YATIRIMA KATKI ORANI 2020

  |   Duyurular  |   2020 Duyuruları
Yatırıma Katkı Oranı 2020

YATIRIMA KATKI ORANI İLAVE 15 PUAN 2020

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destek unsurlarından vergi indirimi bölgesel yatırım teşvik belgeleri, stratejik yatırım teşvik belgeleri, öncelikli yatırım teşvik belgeleri ve büyük ölçekli yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulanmaktadır. Vergi indirimi destek unsurunun uygulanmasıyla ilgili en önemli kriter vergi indiriminin üst sınırının belirlenmesiyle ilgili olan Yatırıma Katkı Oranıdır. Yatırıma Katkı Oranı (YKO) vergi indirimi destek unsurunun üst sınırını belirlemektedir.

Yatırıma Katkı Oranı; yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı olarak belirlenen ve toplam sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesi ile hesaplanan bir üst sınır belirleme aracıdır. Yatırıma Katkı Oranı ne kadar yüksek ise o derece yüksek miktarda vergi indiriminden yararlanmak da mümkündür. Kısaca yatırıma katkı oranı ile toplam sabit yatırım tutarının çarpımı ile edilen tutar ne kadar ise, vergi indirimlerinin toplamı da bu tutara eşit olana kadar vergi indirimi destek unsurundan yararlanılabilmektedir.

2019 yılında Yatırıma Katkı Oranı miktarına 15 puan ilave uygulanmaktaydı. Bu sayede yatırımların teşviki daha cazip hale gelmekte ve yatırımcılar daha yüksek miktarlarda desteklerden yararlamaktaydı.

Yatırıma Katkı Oranı 15 Puan İlave uygulaması 2020 yıllarında da devam edecek mi ?

Yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan bir soru olan Yatırıma Katkı Oranı ilave 15 puan uygulamasının 2020 yılında da uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgilidir. Bu sorunun cevabı 30/12/2019 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile verilmiş oldu. Yani 2020 yılında Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmesi uygulaması yine yürürlüktedir.

Yatırıma Katkı Oranına 2020 yılında 15 ilave puan uygulaması ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler; yatırım harcamalarının 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor olması, yatırımın imalat sanayiine yönelik (US-97: 15-37 arasında olması) bi yatırım olması ve yatırımcının teşvik belgesine sahip olması gerekmektedir. 2012/3305 sayılı Karar veya önceki Kararlara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri bu ilave teşvikten yararlanabilecektir.

Yatırıma Katkı oranına 2020 15 İlave Puan uygulanmasına İlişkin 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı içeriği aşağıda yer almaktadır.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1950

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulanma süreleri hakkında ekl Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29/12/2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/12/2019 TARİHLİ VE 1950 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

MADDE 2- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Karar'a ait Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayın.

İmalat sanayiine yönelik yatırımlarda uygulanan ek teşviklerden ve desteklerden biri olan Yatırıma Katkı Oranına 2020 15 İlave Puan uygulanmasına yönelik düzenleme 2019 yılında uygulanmış, 2020 yılında uygulanmaktadır. İmalat sanayiine yönelik Yatırıma Katkı Oranı 2020 uygulanması ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.