Yatırım Teşvik Belgesi Destek Oranları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK ORANLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Oranları sistemin en önemli bileşenlerinden biridir. Yatırım planlama aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurların başında destek oranları gelmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde il bazlı yapılmış SEGE (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) çalışmasını esas alan bir sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Teşvik Uygulamaları aslında SEGE bölgesel sınıflandırmasına dayalı olarak yapılandırılmıştır. Yatırım teşviklerinin ve diğer devlet desteklerinin temel amaçlarından biri de bölgesel gelişmişlik düzeyleri farkının azaltılmasıdır. Yatırımın yapılması planlanan ilin bulunduğu bölgeye dayalı olarak farklılaştırılmış oranlarda Destek Oranları uygulanmaktadır. Bu oranlara da kısaca Yatırım Teşvik Belgesi Destek Oranları adı verilmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK ORANLARI NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Oranları SEGE (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) çalışmasına göre oluşturulmuştur. Bu sisteme göre illerin birçok yönden gelişmişlik seviyesi ele alınmış ve ülkemiz illeri 6 yatırım bölgesi altında sınıflandırılmıştır. Buna dayalı olarak uygulanan destek oranları da farklılaştırılmıştır. En yüksek destek 6. bölgede, en düşük destekler ise 1. bölgede uygulanmaktadır. Bunun temel amacı gelişmiş bölgelerin zaten hammadde ve pazarlara yakınlık ya da lojistik avantajlar sayesinde yeterince yatırıma sahip olması, öte yandan, az gelişmiş bölgelerde yeterli üretimin ve istihdam olanaklarının bulunmamasıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Destek Oranları

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULANAN DESTEK ORANLARI

Yatırım Teşvik Belgesi temin edildiğinde yatırımın konusuna, destek türüne, toplam sabit yatırım tutarına ve üretim kapasitesine göre çeşitli farklılıklar vardır. Aynı konuda düzenlenen birçok belgede öngörülen teşvikler birbirinden farklıdır. Bu farklılığında temelinde sistemin kapsamında uygulanan destek unsurları vardır.

Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan Destek Oranları aşağıdaki gibidir.

Teşvik Destek Oranları

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SGK DESTEK ORANLARI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan SGK primi destek oranları yatırım iline ve ilçesine göre değişiklik göstermektedir. Yatırım iline göre 2 yıl ile 12 yıl arasında değişen oranlarda SGK primi destekleri uygulanmaktadır. SGK destekleri teşvik sistemi dahilinde 2 kategori altında sınıflandırılmıştır. Bunlar;

1- SGK Primi İşveren Hissesi Desteği

2- SGK Primi Desteği

Bu desteklerden SGK Primi İşveren Hissesi Desteği (İşveren Payı) bölgelere göre değişiklik göstermekte, SGK Primi Desteği (İşçi Payı) ise sadece 6. bölgede uygulanmaktadır. 6. bölgenin OSB/EB alanlarında yapılan yatırımlar için İşveren Payına +2 yıl ilave edilmekte, İşçi Payına ilave edilmemektedir.

Buna göre, yatırımın yararlanabileceği SGK primi destek oranları şu şekildedir;

 

Bölgeler

SGK Primi İşveren Hissesi Desteği

SGK Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

OSB/EB İçi

OSB/EB Dışı

1. Bölge

3 YIL

2 YIL

YOK

YOK

2. Bölge

5 YIL

3 YIL

YOK

YOK

3. Bölge

6 YIL

5 YIL

YOK

YOK

4. Bölge

7 YIL

6 YIL

YOK

YOK

5. Bölge

10 YIL

7 YIL

YOK

YOK

6. Bölge

12 YIL

10 YIL

10 YIL

10 YIL

* OSB/EB içindeki yatırımlarda SGK Primi Desteği (işçi payı) ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği farkı yoktur.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERGİ İNDİRİMİ DESTEK ORANLARI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan bir başka destek unsuru da vergi indirimidir. Vergi indiriminin üst sınırını belirleyen Yatırıma Katkı Oranı adı verilen bir oran bulunmaktadır. Yatırım bölgesine bağlı olarak hem vergi indirimi hem de yatırıma katkı oranı değişiklik göstermektedir. Yatırımın bulunduğu konum özelliklerine bağlı olarak aşağıda yer alan destek unsurlarından yararlanması mümkündür.

 

Bölgeler

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı

OSB/EB İçi

OSB/EB Dışı

OSB/EB İçi

OSB/EB Dışı

1. Bölge

%55

%50

%20

%15

2. Bölge

%60

%55

%25

%20

3. Bölge

%70

%60

%30

%25

4. Bölge

%80

%70

%40

%30

5. Bölge

%90

%80

%50

%40

6. Bölge

%90

%90

%55

%50

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ FAİZ DESTEĞİ ORANLARI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan önemli bir destek unsuru da faiz desteğidir. Faiz desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan yatırım kredilerinin faiz ya da kar payının belirli bir bölümünün devlet tarafından desteklenmesidir. Bundan yararlanmak için faiz desteği destek unsurunu ihtiva eden bir belge sahibi olmak ve daha sonra usule uygun bir biçimde yatırım kredisi kullanmak gerekmektedir. Kredi kullanımı ile ilgili işlemlerin teşvik uygulamaları ile uyumlu yapılması esastır. Belge kapsamında uygulanan faiz desteğine ilişkin destek oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Bölgeler

Faiz Desteği

TL Kredi

Döviz Kredisi

1. Bölge

YOK

YOK

2. Bölge

YOK

YOK

3. Bölge

3 Puan

1 Puan

4. Bölge

4 Puan

1 Puan

5. Bölge

5 Puan

2 Puan

6. Bölge

7 Puan

2 Puan

* OSB/EB içindeki yatırımlar için fark bulunmamaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ DESTEK ORANLARI YASAL DAYANAKLAR

Yatırım Teşvik Belgesinin düzenlenmesi ve kullanılması ile ilgili yasal dayanak olan 2012/3305 sayılı Karar ile 2012/1 sayılı Tebliğ söz konusu Destek Oranlarının da yasal dayanağıdır. Uygulama ve denetime ilişkin tüm yetkiler de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındadır. Bakanlık altında faaliyetlerini yürüten ilgili birim ise Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüdür.

 

BİR ALT BÖLGE DESTEK ORANLARINDAN YARARLANMAK

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bir alt bölge destek oranlarından yararlanılması mümkündür. Bir alt bölge desteklerinden yararlanılması demek daha yüksek destek oranlarından faydalanılması anlamına gelmektedir. Çünkü alt bölgelerde daha fazla destek, üst bölgelerde ise daha az teşvik uygulanmaktadır. Alt bölge desteklerinden yani daha fazla teşvikten yararlanılabilmesinin koşulları mevzuat hükümleri içerisinde açık bir biçimde belirtilmiştir. Bunlar;

1- OSB İçi Yatırımlar: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sınırları içerisinde yapılan yatırımlar bir alt bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

2- EB İçi Yatırımlar: Endüstri Bölgeleri (EB) sınırları içerisinde yapılan yatırımlar bir alt bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

3- 21/08/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Karar ile yürürlüğe giren "Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler" tablosunda yer alan ilçelerde yapılan yatırımlar bir alt bölge destekllerinden yararlanmaktadır.

4- Hem 3. maddede belirtilen ilçelerde hem de OSB/EB sınırları içerisinde yapılan yatırımlar 2 alt bölge desteğinden yararlanmaktadır.

5- Faiz Desteği için bir alt bölge desteğinden yararlanmak gibi bir uygulama bulunmaz.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK YATIRIM TEŞVİK DESTEK ORANLARI

Merkez Müşavirlik olarak süreci yürüttüğümüz tüm yatırımların doğru destek unsurlarından yararlandığına emin oluyoruz. Gerekli hukuki ve teknik denetim düzenli olarak yapılmakta ve ayrıca lehe gelen bir hüküm olması durumunda bu hükümden yararlanarak ilgili destek oranlarının revize edilmesi için gereken adımları zaman kaybetmeden tamamlıyoruz. Yatırım Teşvik Belgesi almak ya da Destek Oranları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için bize danışabilirsiniz.

© 2021 - Merkez Müşavirlik / Tüm hakları saklıdır. Bu sayfada yer alan tüm bilgiler ve görsel malzemeler Merkez Müşavirlik mülkiyetinde olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması halinde ilgili Kanun hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması ile ilgili tüm haklar saklıdır. Bu sayfada yer alan bilgiler ve görseller T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ve Tebliğler esas alınarak hazırlanmıştır. Sayfanın amacı "Yatırım Teşvik Belgesi Destek Oranları" ile ilgili detaylı açıklamalar paylaşılmasıdır. Yatırımcılara yardımcı olması amacıyla mevzuat hükümlerine dayalı olarak oluşturulmuştur.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK ORANLARI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLGİ ALMAK İÇİN.