Yatırım Teşvik Belgesi

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

"Yatırım Teşvik Belgesi" olarak adlandırılan belge, Türkiye sınırları içerisinde planlanan yatırımlara uygulanan devlet destekleri ve yardımlarından faydalanmak için gereklidir. Bu belgenin temin edilmesi ve kullanılması için 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yer aldığı 2012/1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, yatırımlar teşvik edilmekte ve devlet tarafından desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımların çeşitli koşullar altında ve ilgili mevzuatlara bağlı olarak desteklenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar birçok destek mekanizmaları ve teşvik uygulamaları ile desteklenmektedir. Ülkemizin sanayisinin gelişme hızının artması ve ekonomik kalkınma düzeyinin yükselmesi için çok önemli bir araçtır. Yatırıma başlamadan önce teşvik uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Diğer tüm teşvik uygulamaları ve ilgili mevzuat için sayfamızı detaylı inceleyebilirsiniz veya doğrudan bize ulaşabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgelerinin başvuru süreci ve diğer tüm aşamalarına ve devlet destekleriyle ilişkili tüm uygulamalar hakkında detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR ?

Yatırım Teşvik Belgesi; sanayi ürünleri, tarım ve tarımsal sanayi ürünleri, enerji ve madencilik yatırımları, hizmet sektörlerinde gerçekleştirilecek yatırımlar gibi çok sayıda farklı sektörde gerçekleştirilecek yatırımlara devlet tarafından sağlanan teşvikler ve desteklerden yararlanılabilmesi için sahip olunması gereken belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olmak için çeşitli koşullara ve hükümlere göre uygun biçimde başvuru yapmak ve yatırım süresi boyunca mevzuatta belirtilen tüm hükümlere uygun hareket etmek gerekmektedir. Yanlızca yatırım döneminde değil mevzuatın hükümlerine göre yatırım tamamlandıktan sonra 5 yıl süreyle dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmemesi halinde tamamlama vizesi yapılmış ve tamamlanmış bir belge kapsamında bile çeşitli cezaları ödemek durumunda kalınabilmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE DEĞİLDİR ?

Yatırım Teşvik Belgesi nedir sorusundan daha önemlisi bu belge ne değildir sorusudur. Günümüzde konu ile ilgili oldukça farklı kaynaklardan oldukça yanlış bilgiler edinilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde birçok avantajdan yararlanabilirsiniz fakat bunun sınırlarını çok iyi bilmek gerekir. Yatırım Teşvik Belgesi Ne Değildir;

  1. Yatırım Teşvik Belgesi size verilen bir para değildir. Belge kapsamında uygulanan tüm destek unsurları gerek Bakanlık web sayfasında, gerek Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat hükümlerinde gerekse web sitemizin ilgili bölümlerinde açıkça anlatılmaktadır. Fakat bunlara rağmen çevrede çok sayıda danışman adı altında faaliyet gösteren kişi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları size belge ile devletten para alacağını söyleyebilmektedir. Bunun gibi size para verileceğini belirten kişilere güvenmemek gerekir çünkü bu belge kapsamında hiçbir ad altında size para verilmez.
  2. Yatırım Teşvik Belgesi size verilen bir kredi değildir. Belge kapsamında faiz ya da kar payı desteği olmakla birlikte bu belge yatırım kredisi veya başka ad altında verilen bir kredi değildir. Düşük faizli ya da uygun maliyetli verilen bir kredi söz konusu değildir. Bu bilgiyi veren kişilere güvenlmemek gerekir.
  3. Yatırım Teşvik Belgeniz normal şartlar altında verilmeyecek olmasına rağmen belirli kişiler bunun verilmesini sağlayamaz. Mevzuat oldukça açıktır ve Bakanlık tam bir şeffaflık içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Projenin düzgün hazırlanması ve tam olarak başvurunun yapılması, Bakanlıkça istenilen ilave bilgi ve belgelerin zamanında sunulması şartları altında, mevzuat hükümlerinin iyi analiz edilmesi sonucunda başvurular değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Kısaca; belgenin düzenlenmesi başvuran kişiye bağlı değil başvurunun içerik ve şekil yönünden mevzuata uygunluğuna bağlıdır. Belgenizi kendisi çıkardığını iddia eden kişilere güvenmeyiniz.
  4. Belge alma garantisi verilmesi mümkün değildir. Eksiksiz ve tam bir müracaat yapılması, projenin tüm aşamalarının iyi incelenmesi ve takip edilmesi, ilave bilgi ve belgelerin zamanında Bakanlığa iletilmesi, yatırımcıya ve Bakanlığa dürüst ve açık bilgi verilmesi garanti edilebilir fakat nihai karar Bakanlıktadır ve bu nedenle biz belge çıkarma veya belge alma garantisi veriyoruz diyenlere güvenmemek gerekir.
  5. Belge kapsamında; ücretsiz veya bedava yatırım yeri verilmez. Bedava yatırım yeri bulacağını iddia eden kişilere güvenmemek gerekir, belge kapsamında Yatırım Yeri Tahsisi adı altında bir destek unsuru bulunmaktadır ve Hazine arazilerinin tahsisinin yapılabilmesi için çok önemli bir kriter bu destek unsurunun yer aldığı Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmaktır. Ancak bununla birlikte bu destek unsurunun tek başına tahsis hakkı vermediği bilinmelidir ve bunun aksini söyleyen kişilere inanmamak gerekir.
  6. Mevzuatta olmayan destek unsurlarını veya daha yüksek oranları alamazsınız. Mevuatta yazandan da fazlasını ben sizin için çıkartabilirim veya mevzuatta yazılı değil çünkü bu destekler el altından uygulanmaktadır gibi asılsız bilgiler veren kişilere kesinlikle güvenmemek ve danışmanlık ilişkisi kurmamak gerekir.

Buradan da anlaşıldığı üzere; etik değerlere bağlı olmayan ve çeşitli dönemlerde çeşitli illerde geçici süre için asılsız bilgiler vererek haksız kazanç elde etmeye çalışan, danışman adı altında çeşitli faaliyetler yürüten bu kişiler; hem gerçek danışmanları hem de Bakanlık çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi nedir sorusuna cevap aradığınız kadar Yatırım Teşvik Belgesi ne değildir sorusuna da önem vermenizi tavsiye ederiz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için öncelikle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuru yapmak gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için iki farklı yol bulunmaktadır. Bu iki yol başvurunun yapıldığı tarihe göre değişiklik göstermektedir. 02/07/2018 tarihinden önce yapılan başvurular için farklı bir yol izlenmekteydi fakat bu tarihten sonra yapılacak tüm başvurular elektronik ortamda yürütülmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar E-TUYS aracılığıyla yapılacak ve tüm müracaatlar elektronik ortamda değerlendirilecektir. Bu iki başvuru yöntemine değinecek olursak kısaca şu şekilde özetlenebilir;

- 02/07/2018 tarihinden önce yapılacak tüm başvurular fiziksel ortamda yapılmaktaydı. Daha açık bir biçimde ifade edildiğinde yatırım türüne ve çeşitli karakteristik özelliklerine göre belirlenmiş olan gerekli tüm bilgi ve belgelerin yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanması ve basılı olarak genel müdürlüğe sunulması gerekmekteydi. Bu tarihe yapılan tüm Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları fiziksel ortamda yapıldığı gibi, yatırım süresi boyunca yapılması gereken tüm işlemler de aynı şekilde tüm gerekli bilgi ve belgelerin fiziksel olarak yani basılı kağıtlar halinde sunulması yoluyla devam etmektedir.

* 02/07/2018 tarihinden önce alınmış belgelerin tüm işlemleri daha önce olduğu haliyle, fiziksel olarak, basılı kağıtlar ile yürütülmeye devam etmektedir. Tamamlama vizesi işlemleri yani yatırım tamamlandığında gerçekleştirilmesi gereken kapanış işlemi veya ekspertiz işlemi de aynı şekilde dosyaların ıslak imzalı olarak hazırlarak sunulması biçiminde devam edecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular için ise tüm işlemle elektronik ortamda yürütülecektir.

- 02/07/2018 tarihinden sonra yapılacak tüm başvurular elektronik ortamda ve Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi yani E-TUYS üzerinden yürütülecektir. Önceden ıslak imzalı olarak hazırlanan tüm bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlarca elektronik imzalı olarak E-TUYS sistemi üzerinden genel müdürlüğe sunulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurulara istinaden düzenlenecek belgeler ile ilgili tüm iş ve işlemler E-TUYS üzerinden yürütülmektedir ve yatırım tamamlandığında gerçekleştirilmesi gereken tamamlama vizesi veya belgenin kapanış işlemi ile ilgili ekspertiz işlemlerinde gerekli evraklar da E-TUYS sistemi üzerinden sunulmaktadır.

>>> E-TUYS ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayın.

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemiz sınırları içerisinde yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı her çeşit şirketler ile gerçek kişiler, adi ortaklıklar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri yatırım teşviklerinden ve devlet desteklerinden yararlanabilmektedir.

Her çeşit firma, şirket gibi tüzel kişilik ile gerçek kişiler; yerli ve yabancı sermaye sahibi olması ayrımı olmaksızın Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olabilmektedir. Tamamı yabancı sermaye sahibi olan şirketler de ülkemiz sınırları içerisinde yatırım yapmaları ve mevzuatta belirtilen hükümlere bağlı hareket etmeleri kaydıyla teşviklerden yararlanabilmektedir.

Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişiler de teşvik unsurlarından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olma hakkına sahiptir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ BİLGİLERİ İÇERİR ?

Yatırım Teşvik Belgeleri yatırımcının bilgilerini; adı veya unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile web sitesi ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini, belge kapsamında öngörülen destek unsurlarını, yatırım konusunu, üretime konu ürünü ve yatırım sonunda gerçekleştirilmesi öngörülen üretim kapasitesini, yatırımın finansal bilgilerini yani toplam yatırım tutarı ve bu tutarı oluşturan; bina-inşaat, arazi-arsa, makine ve teçhizat ile diğer harcama bileşenlerini ve bu yatırımın ne şekilde finanse edileceğini yani özkaynaklar ile veya krediler gibi yabancı kaynaklar kullanılarak finansman sağlanacağı gibi bilgileri içermektedir.

Bunların yanında ilave olarak özel şartların yer aldığı bir bölümü de içermektedir. Bu özel şartlar içerisinde bazı durumlarda teşvik uygulamaları açısından çok önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylara dikkat edilmemesi halinde bazı desteklerden yararlanılamayacağı gibi bazı durumlarda cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu nedenle diğer kısımlar için olduğu gibi Yatırım Teşvik Belgelerinin özel şartlar kısmı da çok dikkatli bir biçimde okunması ve özellikle bu ksıımda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DESTEK UNSURLARI NELERDİR ?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan pek çok devlet desteği bulunmaktadır, bu destekler şu şekildedir;

1- KDV İstisnası; Yerli ve/veya İthal Makine Teçhizat Listelerinde yer alan ve onaylı makine ekipman temin edilirken Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası ile yani söz konusu makine teçhizata hangi oranda KDV uygulanıyor olursa olsun, bu bedel ödenmeksizin yatırım makinelerinin temin edilebilmesine imkan veren bir destek türüdür. Yerli temin edilen makineler kullanılmış olmaları halinde teşvik kapsamında değerlendirilmez ve desteklerden yararlanamaz. Ancak belirli koşullar altında ve belirli özellikleri taşıyan ithal makine teçhizat teşvik kapsamında değerlendirilebilir.

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti; İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan ve onaylanmış makine ekipmanın ithalatı sırasında uygulanacak Gümrük Vergilerinden muafiyet sağlanmasına olanak veren bir destektir. Belirli makineler (örneğin; forklift) yatırım kapsamında değerlendirilse dahi gümrük muafiyeti verilmez veya ithal makine teçhizat listesine şerh düşülür. Bunların dışında temin edilen ve onaylanan makine teçhizat gümrük vergisi hangi oranda uygulanıyor olursa olsun, %100 muafiyet ile ithal edilebilir, kullanılmış makineler belli koşullar altında teşvik kapsamına alınabilir.

3- Vergi İndirimi; Kurumlar vergisi ve gelir vergisinin, yatırımın türüne göre değişen oranlarda ve üst sınırlarda ödenmemesi ve indirimli ödenmesi biçiminde uygulanmaktadır. Vergi indiriminden yararlanabilmek için bölgesel sistemde düzenlenmiş bir belge sahibi olmak gerekmektedir ve yatırımın yapıldığı bölgeye göre vergi indiriminin üst sınırını belirleyen yatırıma katkı oranı adlı tutar değiştiği gibi, vergi indiriminin yüzde (%) olarak oranı da değişmektedir. Gelişmiş olan 1. bölgede daha az destek uygulanırken az gelişmiş 6. bölgede destek yoğunluğu daha fazladır.

4- Yatırım Yeri Tahsisi; Entegre hayvancılık yatırımları gibi büyük bir arazi ihtiyacı olan yatırımlar için Hazine arazileri üzerinde tahsis yapılabilmektedir. Yatırım yeri tahsisi destek unsuru ile birlikte tahsisin başarılı bir şekilde yapılabilmesi oldukça zor bir çalışma ve süreçtir. Bu sürecin başarılı sonuçlanması çok sayıda verinin birlikte analiz edilmesi ve ilgili birden çok kurum ile eşzamanlı ve etkin bir biçimde paylaşılması aynı zamanda sürecin çok sıkı takibi ile mümkündür. Yatırım yeri tahsisi sağlanması ile birlikte yatırımcılar çok avantajlı koşullardan yararlanabilmektelerdir.

5- Faiz Desteği ya da Kar Payı Desteği; Yatırımların finansman ihtiyacına katkı sağlaması amacıyla oluşturulan bu destek unsuru ile birlikte bankalardan, katılım bankalarından veya finansal kuruluşlardan (anlaşmalı olan kurumlar) alınacak yatırım kredilerine uygulanan faiz veya kar paylarının belirli bir bölümünün 3 aylık dönemler halinde yatırımcıya ödenmesi suretiyle destek olunması şeklinde işleyen bir sistemdir. Faiz desteği ya da kar payı desteği yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişen miktarlarda uygulanmakta olup, örneğin 6. bölgede yer alan bir yatırım için 7 puandır.

6- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği; Tekstil-konfeksiyon yatırımları gibi istihdamın yoğun olduğu işletmelere daha fazla destek olmak için oluşturulan istihdama yönelik bu teşvik, 2 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda uygulanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin yatırımcı adına Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi olarak uygulanmaktadır.Dolayısıyla firmanın üzerindeki Sgk prim yükünün ortadan kalkmasıyla ile birlikte firmaya üretim ve pazarlama gücünü arttırma imkanı sağlamaktadır.

7- Sigorta Primi Desteği; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine benzer biçimde bu kez Sgk priminin işçi payının devlet tarafından karşılanması şeklinde uygulanan bir destek unsurudur. Bu teşvik mekanizması sayesinde de aynı şekilde 10 yıl gibi bir süreye kadar Sgk primlerinin yükü yatırımcıların üzerinden alınmaktadır. Bu sayede oluşturulan ilave fon ile birlikte üretim kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlama olanaklarının geliştirilmesi mümkündür. Sigorta primi desteği tamamlama vizesinin yapılmasının ardından eksperlerce belirlenen istihdam miktarı için uygulanmaktadır..

8- Gelir Vergisi Stopajı Desteği; Yine istihdam ile ilişkili olan bir teşvik uygulamasıdır ve bölgesel sistemde 6. bölgede yapılacak yatırımlarda uygulanmaktadır. 10 yıl gibi uzun bir süre boyunca yatırım ile ilgili istihdamdan kaynaklanan gelir vergisi stopajlarının da devlet tarafından karşılanması şeklinde uygulanmaktadır. Bunun için tamamlama vizesi yapılarak yatırım ile ilgili istihdamın belirlenmesi gerekmektedir. Bu destek unsuru ne yazık ki yatırım döneminde kullanılamamaktadır ve ekspertiz işleminin ardından belirlenen istihdam için uygulanan bir teşvik unsurudur.

9- KDV İadesi; Bu teşvik unsuru aslında Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar için oluşturulmuş bir destek mekanizması olmakla birlikte; önceki yıllarda da benzer biçimde uygulandığı gibi, 2020 ve 2021 yıllarında da yatırım ile ilgili bina inşaat harcamalarının Katma Değer Vergilerinin (KDV) yatırımcıya iadesi uygulanmaktadır. Bina inşaat harcamaları normal şartlar altında KDV istisnası uygulanmayan harcama kalemleridir fakat bu teşvik sayesinde ödenen KDV tutarının iade edilmesi ile birlikte ilave bir teşvik unsurundan yararlanmak mümkün bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgeleri ise; Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik, Büyük Ölçekli (2019 yılı itibariyle Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmemektedir.) ve Proje Bazlı olmak üzere birden çok olmakla birlikte tüm belge türleri açısından uygulanan destek unsurları birbirinden farklıdır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki destek unsurları teşvik sistemine göre ve belge türüne göre farklılık göstermektedir. Bu durum Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılabilecek destek unsurlarından en doğru ve en fazla yararlanmak için başvuruların ve tüm sürecin mevzuata hakim olan kişi ya da kuruluşlarca yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir.

Bu kısımda açıklanan teşvik mekanizmaları ile destek unsurları esas olarak; Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve Büyük Ölçekli (artık düzenlenmemektedir.) belge türlerinde uygulanmaktadır olup, Proje Bazlı Teşvik sistemi çok daha esnek ve yatırımın ihtiyaçlarına göre değiştirilebilen çok özel ve özellikli teşviklerden oluşmaktadır. Bunlardan yararlanabilmek için çok detaylı bir fizibilite çalışmasının yapılması şarttır. Yeterli detay seviyesinde hazırlanmayan raporlar nedeniyle yatırımcılar tüm gerekli teşviklerden azami düzeyde yararlanamamaktadır.

 

E-TUYS ÜZERİNDEN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları 02/07/2018 tarihi itibariyle elektronik ortamda yani online başvuru yöntemiyle yapılmaya başlamıştı. E-TUYS adı verilen uygulama aracılığıyla elektronik imzalı bilgi ve belgeler bakanlık makamına sunulur. Bunun yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirme işleminin yapılması lazımdır ve bu işlem fiziksel ortamda başvuru yapılarak sonuçlandırılır. Daha sonra gerekli tüm işlemler online yani web tabanlı uygulama üzerinden tamamlanır. Oluşturula elektronik belge de tarafınıza yine elektronik ortamda iletilir ve bu şekilde kullanılır. Bu sayede işlemler hem çok daha hızlı sonuçlanır hem de takibi ve yönetilmesi daha verimli olur. Tarafınıza iletilen elektronil belge kopyasını basılı belgelerden hiç bir farklı olmaksızın kullanmanız mümkündür.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Elektronik ortamda düzenlenen belgeler artık tamamen farklı bir biçimde oluşturulmaktadır fakat yine de önceden düzenlenen belgelerin geçerliliği devam etmektedir. Bu nedenle halihazırda kullanılmakta olan ve yürürlükte bulunan Yatırım Teşvik Belgesi örneği aşağıdaki gibidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Örneği

Görselde ön yüzü görülen bu belgenin iç sayfalarında yatırımcı ile ilgili bilgiler (unvan, adres, telefon, faks,eposta gibi bilgiler), yatırım ile ilgili bilgiler (sektörü, konusu, kapasitesi, öngörülen istihdam, mevcut istihdam, yatırım türü gibi bilgiler), sabit yatırım tutarı ve finansman tablosu ile özel şartlar gibi çeşitli bilgi ve hükümler yer almaktadır. Bu bilgilerin güncel olması, olası değişikliklerin en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirilmesi çok önemlidir. Bir başka husus da özel şartlarda varsa yer alan hükümlerin ve şerhlerin mutlaka zamanında yerine getirilmesi ve belgenin vize edilmesidir.

Bu belge E-TUYS adlı elektronik portal sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte düzenlenmemektedir. Önceden düzenlenmiş olan ve yatırım süresi devam eden belgeler için yatırımcıların elinde olan mevcut Yatırım Teşvik Belgelerinin kullanımına devam edilmektedir. Ancak günümüzde önceden olduğu gibi fiziksel olarak basılmış (pembe ya da mavi renkte) belgeler düzenlenmemektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAR

Ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımların teşvik edilmesi ve devlet tarafından desteklenmesi amacıyla düzenlenen bu belge kapsamında öngörülen desteklerden en yüksek oranda faydalanmak (doğru desteklerden faydalanmak koşuluyla) yatırımlara çok daha büyük bir ivme kazandırmaktadır ve küresel rekabet koşulları altında daha güçlü bir sanayi yapısı oluşmasına katkı sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesinin avantajları öncelikle vergisel bir çok teşvikten oluşmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi avantajları aslında ilk başta yatırımın kuruluş döneminde alınacak makine teçhizata uygulanan KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir. Bu istisna ve muafiyet sayesinde makine teçhizatın çok daha avantajlı bir biçimde temin edilmesi mümkün olmaktadır. Özkaynakların yetersiz olduğu veya yabancı kaynaklardan temin edilen finansman ile yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için faiz veya katkı payı desteği çok büyük önem taşımakta ve nakdi olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibine belirli dönemlerde ödenmektedir. Yatırım Yeri Tahsisi destek unsuru yeterli yatırım alanına sahip olmayan yatırımcılara çok uygun koşullar altında yatırım yeri tahsisi yapmaktadır. Yatırım tamamlandığında ise çalışan personele SGK primleriyle ilgili 12 yıla kadar destek uygulanmaktadır. Bu durum özellikle emek yoğun sektörler için çok büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Bu avantaj sayesinde pekçok yatırımcı küresel ölçekte rekabet edebilir konuma çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilmektedir. Yatırım tamamlanıp kazanç elde etmeye başladıktan sonra işletmenin elde ettiği kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi yeni yatırımlara başlama ve ölçek ekonomisine geçerek daha rekabetçi koşullarda ürün arzı yapabilme kabiliyeti edinme noktasında oldukça önemlidir.

Yatırım Teşvik Belgesi avantajları hem yatırıma hazırlık hem kurulum hem de işletme aşamasında ve sonrasında kazanç elde edilen dönemde işletmelerin ihtiyacı olabilecek nakdi, vergisel, finansal ve yatırım yeri tahsisi ile igili tüm destekleri içermektedir. Yatırım Teşvik Belgesi avantajları yalnızca yatırım döneminde değil tüm işletme hayatı boyunca yatırımcılara çok büyük faydalar sağlamaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ BAKANLIKTAN ALINIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işleler için yetkili bakanlık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesine ise aşağıda yer alan linke tıklayarak erişilebilir;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu bakanlığın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırımlara devlet yardımlarının uygulanması ile ilgili yetkili birim olup, genel müdürlüğün web sitesi aşağıdaki gibidir;

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Önemli Uyarı: Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemlerde yetkili olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; önceden mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı'na bağlıydı ve bu nedenle anılan bakanlık teşvik uygulmalarıyla ilgili yetkili olan kurumdu. Fakat, genel müdürlüğün bu bakanlığa bağlanmasıyla birlikte artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kurumdur. Bu nedenle tüm başvurular ve teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Yatırım Teşvik Belgesi ve ilgili diğer işlemler açısından yatırımcılar adına tüm işlemleri yürütmek için gerekli kurumsal faaliyetler bütünüdür. Bu hizmetin kurumsal düzeyde sunulabilmesi için öncelikle mevzuat konusunda detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Mevzuatı temel alarak uygulamada geliştirilen birçok pratik bulunmaktadır. Bu uygulama pratiklerine de hakim olunması gerekmektedir. Her sektöre göre uzmanlaşmış daireler oluşturulmuş ve her sektör dairesinin çeşitli uygulamaları ve standartları bulunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi almadan önce mutlaka bu uygulamaları araştırmalı ve bunlara uygun hareket edilmelidir. Bu konuda kurumsal danışmanlık hizmeti sunmak için yatırımcıları hem mevzuata hem de uygulama pratiklerine göre yönlendirmek ve bu şekilde yatırımların desteklerden en yüksek oranda yararlanmasını sağlamak gerekmektedir.

Yatırımların desteklerden ve teşviklerden en yüksek oranda yararlanmasını sağlamak ve yararı sürdürmek bir danışmanın görevidir. Ancak çeşitli şekillerde bilgiler değiştirilerek ya da olmayan bilgiler hazırlanarak yatırımın mevzuata aykırı biçimde fazla destekten yararlanmasını sağlamak uzun vadede mutlaka zarar getirecektir. Bu nedenle böyle çalışmalar başvurulmamalı, bu tarz çalışmaları öneren kişilere itibar edilmemelidir. Yatırım Teşvik Belgesinin iyi bir şekilde kullanılması sonucunda daha fazla yararlanmak mümkündür. Ancak bu çalışmanın tamamı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmelidir.

 

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ HARİTASI

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemler yatırımın yapıldığı bölgeyi esas alan bir sisteme göre yürütülmektedir. 2011 yılında mülga T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasını esas alan bir düzene göre iller 6 bölge altında sınıflandırılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeleri şu şekildedir sıralanmaktadır;

1. Bölgede yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Muğla

2. Bölge yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova

3. Bölge yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak ve Zonguldak

4. Bölge yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas

5. Bölge yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat

6. Bölge yer alan iller ve bunlara bağlı ilçeler: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şalıurfa, Şırnak ve Van

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MEVZUATI

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi ve diğer tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin yasal mevzuat aşağıdaki gibidir;

a- 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

b- 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi ve E-TUYS ile ilgili mevzuat ise aşağıdaki gibidir;

c- 2018/2 Sayılı Tebliğ: 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1 sayılı Tebliğ)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

d- 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2020

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili düzenlemeler ve mevzuat sık sık değiştirilmektedir. Yatırımların değişen ihtiyaçları doğrultusunda ve günümüzün teknolojik gelişimleri ışığında teşvik mevzuatı da güncellenmektedir. Bu nedenle yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve diğer tüm iş ve işlemler için değişikliklerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

- 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları için E-TUYS sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca; devir, finansal kiralama, iptal, makine teçhizat liste değişikliği, belge revize işlemleri, satış ve ihraç izinleri ile tamamlama vizesi gibi tüm başvurularda bu sistem kullanılmaktadır.

- 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili liste değişikliği, finansal kiralama, satış izni ,ihraç izni, devir, belge revize gibi işlemler yine elektronik ortamda E-TUYS sistemi kullanılarak yürütülmekte ve daha önceki gibi 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri ile genel müdürlük uygulama prosedürlerleri tam olarak geçerliliğini korumaktadır..

- 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri de elektronik ortamda anılan sistem üzerinden yürütülecektir. Yerinde ekspertiz işlemi eskiden olduğu gibi Bakanlık eksperlerince ve genel müdürlüğün görevlendirdiği kurum personelince yapılırken, bilgi ve belgelerin tümü elektronik imzalı olarak E-TUYS sistemi üzerinden genel müdürlüğe sunulmaktadır.

- 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgeleri ve teşvik uygulamaları ile ilgili mevzuat 2012 yılından beri olduğu gibi 2012/3305 sayılı Karar ile 2012/1 sayılı Tebliğ'dir. Fakat ihtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda değişiklik bulunmaktadır. 2020 yılında ve diğer tüm yıllarda gerçekleşen değişiklikler ve güncellemeler düzenli olarak web sitemizde duyurulmaktadır.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi 2020 hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve diğer tüm iş ve işlemler ile yatırım tamamlama vizesi (ekspertiz) işlemlerinde en hızlı ve en doğru sonuçları almanızı teminen Merkez Müşavirlik sizin adınıza tüm teşvik uygulamalarını düzenli takip eder ve sonuçlandırır. Merkez Müşavirlik Yatırım Teşvik Belgeleri için 20 yıldan daha uzun süredir, bu konuda deneyimli ve uzman ekibiyle, profesyonel hizmet sunan bir danışmanlık şirketidir. Yatırım Teşvik Belgeleri ve Uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvurularınız için 81 ilde ve yatırımların tüm aşamalarında daima yanınızdayız.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE DEVLET DESTEKLERİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK