YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI: GEREKLİ DURUMLARDA YATIRIM SÜRE UZATIM İŞLEMİNİ KOLAYCA VE HIZLA TAMAMLAMA İÇİN.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı gerekli hallerde yatırımcılar tarafından talep edilebilmektedir. Normal şartlarda yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırım süresi 3 yıldır. Fakat bu süre proje bazında özellikli ve genellikle büyük ölçekli yatırımlar için daha uzun süreler de olabilmektedir. Bu süre yatırım teşvik belgesinde de kayıt altındadır. Gerekmesi halinde yatırımcılar tarafından yatırım süresinin yarısı kadar ve bir defalık süre uzatımı talep edilebilmektedir.

Yatırımlar çeşitli nedenlerle normal öngörülen süreler içerisinde tamamlanamayabilmektedir. Bu durumda yatırıma başlanmış ve tamamlanamamış ise Yatırım Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı istenebilmektedir. Bu durumda belgede kayıtlı süreler ve yatırımın durumu göz önüne alınarak gerekli hallerde Yatırım Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı yapılabilmektedir. Bu durumda toplam yatırım süresi 4,5 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Mutlaka yatırım projeleri süre kısıtı dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı Nasıl Yapılır

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI NASIL YAPILIR ?

Yatırım Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı, normal şartlar altında gerçekleştirilen ve 3 yıl içerisinde tamamlanamamış yatırımlar için yine elektronik ortamda E-TUYS adlı sistem aracılığıyla yapılır. Söz konusu portal üzerinden elektronik imza kullanılarak başvuru yapılır ve bakanlıkça da uygun görülmesi halinde belge kapsamında öngörülmüş sürenin yarısı kadar ilave süre verilebilmektedir.

Tüm yatırımların ihtiyacı olan süre birbirinden farklıdır. Büyük ölçekli yatırımlar ile küçük ve orta ölçekli yatırımların da süre ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bu çerçevede genel müdürlük uygulama pratiği olarak tüm yatırımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yatırım süresi olarak 3 yıllık bir yatırım periyodunu belirlemiştir. Ancak bazı yatırımlar bu süre içerisine tamamlanamamaktadır. İşte bu durumda Yatırım Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı yapılması da mümkündür.

Bu kapsamda, ülkemizde yapılması planlanan yatırımların hızlandırılması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla uygulanan yatırım teşvik sistemi kapsamında projeler için belirli süreler öngörülmektedir. Bu durum proje kültürünün de yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Yatırımcıların, süreleri de dikkate alarak yatırım projelerini daha gerçekçi veriler ışığında planlamalarına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle ihtiyaç halinde Yatırım Teşvik Belge Süre Uzatımı da yapılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatım Başvurusu Nereye Yapılır

TEŞVİK BELGE SÜRE UZATIM BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı işlemi için gerekli başvuru da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Teşvik uygulamaları açısından yetkilendirilmiş olan ve tüm işlemleri değerlendiren kurum bu bakanlığa bağlı faaliyette bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü süre uzatımı ile ilgili başvuruları değerlendirmektedir.YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI İÇİN BİZE ULAŞIN.