Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusu hem çok fazla sorulan hem de oldukça önemli bir sorudur. Ülkemizde uzun süredir yatırımlara çok sayıda devlet desteği ve teşvik uygulamaktadır. Yatırım harcamalarının büyük bölümü vergisel avantajlar, finansman destekleri, yatırım yeri tahsisi ve diğer teşvik mekanizmaları sayesinde geri alınabilmekte, yapılan yatırım harcamasından daha büyük miktarda fayda sağlanabilmektedir. Bunun için yapılması gerekenler de teşvik mevzuatları ile tamamlayıcı diğer mevzuat hükümlerinde ve yıllar içerisinde yerleşen uygulama düzenlerinde belirlenmektedir. Gerek yazılı mevzuat gerekse Genel Müdürlükçe yıllar içerisinde şekillenen uygulamalar Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili tüm bilgiler aşağıda başlıklar halinde aktarılmıştır. Unutulmaması gereken önemli bir husus vardır ki yanlış yapılacak işlemler eğer mevzuat hükümlerine aykırı ise geri dönüşü olmayacak hukuki sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle hem mevzuata hem de uygulamalara hakim deneyimli kişilerin bilgisine başvurmak daha doğru sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR VE NASIL ALINIR

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusuna cevap vermeden önce kısaca Yatırım Teşvik Belgesi Nedir kısaca değinmek gerekir. Türkiye'de yapılacak yerli ve yabancı sermayeli, gerçek ya da tüzel her çeşit kişi ya da kuruluşların gerçekleştirecekleri yatırımlar, devlet destekleri ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için yatırıma başlamadan önce bu belgeyi alması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için usulüne uygun biçimde müracaat yapılması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (önceden Ekonomi Bakanlığı) müracaat edilmesi gerekmektedir. Bakanlık incelemesinin ardından eksiksiz müracaatlar uygun bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesinin düzenlenmesi ile sonuçlandırılabilmektedir. Olası bir hataya karşı konunun uzmanı kişiler ile çalışmanız tavsiye edilmekte olup, Merkez Müşavirlik size bu konuda en hızlı ve en doğru hizmeti sunmayı taahhüt eder.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI/BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Önceden, Bakanlık Evrak Birimine bir dilekçe ekinde, gerekli evraklarla birlikte müracaat edilmekteydi. Ancak günümüzde gelişen teknolojik imkanlar ve internet servisleri sayesinde teşvik belgesi müracaatları da elektronik sisteme taşınmıştır. E-TUYS adı verilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden artık yatırım teşvik belgesi müracaatı yapılabilmekte ve yatırım teşvik belgesi yine bu sistem üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. Yine aynı şekilde teşvik belgesi ile ilgili gerekli tüm işlemler de bu sistem üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Elektronik imza veya Nitelikli Elektronik Sertifika sahibi olan ve bakanlıkça yetkilendirilmiş kişiler sizin adınıza yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunabilir ve sizin adınıza yatırım teşvik belgenizi alabilir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için Merkez Müşavirlik sizin adınıza gereken tüm çalışmayı en hızlı ve eksiksiz biçimde tamamlayacaktır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru süreci E-TUYS siteminde yetkilendirme işleminin yapılması ile başlar. Yetkilendirme sistem üzerinde yatırımcı adına işlem yapabilme yetkisini gösterir. Yatırımcı bizzat kendi adına işlem yapacak olsa dahi yine de E-TUYS Yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Daha sonra E-TUYS adı verilen sistemde yatırım yapacak firmanın bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu işleme E-TUYS firma bilgileri girişi adı verilir. Bunun ardından başvuru ekranı açılır ve bu ekran yardımıyla oluşturulmuş yatırım projesi sisteme girilir. Gereken bilgilerin tamamı elektronik ortamda sunulur. Bu bilgileri destekleyici tüm belgeler PDF formatında yüklenir ve onaya sunulur. E-TUYS sisteminde yatırım projesi doğru adımlar izlenerek oluşturulur. Proje bir bütün olarak onaya sunulur. Bu projede eksik veya değişiklik gerekmezse ve yatırım projesi bakanlık tarafından olduğu gibi onaylanırsa, Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olur.

Günümüzde Yatırım Teşvik Belgeleri yalnızca elektronik ortamda düzenlenmekte ve kullanılmaktadır. Artık fiziksel olarak hiçbir evrak verilmemektedir. Gerek makine tedariki sırasında gerekse diğer resmi kurumlarla ilişkiler sırasında tüm işlemler elektronik ortamda yapılır, fiziksel olarak hiçbir evrak sunulmasına da gerek bulunmaz. E-TUYS sistemi teşvik uygulamaları açısından ihtiyaç duyulabilecek kurumlarla tam entegrasyon içerisindedir. Bu nedenle düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin kontrolü ve sorgulaması da sadece elektronik ortamda yapılır, tüm işlemler için de E-TUYS sistemi üzerinden elektronik olarak kullanılır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru süreci ya da nasıl Yatırım Teşvik Belgesi alınacağına dair sürecin şematik ve özet anlatımı aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru adımları

 

E-TUYS ÖNCESİNDE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Bilindiği gibi 2018 yılında Yatırım Teşvik Belgesi alımı için gerekli prosedürler elektronik ortama taşınarak E-TUYS adlı, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu sistemden önce Yatırım Teşvik Belgesi alımı için bir dilekçe ekinde, Yatırım Bilgi Formu, Yerli Makine ve Teçhizat Listesi, İthal Makine ve Teçhizat Listesi, İmz Sirküleri, Taahhütname, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Sgk Borcu Yoktur gibi çeşitli evraklar ile birlikte yatırımın karakteristik özelliklerine göre entegrasyon gibi çeşitli şartların yerine getirilmesi ve proje dosyasının bu şekilde hazırlanması, proje dosyası ile uyumlu olacak biçimde de yatırımın gerçekleşmesi gerekliydi. E-TUYS sisteminin ardından Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevabı artık oldukça büyük bir farklılık göstermeye başlamıştır. Merkez Müşavirlik, sistem öncesinde de sonrasında da uzun süredir Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusunu cevaplamakta ve hizmet sunduğu yatırımcılar için gereken çalışmaları yaparak teşvik belgesi alımı ve diğer tüm iş ve işlemleri hızla tamamlamaktadır.

 

E-TUYS SONRASINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

E-TUYS sistemine geçildikten sonra Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusuna verilecek cevap artık daha farklıdır. Kısaca izlenmesi gereken adımlar; öncelikle Nitelikli Elektronik Sertifika temini, Yetkilendirme işleminin tamamlanması ve ardından mevzuata uygun biçimde yine yatırım karakteristik özelliklerine göre hazırlanacak proje başvurusu. Artık projeler basılı malzemeler şeklinde sunulmak yerine elektronik ortamda bakanlık onayına sunulmaktadır. Ancak yine proje içeriği ve mevzuata uygun hazırlık ve sunuş aşamaları gereklidir. Bununla birlikte artık sorumluluk daha büyük oranda yatırımcılarda olduğu için E-TUYS sistemine yapılacak girişlerin doğru ve eksiksiz yapılması çok daha önemlidir. E-TUYS sistemi ve bileşenleri ile ilgili ilgili sayfalarımızı ziyaret ederek konu ile ilgili çok detaylı bilgi alabilirsiniz. E-TUYS ile ilgili sayfalarımıza ulaşmak için buraya tıklayın.

E-TUYS Sistemi sonrasında Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır konusu ile ilgili belirtilen sayfalarda gerekli pek çok bilgi mevcuttur. Ancak bunların dışında gerekli tüm işlemleri eksiksiz ve tam olarak sizin için Merkez Müşavirlik tamamlayabilir, bunun için yatırımların hangi aşamasında olursanız olun, bize danışabilirsiniz. E-TUYS veya eski sistem Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır veya yatırım teşvik ile ilgili diğer tüm sorularınız için bize danışabilirsiniz.

>>> Merkez Müşavirlik iletişim kurmak için lütfen buraya tıklayın.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HANGİ BAKANLIKTAN ALINIR

Günümüzde Yatırım Teşvik Belgelerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzenlemektedir. Yatırımlarda devlet yardımları için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır dediğimiz zaman başvuru ya da müracaat mercii bahsi geçen genel müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlıktır. Bu Bakanlık bir süredir T.C. Ekonomi Bakanlığı idi ancak artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak müracaatların değerlendirilmesi sonucunda alabilirsiniz cevabını verdiğimizde Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusuna da cevap vermiş oluruz.

Yatırım Teşvik Belgesi hangi bakanlıktan alınır

 

ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Artık teşvik uygulamalarından yararlanmak için gerekli belgenizi alabilmek için fiziksel olarak müracaatınızı yapmanız gerekmemektedir. Burada fiziksel başvuru olarak anlatılmak istenen aslında basılı kağıtlar halinde ıslak imzalı evrakların verilmesine gerek olmamasıdır. Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır dediğimiz zaman artık E-TUYS Sistemine yani Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemine giriş yapılarak uygulama üzerinden belge alımından bahsedilmiş olmaktadır. Bu şekilde alınan yatırım teşvik belgelerinin fiziksel ortamda başvurularak alınan belgelerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu sayede daha hızlı ve daha verimli biçimde herhangi bir kağıt tüketimi olmaksızın yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerde elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Kısaca özetlediğimizde Elektronik Yatırım Teşik Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevabı E-TUYS Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde başvuru yapılmasıdır ve E-TUYS ile ilgili sayfamızda tüm soruların cevabı bulunmaktadır.

 

ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL KULLANILIR

Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra nasıl kullanılacağı konusuna geldiğimizde ise yine aynı şekilde E-TUYS sistemine gidilmesi gerekmektedir. Artık fiziksel olarak basılı belgelerin düzenlenmesi bırakıldıktan sonra tüm işlemler aynı sistem üzerinden yürütülmektedir. Yani sistem üzerinden tarafınıza iletilen belgenin elektronik kopyasını kullanarak tüm teşvik uygulamalarından yararlanabilmektesiniz. Yine de yardıma ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

 

MEVZUATA GÖRE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevabını verirken sunulan tüm bilgilerin yasal bir dayanağı olmalı ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanmalıdır. Öncelikli bilgi aldığınız tüm kaynaklar için yasal dayanakları talep etmenizi tavsiye ederiz. Bu mevzuat için 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 2012/1 Sayılı söz konusu Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirm Tebliği, 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/2 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerine istinaden belgenizi alabilir ve kullanabilisiniz. Mevzuata aykırı ya da yanıltıcı bir biçimde yatırım teşvik belgenizi almanız durumunda, devlet desteklerinden yararlanmak yerine cezalar ödeyerek hiç teşvik kullanmadığınız duruma göre bile deavantajlı bir pozisyona düşmeniz mümkündür. Bu nedenle edindiğiniz tüm bilgilerin yasal kaynağını ve güncelliğini doğrulamanız tavsiye edilmektedir.

 

Mevzuata Göre Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR 2020 - 2021

2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır? Aslında bir önceki yıla göre başvuru usulüyle ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda yine elektronik ortamda E-TUYS uygulaması kullanılarak başvuru yapılabilir. Bu şekilde tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda ve elektronik imza ile güvence altına alınarak genel müdürlük değerlendirmesine sunulabilir. Bu başvurunun onaylanması sonucunda da e-belge oluşur. Önceki yıllarda kullanıldığı haliyle 2020 yılı içinde de kullanılabilir. Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgeleri 2020 yılında alınabilecektir fakat diğer taraftan 2020 yılında artık Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkün görünmemektedir. Yeni teşvik uygulamalarının yürürlüğe girmesinin ardından daha az işe yarar konuma gerileyen bu belge türü mevzuattan da çıkartılarak artık düzenlenmeyecektir. Fakat yine de elinde Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi bulunan tüm yatırımcılar belgelerini aldıkları tarihte kazandıkları hakların tamamına 2020 yılında da sahip olacaklardır. 2020 yılı için yine E-TUYS uygulaması kullanılacak ve bu yıl için de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yetkili olacaktır.

 

ÖZET OLARAK; E-TUYS adlı verilen bir uygulama üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılır ve tüm bilgi ve belgeler elektronik imza ile güvenli bir bağlantı ile uygulama üzerinden değerlendirmeye sunulur. Daha sonra Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılır ve belgeniz düzenlenebilecek özellikleri taşıyor ise yine elektronik ortamda düzenlenerek tarafınıza iletilir. Merkez Müşavirlik ise yatırımların yararlanabileceği desteklere göre en doğru müracaatın yapılması ve en hızlı şekilde sonuçlandırılması konusunda size danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sunmakta ve daima yapılan işlemlerin doğruluğunu taahhüt eder. Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır uğraşmamak ve hatasız işlem yaparak en baştan olası tüm aksiliklerin önüne geçebilmek için yatırımların hangi aşamasında olursanız olun, yatırım hangi ilde yapılıyor olursa olsun bize danışın.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR ÖĞRENMEK VE EKSİKSİZ BAŞVURU YAPMAK İÇİN BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK