YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI: DEVLET DESTEKLERİNDEN TAM VE EN HIZLI ŞEKİLDE YARARLANMAK İÇİN.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı yapmak için öncelikle E-TUYS adlı sistem üzerinde yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere, günümüzde tüm Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları ve ilgili diğer tüm işlemler E-TUYS adlı sistem üzerinde elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sistemde işlem yapılabilmesi öncelikle yatırımcı tarafından tayin edilecek bir yetkilinin varlığına bağlıdır. Daha sonra yetkilendirilen bu kişi ya da kişiler müracaat edebilmek için E-TUYS sistemini kullanabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları, talep edilen destek türüne ve yatırımın türüne göre değişiklik göstermektedir. Komple Yeni Yatırımlar ile Tevsi ya da Modernizasyon türünde yapılması planlanan bir yatırım farklı bir projelendirme çalışması yapılmalı ve müracaat dosyası farklı belgelerle desteklenmelidir. Öte yandan bölgesel ile genel belge kapsamındaki yatırımlar için de aynı farklılık geçerlidir. Bu nedenle, uzmanlarımız öncelikle yatırım projesi detaylandırır ve daha sonra uygun müracaat dosyasını hazırlar.

Teşvik Belgesi Alımı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI NASIL YAPILIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı artık tamamen elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunun için öncelikle E-TUYS Yetkilendirme yapılmalıdır. Daha sonra E-TUYS sisteminde firma tanımlama yapılmalıdır. Firma bilgileri girişi tamamlandıktan sonra, önceden belirlenmiş proje bilgileri, belgeler ve diğer tüm detayları kapsayacak şekilde elektronik portal üzerinden müracaat yapılmalıdır. Tüm adımlar sırayla onaya sunulmalı ve onaylanmalıdır. Bir adımın yanlış ya da eksik yapılması sonraki adımlar için de hatalı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle uzmanlarımız sizin için tüm adımların doğru yapılmasını garanti ederler.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı yapılmadan önce yatırım projesi tam olarak belirlenmelidir. Bir proje yapılırken ilk etapta alınacak makine teçhizat üzerinden gidilmemeli, 4,5 yıllık bir yatırım dönemi boyunca yapılacak tüm yatırım iyi planlanmalıdır. Bu şekilde yapılan yatırım projeleri daha yüksek oranda teşviklerden yararlanabilecektir. Öte yandan, yatırım planı yapılmadan aceleyle birkaç makinenin teşvik belgesi kapsamına alınması sonucunda yeterli düzeyde destekten yararlanmak mümkün olmayacaktır.

Ülkemiz sınırları içerisinde tesarrufların yatırıma dönüşmesi amacıyla birçok teşvik mekanizması uygulanmaktadır. Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, madencilik ve enerji yatırımları belirli kriterler altında teşvik sisteminden yararlanmaktadır. Yatırım kararı verirken mutlaka teşvik sistemi ve destek mekanizmaları hakkında detaylı araştırma yapılmalıdır. Ülkemizde yatırım kararlarını dahi etkileyebilecek düzeyde teşvikler uygulanmaktadır. Doğru teşvikler değerlendirip, uygun Yatırım Teşvik Belge Müracaatı yapılmalıdır.

Yatırım Teşvik Belge Müracaatı Nereye Yapılır

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI NEREYE YAPILIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Elektronik bir portal sistemi üzerinden bakanlığa sunulur ve tüm aşamalar yine elektronik ortamda yürütülür. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bu konuda yetkilidir ve bakanlık bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatılarının tamamı nihai olarak bu genel müdürlük tarafından değerlendirilir ve karar bağlanır. Ayrıca, teşvik uygulamaları açısından tüm işlemler yine burada sonuçlandırılmaktadır.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI YAPMAK İÇİN BİZE ULAŞIN.