Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KDV İSTİSNA YAZISI

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı ; belge alındıktan sonra yapılması gereken ilk işlemdir. Gerek Genel gerekse Bölgesel teşvikler kapsamında uygulanan ve makine teçhizat temini aşamasında kullanılan en önemli teşvik usuru KDV İstisnasıdır. Bu destekten yararlanılabilmesi için yapılması gereken internet üzerinden interaktif vergi dairesi sistemini kullanarak veya bağlı bulunduğunuz vergi dairesine dilekçe verilerek Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı alınmalıdır. Bu yazı alınmadan Katma Değer Vergisinden muaf bir şekilde makine teçhizat fatura kesilmesi mümkün değildir.

KDV İSTİSNA YAZISI NE ZAMAN ALINIR

Yatırım Teşvik Bölgesi KDV İstisna Yazısı alım zamanı önemlidir. Bu yazının henüz yatırıma başlamadan, Yatırım Teşvik Belgesi alındığınde en kısa sürede temin edilmesi gerekmektedir. Önceden, fiziksel ortamda düzenlenen belgeler ve ekinde yer alan listeler ile vergi dairelerine fiilen başvuru yapılarak bu yazılar alınmaktaydı. Ancak günümüzde elektronik ortamda işlemlerin yürütülebilmesi sayesinde bu yazı da elektronik ortamda düzenlenebilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi E-TUYS adı verilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenmekte ve kullanılmaktadır. E-TUYS sistemi üzerinden onaylanan bir Yatırım Teşvik Belgesi temin edildikten yaklaşık 1 gün sonra interaktif vergi dairesi üzerinden ilgili adımları izleyerek Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı alınabilmektedir.

 

KDV İSTİSNA YAZISI NASIL ALINIR

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı alınabilmesinin temelde 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi elektronik ortamda, E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi) ile tam entegre olan vergi dairelerine bağlı bulunan yatırımcıların alabileceği yazıdır. İkincisi ise yine E-TUYS sisteminde elektronik ortamda alınan belgeden sonra dilekçe verilerek fiziksel olarak bu yazının alınmasıdır. Bu yollarla alınan yazılar arasında uygulama açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Her koşulda temin edilen yazı, onaylı listelerde yer alan makine teçhizatın KDV ödenmekszin temin edilmesini sağlamaktadır.

 

DİLEKÇE İLE KDV İSTİSNA YAZISI NASIL ALINIR

Önceden de alındığı gibi, ilgili bilgi ve belgelerin vergi dairesi veya mal müdürlüğüne verilmesi suretiyle yazı düzenlenmektedir. 2018 yılı öncesinde E-TUYS Sistemine geçiş öncesi tüm KDV İstisna Yazıları bu şekilde alınmaktaydı. Ancak daha sonra iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için oluşturulan sistemler sayesinde Teşvik Uygulamaları da elektronik ortama taşınarak daha etkin ve hızlı bir hal aldı. Bu sayede söz konusu yazı da elektronik olarak alınmaya başlandı.

 

E-TUYS KDV İSTİSNA YAZISI NASIL ALINIR

E-TUYS sistemi üzerinden oluşturulan ve düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi onaylandığında, firmanızın interaktif vergi dairesi üzerinden KDV İstisna Yazısı alınabilmektedir. Bunun için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

1- KDV İstisna İşlemleri: Girilmesi gereken birinci menüdür. Buradan KDV İstisnası ile ilgili yasal düzenleme veya gerekçe seçilerek işlemlere devam edilecektir.

2- Yeni İstisna Belgesi Talebi: KDV İstisna işlemleri ile ilgili menüden sonra devam edilmesi gereken adımdır.

3- 9A Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi: Üçüncü olarak bu adım izlenerek yazı alınabilmektedir.

* Bazı durumlarda, İnteraktif Vergi Dairesi sisteminde Yatırım Teşvik Belgesi ve Makine Teçhizat ile ilgili bilgilerin görünmesi 48 saate kadar sürebilmektedir. Bunun nedeni sistemsel gecikmelerdir. Bu süreler göz önünde bulundurularak KDV İstisna Yazısı ile ilgili başvuru yapılmalıdır.

E-TUYS sistemi ile alınan Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında KDV İstisna Yazısı alınabilmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayarak ilgili sayfayı da inceleyebilirsiniz.

>>> E-TUYS KDV İstisna Yazısı

 

GÜNCEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KDV İSTİSNA YAZISI ALIMI

Halihazırda, uygulanan sistem kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı alınması için yapılması gereken elektronik ortamda tüm işlemleri yürütmektir. İlk olarak E-TUYS sisteminde usulüne uygun bir biçimde Yetkilendirme, daha sonra Firma Bilgileri Girişi ve son olarak yatırım projesinin onaya sunulması gerekir. Bakanlık tarafında söz konusu proje onaylandığında tarafınıza elektronik bir belge düzenlenmektedir. Bu belge kapsamında Yerli ve/veya İthal Makine Teçhizat Listeleri onaylanmaktadır. Bu listelerde yer alan onaylı makine ve teçhizatlar ise Katma Değer Vergisi ödenmeksizin temin edilebilecektir. Bu işlem için mutlaka KDV İstisna Yazısı veya KDV İstisna Belgesi alınmalıdır. Bu yazı da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 9A başlığı altında yer alan Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere verilecek istisnalar başlığı altından alınmaktadır. Bununla ilgili özet anlatım aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV İstisna Yazısı nasıl alınır

 

REVİZYON SONRASI KDV İSTİSNA YAZISI ALIMI

Yatırım Teşvik Belgesi onaylandığında yerli ve/veya ithal makine teçhizat listeleri de onaylanmaktadır. Ancak yatırım dönemi boyunca birçok kez bu listeler revize edilmektedir. Onaylanan Yerli ve İthal Makine Teçhizat Listeleri revize edilerek yeniden onaylandığında unutulmaması gereken yeniden KDV İstisna Yazısı alınmasıdır. Belirtilen listelerde her revizyon yapıldığında mutlaka yeniden bu yazı alınmalıdır. Yukarıda belirtilen adımlardan uygun olan izlenerek yeniden bu yazı alınabilmektedir. Bu yazı revize edilmemekte, her revizyon sonrasında listelerin son haline uygun olacak şekilde yeniden alınmaktadır.

Bunun yanı sıra, belgede kayıtlı bilgilerde önemli revizyonlar olması halinde veya yatırımcı bilgilerinde değişiklikler olması halinde bu yazıda yer alan bilgilerin de tutarlı ve güncel olması amacıyla KDV İstisna Yazısının da yeniden alınması olası hataların önüne geçilmesi için önemlidir.

 

© Merkez Müşavirlik / Tüm hakları saklıdır. Bu sayfada yer alan tüm bilgiler ve görsel malzemeler Merkez Müşavirlik mülkiyetinde olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması halinde ilgili Kanun hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması ile ilgili tüm haklar saklıdır. Bu sayfada yer alan bilgiler ve görseller T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ve Tebliğ'ler esas alınarak hazırlanmıştır. Bu sayfanın amacı "Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisna Yazısı" ya da "KDV İstisna Belgesi" ile ilgili detaylı bilgiler sunmaktır. Mevzuat hükümleri ve uygulamalara dayalı olarak özet bilgiler sunuması amacıyla oluşturulmuştur.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE KDV İSTİSNA YAZISI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLGİ ALIN.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK