Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Bu faaliyetin hem kapsamı hem de biçimi değişkenlik gösterir. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık hizmeti alınmadan önce dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunmaktadır. Bir danışmanın iş yapış şekli ve çalışma ilkelerini dikkatle analiz etmek gerekir. Bu faaliyet sonucunda yatırımcıların kazanımları, elde ettikleri avantaj yanında ne gibi olumsuzluklar yaşanabileceği ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı anlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Merkez Müşavirlik olarak hangi ilkeler dahilinde ne gibi hizmetler vermekteyiz detaylı biçimde aktarılmıştır. Başlıklar halinde aktarılan konuyu detaylı biçimde okumanızı tavsiye ederiz. Bu sayede hizmet alacağınız konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilecek ve doğru tercih yapmak için gerekli olan asgari bilgi düzeyine ulaşmış olacaksınız.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIK NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı temel olarak yatırımcıların teşvik uygulamaları açısından ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerin tek noktadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini amaçlayan hizmetlerin bütünüdür. Bu hizmetler kapsamında yapılması gereken yalnızca bir belge temin etmek değil hizmetleri bütün olarak sunmaktır. Yatırım Teşvik Belgesi aslında başvuru aşamasında henüz bir proje taslağı halindedir. Birçok kritik bilgi eksiktir. Bununla birlikte yatırım dönemi boyunca çok çeşitli yönlerden değişiklikler yaşanmaktadır. Günümüz dünyasında hızla gelişen teknoloji, yeni üretim teknolojileri, döviz kuru değişikliği gibi parametreler nedeniyle yatırım projesi dinamik bir hal almıştır. Bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili iş ve işlemler aslında belgenin temini ile bitmemekte tam tersine başlamaktadır. Durum böyle olduğu için danışmanlık işlemleri de belge temininden sonraki dönemde yoğunluk kazanmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı aslında belgenin alınması ve kullanılmaya başlaması ile birlikte çok daha yoğun bir hal almaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIK KAPSAMI

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı hizmeti alınmadan önce kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmeniz gerekir. Bununla ilgili birden çok çalışma modeli ve hizmet kapsamı uygulanmaktadır. Aslında yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmetinin kapsamı yatırım ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Yüzlerce makine teçhizat temin edilecek çok büyük ölçekli bir yatırım projesi ile tek makinelik bir projenin ihtiyaçlarını aynı biçimde değerlendirmek doğru değildir. Yatırımcılar, bu nedenle, bir danışman ile çalışma kararı aldıklarında mutlaka Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık hizmetinin kapsamını iyice öğrenmeli ve karar verirken bu durumu da göz önünde bulundurmalıdır. Bu kapsamda uygulanan çeşitli danışmanlık hizmeti kapsamlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TEMİNİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bu kapsamda yapılacak hizmet sözleşmesi neticesinde yatırımcı adına yalnıca Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmesi konusuyla ilgili bir danışmanlık faaliyeti yürütülür. Bunun için öncelikle yatırımcıdan gerekli detaylar alınır. Bu bilgiler ışığında yatırım projesi teşvik mevzuatına uygun formatta hazırlanır. Yatırımın karakteristik özelliklerine göre belirlenmiş olan, mevzuat ve uygulamada talep edilen gerekli tüm evraklar eksiksiz bir biçimde hazırlanır ve başvuru yapılır. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanana kaadr geçen süre içerisinde ihtiyaç duyulan proje revizeleri ile ilave bilgi ve belge temini danışman tarafından sağlanır. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanana kadar ssürecin takibi ve sorumluluğu danışmana aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SINIRLI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bu çalışma biçiminde genellikle Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanı sözleşme kapsamında tanımlanmış olan hizmetlerin ve işlemlerin her biri ayrı ayrı tanımlanır ve ihtiyaç duyuldukça tüm işlemler için ayrı bir ücret ödenmesi karşılığında hizmet alınır. Örneğin, yatırım teşvik belgesi temini için ayrı bir ücret ve buna ilave olarak sözleşme kapsamında liste değişikliği, belge revizesi gibi işlemler için ayrı ücretler belirlenir. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı ihtiyaca göre şekillendirilir. Bu durumda, yatırımcı yalnızca ihtiyaç duyduğu işlemler olması halinde ödeme yapar. Bu danışmanlık modelinin en büyük dezavantajı çok fazla işlem ihtiyacı olması halinde danışmanlık maliyeti yükselecektir. Yatırımcıların bu durumda yatırım sürecini iyi planlaması gerekmektedir.

TAM KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Tam kapsamlı yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmetinde yatırımcının ihtiyacı olan tüm işlemler tek bir sözleşme ve tek bir ücret karşılığında, yatırı dönemi boyunca herhangi bir işlem ya da süre sınırı olmaksızın gerçekleştirilir. Genellikle büyük yatırımcılar için tavsiye edilen bir danışmanlık modelidir. Bu sayede, büyük yatırımların ihtiyaç duyduğu sık revizyon işlemleri ve diğer faaliyetler yatırımcıya ilave maddi yük getirmez. Yatırımcı, iyi planlanmamış bir yatırıma başlaması halinde dahi danışmanlık açısından veya teşvik uygulamaları yönünden zarara uğramaz. Yatırım dönemi boyunca yatırım teşvik belgesi ile ilgili proje sürekli olarak revize edilerek tamamlama vizesine kadar nihai aşamaya gelinir.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR

Yatırım Teşvik Belgesini aslında almak kolaydır. Ancak Yatırım Teşvik Belgesini doğru almak ve tam olarak faydalanmak çok zordur. Genellikle yapılan bir hata yatırım teşvik belgesini konuya hakim olmayan kişiler aracılığıyla almak ve hemen kullanmaya başlamaktır. Malesef yatırımcıların bir çoğu aslında hakkı olan birçok destekten bu nedenle yararlanamaz. Bunun yanında, bazı yatırımcılar ise teşvikleri tam olarak kullanmayı bilmedikleri için belge kapsamında öngörülen birçok destekten yararlanamazlar. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanının esas görevi belgeyi doğru almak ve yatırımcının tam olarak kulanmasını sağlamaktır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI AVANTAJLARI NELERDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığının avantajları aslında gerçek bir danışman ile çalışmanız halinde ortaya çıkar. Bu avantajlardan ilki en yüksek oranlarda ve hakkınız olan tüm teşviklerden yararlanmanızdır. Daha önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi Yatırım Teşvik Belgesi almak kolaydır ancak doğru belge almak ve tam olarak yararlanmak çok zordur. Teşviklerden ve desteklerden eksiksiz olarak yararlanmak kadar önemli olan bir husus da yanlışlıkla fazla destekten yararlanmamaktır. Geçmişte bazı durumlarda projenin hatalı hazırlanması sonucunda uygulanmaması gereken bazı desteklerden yararlanan yatırımcılar daha sonra yararlanılan desteklerden çok daha fazla zarara uğramıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığının bir başka avantajı da böyle bir durumla karşılaşmamaktır. Bunlara ilave olarak teşvik mevzuatı süreli güncellenmektedir. Bu güncellemelerden bazıları yatırımcılar için çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlarda yararlanmak için genellikle zamanında harekete geçilmesi gerekmektedir. Özellikle süre sınırı olan başvurular gerektiğinde, zamanında yapılamayan başvurular neticesinde çok büyük haklar kaybedilmektedir. Yatırımların ne kadar büyük olduğu düşünüldüğünde %1 oranındaki bir değişiklik bile yatırımcı açısından anlamlı bir sonuç ifade etmektedir. Bu nedenle yatırım teşvik belgesi danışmanı mutlaka mevzuatı ve uygulamaları çok iyi takip etmeli ve zamanında gerekli işlemleri yapmak için yatırımcıları uyarmalıdır.

YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle bu hizmeti sağlayacak olan kişi ya da şirketin gerçekten konu ile ilgili yeterli bilgisi ve deneyimi bulunuyor mu emin olmak gerekmektedir. Bu konuda yeterli bilgisi olmamasına rağmen bu hizmet bir şekilde vermeye çalışan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Yatırımcıların hakkı olan pek çok destekten yararlanamamalarına neden olan veya çeşitli nedenlerle çok büyük zarara uğratan kişiler olmuştur. Bu durumda, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde yapılan hataların bazılarının telafisi mümkündür. Bu konuda da bugüne kadar birçok yatırımcının uğradığı kayıpları telafi etme imkanımız olmuştur. Ancak malesef bazı durumlarda bu mümkün olmamaktadır. Bu nedenle doğru yatırım teşvik danışmanı ile çalıştığınızdan emin olmalısınız. Bunun için mutlaka işlemleri sözleşmeli yaptırmalı ve yatırım dönemi boyunca bütün işlemlerin sorumluluğunu alan bir danışmanı tercih etmelisiniz. Ancak bu durumda, yatırımınız güvence altında hızlı büyür. Merkez Müşavirlik, 30 yıldan daha uzun süredir tüm yatırımları kendi yatırımı gibi benimseyerek titizlikle çalışmaktadır.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Merkez Müşavirlik olarak yatırımların ne kadar zor yapıldığını ve bu nedenle ne kadar dikkatli çalışmak gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı ile ilgili tüm işlemlerde gerekli sorumluluğu tamamen üstümüze alıyoruz. Tüm yaptığımız işlemlerde en doğru işlemi yaptığımızı garanti ediyoruz. Bu sayede yatırımlarınız için;
1- Doğru Yatırım Teşvik Belgesi almanızı sağlıyoruz.
2- Eksik ya da fazla herhangi bir destek unsuru olmamasını garanti ediyoruz.
3- Mevzuat ve Uygulama değişikliklerini düzenli takip ederek gereken tüm işlemleri zamanında tamamlıyoruz.
4- Yatırım dönemi boyunca hem uygulama hem de mevzuat açısından yatırımınızın güvence altında olmasını sağlıyoruz.
5- Yatırım Teşvik Belgesinden tam olarak yararlanmanızı sağlıyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmeti

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞINDA GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK