Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu ile ilgili dikkat edilmesi gereken çok sayıda husus vardır. Bunlara dikkat edilmeden eksik veya yanlış yapılan tüm başvurular reddedilir. Bu hem yatırımcı hem de devlet için gereksiz iş yükü ve zaman kaybıdır. Bununla birlikte başvuru sırasında yapılacak yanlışlar nedeniyle müracaat yanlış değerlendirilebilir ve bunun bir sonucu olarak yararlanmanız gereken desteklerden yararlanamayabilirsiniz. Devletin sağladığı desteklerden ve teşviklerden tam olarak yararlanabilmek için mutlaka başvuruların konunun uzmanı kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları öncelikle mevzuat hükümlerine göre düzenlenmektedir. Bu mevzuatları ve ilgili tüm hükümleri detaylı bir biçimde incelemek gerekmektedir. Mevzuat ile birlikte yıllar içerisinde uygulamada oluşan çeşitli uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar ise genel müdürlükçe standart olarak uygulanan önemli prosedürler olup bunlar da en az yazılı mevzuat kadar önemlidir.

>>> Bu konu ile ilgili her konu başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu devletin yatırımlara sağladığı teşvik uygulamalarından ve diğer birçok destekten yararlanabilmek için gerekli ilk adımdır. Diğer bir deyişle Yatırım Teşvik Belgenizi alabilmek için yapılması gerekenlerin en başında gelir. Başvuruların mutlaka tam belgeler ile ve eksiksiz bir biçimde yapılması çok önemlidir. Bu hem devlet üzerindeki gereksiz iş yükünü hem de yatırımcının iş yükünü ciddi oranda azaltacaktır. Ayrıca bu şekilde müracaatlar çok kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak ve yatırımcılar daha kısa sürede teşviklerden yararlanmaya başlayacaktır. Bunu sağlamak için de daha önce belirtildiği gibi hem yazılı mevzuatları hem de yılllar içerisinde oluşan uygulamalara dair önemli prosedürleri bilmek ve takip etmek gerekir. Bunların bir sonucu olarak da en yüksek oranlarda teşviklerden yararlanabilir, devlet desteklerine dair mekanizmalarda maksimum oranda faydalanırsınız. Bizim sunduğumuz hizmetlerin amacı yatırımcıların teşviklerden maksimum oranda yararlanmasını sağlamak ve bu desteklere ulaşma sürelerini minimum seviyede tutmaktır. Hızla ve en yüksek oranlarda teşviklerden yararlanabilmek için bize danışabilirsiniz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır ve tüm müracaatlar bu merci tarafından değerlendirilir. Belge kapsamındaki destek unsurlarının uygulaması da yine bu kurum tarafından yapılır. Önceden mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı'na yapılan başvurular artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Genel Müdürlük artık bu bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğinden, başvuruların da yine bu kuruma yapılması gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGE BAŞVURUSU HANGİ BAKANLIĞA YAPILIR

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları için yetkili olan bakanlık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu bakanlık Ankara ilinde yerleşik olan merkez binasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü aracılığıyla destek mekanizmalarını yürütmektedir. Tüm müracaatlar bu kuruma yapılarak sonuçlandırılır. Bahsedilen başvurular yalnızca yeni belge alımı ile ilgili değil aynı zamanda liste değişikliği, belge revize işlemleri, satış, ihraç izni ve devir işlemleri, finansal kiralama işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi gibi tüm işlemlere ilişkin başvuruları kapsamaktadır. Özetle; Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin başvurular bu kuruma yapılmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapılması ile ilgili usul ve esaslar öncelikle mevzuat ile belirlenmiştir. İlgili hükümlere başvuru aşamasında gerekli evraklar yatırımın karakteristik özelliklerine ve talep edilen destek unsurlarına göre farklıdır. Yani aslında Genel Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar farklı, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu için gerekli evrak çok daha farklıdır. Benzer biçimde yatırım konusuna göre de farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; entegre hayvancılık yatırımları için farklı bilgi ve belgeler gerekli iken plastik ürünleri üretimine yönelik bir yatırım için yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu için gerekli evraklar farklıdır. Bu nedenle yararlanılacak desteklerle ilgili en önemli adım olan başvuru ya da müracaat aşamasının uzman kişilerin yönetiminde yapılması büyük önem taşımaktadır. Başvurunuzu yapmadan önce bize danışmak size mutlaka bir şeyler kazandıracaktır.

Gerekli bilgi ve belgelerin belirlenmesinin ardından izlenmesi gereken yola gelindiğinde; önceden tüm müracaatlar basılı evrakların şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırladığı başvuru dosyasına eklenmesi suretiyle yapılırdı. Fakat günümüzde bu başvurular online olarak elektronik ortamda hazırlanmış ve E-TUYS adı verilen bir uygulama aracılığıyla yapılmaktadır.

Online Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu nasıl yapılır bir sonraki başlıkta detaylı biçimde anlatılmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ONLİNE BAŞVURU

Bir önceki başlıkta da belirtildiği gibi günümüzde Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları Online olarak yapılmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunu Online yapmak için gereken adımlar aşağıda maddeler halinde aktarılmıştır. Bunlar;


  1. Nitelikli Elektronik Sertifika: Başvuru yapmadan önce mutlaka nitelikli elektronik sertifika yani diğer bir deyiş ile elektronik imza sahibi olmanız gerekmektedir. Elektronik imza temin edilebilecek çok sayıda firma bulunmakta olup, bununla ilgili başvuru süreci kapsam dışındadır. İlgili firmaların kendi sayfalarından veya doğrudan iletişim kurarak elektronik imza servisi sağlayıcı firmalardan bilgi alabilirsiniz.
  2. E-TUYS adı verilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi adlı online uygulamada işlem yapabilmek için gerekli yetkilendirmenin yapılması. E-TUYS sisteminde bir başvuru yapılabilmesi için öncelikli E-TUYS Yetkilendirme İşlemleri adı verilen bir dizi işlemin yapılması ve başarılı bir biçimde sonuçlandırılması gerekir. Firmanın yetkilisi olmak, imza sirkülerinde tek yetkili olmak hatta bizzat kendi adınıza başvuru yapıyor olmanız bize sistem üzerinde online başvuru yapabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Bu nedenle detaylı bilgilerin yer aldığı E-TUYS Yetkilendirme sayfamızı buraya tıklayarak incelebilirsiniz. Ayrıca; E-TUYS ile ilgili diğer sayfalarımızı buraya tıklayarak incelemenizi öneririz.
  3. Yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından E-TUYS adlı uygulama üzerinden elektronik imza ile yetkili kişi tarafından imzalı Online Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapılabilir.

Online Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu ile ilgili ilave bilgiler ve bunlara erişim linkleri aşağıdaki gibidir;

>>> E-TUYS

>>> E-TUYS Yetkilendirme

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Şartlarının belirlenebilmesi için öncelikle yatırımın karakteristik özelliklerinin iyi analiz edilmesi ve tam olarak ortaya konması gerekmektedir. Bunların belirleyip orta ve uzun dönem planı yani ön fizibilite çalışması yapılarak ardından müracaatın yapılması oldukça önemlidir. Bu sayede yararlanılan destek unsurlarını maksimum düzeye çıkartabilir başvuru sürecini minimuma indirebiliriz. Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Şartlarının belirlenebilmesinde etkili kriterler şu şekilde sıralanabilir;


  1. Yatırımın Yapılacağı İl: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın hangi ilde yapılacağı ve bu ilin hangi bölgede yer aldığı başvuru şartları açısından çok önemlidir.
  2. Yatırım Tutarı: Planlanan yatırımın toplam sabit yatırım tutarı yalnızca kısa vadede alınacak makine teçhizat ile değil uzun dönem üretim planını karşılayabilecek tüm makine teçhizat ile birlikte arazi-arsa, bina-inşaat, tadilat, proje giderleri, yardımcı ekipmanlar gibi tamamlayıcı iş ve işlemlere ilişkin harcamaların da doğru analiz edilmesiyle elde edilen tutardır. Bu tutar başvuru şartları içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
  3. Üretim Konusu ve Kapasite: Üretilmesi planlanan ürünün ne olduğu ve ne kadar büyük bir ölçekte üretilecek. Konusuna göre daha düşük ya da daha yüksek desteklerden yararlanabileceği gibi, orta-yüksek teknoloji veya çok büyük ölçekli üretimler için farklı başvuru şartları ve farklı değerlendirme koşulları uygulanmaktadır.
  4. Talep Edilecek Teşvikler: Yatırım kapsamında talep edilen özel nitelikli teşvik uygulamaları var ise bunların gerekçelendirilerek, doğru belgeler ile desteklenmesi ve Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu şartlarının buna göre şekillendirilmesi gerekmektedir.

Bu kriterler ışığında; teşvik uygulamaları ile ilgili mevzuat hükümleri; vergi kanunları, çevre kanunları gibi ilgili diğer mevzuat hükümleri ile genel müdürlük uygulama prosedürleri çerçevesince Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru şartları değerlendirilerek sonuca bağlanır. Bu kısımda belirtilen tüm işlemler tarafımızca yapılır ve tüm süreç uzman ekibimizce yönetilir.

Detaylı bilgi almak için yatırımların tüm aşamalarında bize danışabilirsiniz.

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU YAPABİLİR

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapabilecek kişi ve kuruluşlar mevzuata göre belirlenmiştir. Bu kişi ve kuruluşlar; gerçek kişiler, şahıs firmaları, limited ve anonim şirketler, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar gibi tüm şirketler ve bunlarla birlikte dernek ve vakıflar, kooperatifler, birlikler, belediyeler (büyükşehir belediyeleri ve diğer tüm belediyeleri), kamu kurumları ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleridir. Burada belirtilen her çeşit gerçek ve tüzel kişilik gerekli adımları izlemek ve mevzuat hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla, mevzuat ve prosedürlerle belirlenmiş şartların sağlanması koşuluyla teşviklerden yararlanabilir ve belge müracaatı yapabilirler. Yerli ve yabancı sermaye farkı olmaksızın Türkiye sınırları içerisinde yapılacak yatırımlarda pekçok teşvik be destek unsurundan yararlanabilirler.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu aslında 2018 yılı içerisinde çok önemli bir değişikliğe uğramış ve bu tarih itibariyle tüm teşvik uygulamaları için olduğu gibi belge müracaatları da online sisteme taşınmıştır. Bu nedenle başvurular ile ilgili herhangi bir değişiklik olup olmadığı konusu merak edilen bir konudur. 2020 yılı için de, 2019 ve 2018 yıllarında olduğu gibi tüm Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları online sistem üzerinden yapılmaya devam edecektir. Online başvurular 2018 yılında ve 2019 yılında olduğu gibi yine 2020 yılında da E-TUYS uygulaması kullanılarak yapılmaya devam edecektir.

Diğer taraftan; teşvik uygulamaları ile ilgili güncel gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri tarafımızca hergün takip edilmekte ve web sayfamızdan duyurulmaktadır. 2020 yılı Yatırım Teşvik Belgesi ve teşvik uygulamaları ile ilgili gündemi takip etmek ve detaylı bilgi almak için konu ile ilgili sayfamızı düzenli takip etmenizi öneririz. Bunun için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi 2020

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU

Kısaca özetlendiğinde; Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları günümüzde(2020 yılında) 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi yine online yani E-TUYS üzerinden yapılacaktır. Mevzuat hükümlerine ve uygulama prosedürlerine göre başvuru şartları ve destek unsurları çeşitlendirilmekte bunun için belirleyici kriterler; yatırımın ili, konusu, üretim kapasitesi, tutarı ve talep edilen teşvik mekanizmasıdır. E-TUYS ile online müracaat yapılabilmesi için elektronik imza, yetkilendirme ve müracaat işlemlerinin sırasıyla yapılması gerekmektedir. Mevzuat ihtiyaçlara göre sıklıkla güncellendiği için gelişmelerin düzenli takip edilmesi ve gereken adımların en kısa süre içerisinde atılması gerekmektedir. En yüksek destek oranlarından ve teşviklerden yararlanabilmek için başvuruların mutlaka doğru yapılması ve yatırımın doğru planlanması gerekmektedir. Müracaatların mutlaka gerekçelendirilerek yasal belgelerle desteklenmesi önem taşımaktadır.

Merkez Müşavirlik yukarıda aktarılan işlemlerin tamamını deneyimli ve uzman personeli ile yatırımcıların hizmetine sunmakta, yatırımcıların daima en yüksek oranlarda ve en doğru teşviklerden yararlanabilmesini sağlamayı ve tüm bunları en kısa sürede sonuçlandırmayı, tüm sürece ilişkin bilgiyi şeffaflık ilkesi gereği yatırımcı ile açıklıkla paylaşmayı taahhüt eder.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu ile ilgili sorulara yanıt olması için Merkez Müşavirlik tarafından güncel mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen bize danışın.

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU; NEDİR, NEREYE VE NASIL YAPILIR, HANGİ BAKANLIK YETKİLİDİR, ONLİNE BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK