Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler aslında alınana kadar yapılamsı gerekenler kadar önemlidir. Genellikle yatırımcılar belgeyi alana kadar daha çok dikkat etmekte ancak belge alımından sonra yeterli dikkati göstermemektedir. Oysa ki henüz proje aşamasında alınan Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm detaylar yatırım boyunca değişiklik göstermektedir. Bu nedenle gerek belgenin tam olarak kullanılabilmesi için gerekse olası br aksaklık yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilerek belgenin kullanılması hem yararlanılan destek oranını artıracak hem de olası aksiliklerin önlenmesini sağlayacaktır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra İlk Yapılması Gereken İşlem onaya sunulan projenin hangi şartlar altında onaylandığının dikkatle incelenmesidir. Genellikle başvuruya esas proje detaylarında bakanlık tarafından çeşitli değişiklikler yapılarak belge onaylanmaktadır. Özellikle onaylanan yerli ve/veya ithal makine teçhizat listeleri detaylı bir biçimde incelenmelidir. Daha sonra bu kapsamda KDV İstisnasından yararlanmak için onaylanan makine teçhizat için KDV İstisna Yazısı alınmalıdır. Bunun ardından yatırıma teşvik kapsamında başlamak mümkün olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra tüm aşamalarda ve yatırım dönemi boyunca onaylanan projeye ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu durum yalnızca teşvik mevzuatı hükümleri için geçerli olan bir durum değildir. Aynı zamanda diğer bağlayıcı ve tamamlayıcı mevzuat hükümleri de bulunmaktadır. Bunlardan en önemli olanlardan biri çevre mevzuatı hükümleridir. Bunun gibi birçok hüküme uygun hareket edilmesi Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenlerden biridir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemlerden bir bölümü yatırıma başlamadan yapılmalıdır. Ancak bir bölümü de yatırımın tamamlanma aşamasına yaklaştıkça yapılmalıdır. Önceliklie yatırım süresine dikkat edilmelidir. Yatırım Teşvik Belgesi genellikle 3 yıllık bir süre için düzenlenmektedir. Yatırım süresi tamamlanan bir belge kapsamında yeni yatırım yapılması mümkün değildir. Ancak talep edilmesi halinde belirli koşullar altında süre uzatımı yapılması mümkündür. Bununla birlikte bir kez süre uzatımı da alınmış bir belge kapsamındaki yatırım süresi tamamlandığında artık yeni bir yatırımın bu belge kapsamında yapılması mümkün değildir. Bu aşamada, yatırım tamamlama vizesine başvurulması gerekmektedir. Yani, Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenlerin en önemlisi belki de belgede kayıtlı tarihlerin iyi bir şekilde takip edilmesidir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA ÖNEMLİ TARİHLER

 

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gereken bir başka önemli işlem ise önemli tarihlerin takip edilmesidir. Bunların en başında yatırımı başlama ve bitiş tarihleri ile varsa süre uzatımı sonu gelmektedir. Bu tarihlere dikkat etmeden yatırım harcaması yapılmaması çok önemli bir konudur. Bu tarihler dışında yapılan tüm yatırım harcamaları yatırım ile doğrudan bağlantılı olsa bile herhangi bir destekten veya teşvikten yararlanamamaktadır. Bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi Aldıktan Sonra Yapılması Gereken en önemli işlerin başında önemli tarihlerin takibi gelmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alımıdan Sonra Yapılacaklardan önemli bir başkası da yatırım tamamlama vizesi başvuru tarihinin tespiti ve başvurunun yapılmasıdır. Yatırım tamamlandığında en kısa sürede tamamlama vizesine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılmaması halinde Yatırım Teşvik Belgesi Alımından Sonra, yatırım tamamlansa bile belge iptaline kadar gidilebilecektir. Bu konu ile ilgili bir başka nokta ise Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Primi Desteği gib istihdama yönelik desteklerin tamamlama vizesi yapılmış belgelere uygulanmasıdır. Bu nedenle en kısa sürede eksperti yapılarak tamamlama vizesi yapılası en kısa sürede bu destek mekanizmasından yararlanmanız açısından önemlidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenlerden bir başkası da makinelerin satılmasına engel olan hükümlerdir. Teşvikli makine ve teçhizatın satışı, Yatırım Teşvik Belgenizin tamamlama vizesi yapılmış dahi olsa izne tabidir. Bu tarihten önce izinsiz satışı yapılan makine teçhizat nedeniyle belge iptaline kadar gidilebileceği gibi yasal faizleri ile birlikte teşvikler müeyyideli olarak geri alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler en başta önemli tarihlere dikkat etmek olup, bunlar; yatırım başlama ve bitiş tarihleri, tamamlama vizesi başvuru tarihi ve makine teçhizatın satış ve/veya ihraç edilebileceği tarihler olup, bu tarihlerin kontrol edilerek zamanında harekete geçilmesi çok önemli bir husustur. Ayrıca bir kez daha hatırlatmakta fayda olan bir konu makine teçhizatın satışının Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra bile belirli bir süre izne tabi olduğudur.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLERİN TAKİBİ

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenlerin takibini kendiniz veya bir danışman aracılığıyla yapmanız mümkündür. Eğer yatırım danışmanınız varsa gerek mevzuat hükümlerini gerekse önemli tarihler ile yapılması gereken işlemleri danışmanınızın takip edip etmediğini mutlaka sormalısınız. Mevzuat hükümlerinde yapılan bazı değişiklikler yatırımcıların lehine hükümler bazıları da aleyhine olabilecek hükümler içermektedir. Bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenmemek, bununla birlikte lehe gelen hükümlerden yararlanmak için takip çok önemlidir. Bir belgenin temin edilmesinden daha önemli olan bu belge kapsamında yatırım dönemi boyuna destek verilmesidir. Bu nedenle Merkez Müşavirlik yalnızca belge temini sırasında değil yatırım dönemi boyunca tam olarak destek vermektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler takibi de tarafımızca yatırım dönemi boyunca mutlaka yapılmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE DEVLET DESTEKLERİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK