Yatırım Teşvik Belgesi 2022

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında çok sayıda önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi belki de başvuru ve revizyon ücretlerinin uygulanmaya başlamasıdır. Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında alacak olan tüm yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ücretleri yatırmakla yükümlüdür. Aynı zamanda, ister 2022 yılında alınmış olsun ister önceki yıllarda, her türlü revizyon ihtiyacında mutlaka revizyon ücretlerinin de ödenmesi gerekecektir. Ayrıca, uygulanan destekleri başvuru usul ve esasları gibi birçok konuda önemli değişikler yapılmıştır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU 2022

2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapmak isteyen yatırımcılar öncelikle E-TUYS adlı sistemde yetkilendirme yapmak durumundadır. Bu yetkilendirmenin ardından firma bilgileri girişinn yapılması ve bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. Daha sonra E-TUYS sisteminde ilgili ekranların aktifleşmesi tamamlanacaktır. Bu adımın ardından yatırım projesi sistem üzerinden eksiksiz bir biçimde tamamlanarak bakanlık onayına sunulur. Onaya sunma adımında elektronik imza atılmadan önce E-TUYS sistemi başvuru ücretinin ödenmesine ilişkin sayfaya yönlenecektir. Bu adımda yatırım tutarına göre 2022 yılı için belirlenmiş olan başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ücreti ödemesinin tamamlanmasının ardından yeniden E-TUYS sistemine dönüş yapılacak ve başvuru tamamlanacaktır. 2022 Yatırım Teşvik Belgesi başvuru adımları;

 1. E-TUYS Yetkilendirme işleminin yapılması,
 2. Firma bilgilerinin tanımlanması,
 3. Yatırım projesinin oluşturulması,
 4. Gerekli bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi,
 5. Başvuru ücretinin ödenmesi,

şeklinde yapılmaktadır.

E-TUYS Yetkilendirme işlemleri için yapılması gereken önemli bir hatırlatma bulunmaktadır. Yetkilendirme işlemi KEP adresi üzerinden nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru aşamasından önce mutlaka şirketin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabı ve şirket yetkililerinden birinin nitelikli elektronik sertifikası veya elektronik imzası bulunması gerekmektedir. E-TUYS yetkilendirme işlemleri hakkında detaylı bilgi ve gerekli evrakları indirmek için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu sayfanın linki aşağıda verilmiştir.

>>> E-TUYS Yetkilendirme

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER 2022

Ülkemiz mali ve ekonomik pogramı çerçevesinde, 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında çok önemli destekler uygulanmaktadır. Yatırım programının hızlandırılması ve üretim odaklı kalkınma amaçlı uygulanan teşvik sistemi ülkemiz yatırımcılarına gerek yurt içinde gerekse uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Yatırımlara uygulanan devlet yardımları; vergisel avantajlar, finansman yardımları, yatırım katkısı, istihdam destekleri ve yatırım yeri tahsisi şeklinde uygulanmaktadır. Ülkemi yatırımcılarının faydalanması amacıyla uygulanan en önemli destek mekanizması Yatırım Teşvik Belgesi yoluyla uygulanmaktadır. 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destekler;

 1. KDV İstisnası: Yerli üretimi bulunan makine teçhizat için %18 KDV tutarı ödenmeyecektir.
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal temin edilmesi planlanan makine teçhizat için hem KDV hem de Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Ancak 2022 yılında temin edilecek ithal makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti yalnızca gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacak makine teçhizat listesi dışında kalan yatırım malları için uygulanacaktır.
 3. Vergi İndirimi: Kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefi olan yatırımcılar için toplam yatırım tutarı üzerinden uygulanmaktadır. Bu destek kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi oranı %100 oranında, yatırıma katkı oranı ise yatırımın yer aldığı bölgenin puanına 15 puan eklenmek suretiyle uygulanacaktır.
 4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım kapsamında uygulanan istihdam desteklerin en başında gelen bu destek tüm bölgelerde değişen süreler ve üst sınırlarda uygulanmaktadır.
 5. SGK Primi Desteği: Yalnızca 6. bölgede yer alan yatırımlar için 10 yıl süreyle uygulanmaktadır.
 6. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: SGK Primi Desteği gibi bu destek unsuru da yalnızca 6. bölgede 10 yıl süreyle uygulanmaktadır.
 7. Faiz Desteği: Teşvikli yatırımlar için kullanılacak kredilerin faiz ya da kar payının, yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlarda desteklenmesi biçiminde gerçekleşmektedir.
 8. Yatırım Yeri Tahsisi: Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına kurulacak irtifak hakkı ile yatırım yeri tahsis edilmesini sağlamaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında önemli değişikliker yapılmış bir yıldır. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ve uygulama farklılıkları aşağıda yer almaktadır.

1. 2022 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılması öngörülen asgari sabit yatırım tutarları önemli ölçüde artmıştır. Bu kapsamda, 1. ve 2. bölgelerde yer alan yatırımlar için 3 milyon TL, diğer bölgelerde yer alan yatırımlar için ise 1.5 milyon TL asgari sabit yatırım tutarının tamamlanması gerekmektedir.

2. 2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında; yatırıma katkı oranı ise yatırımın yer aldığı bölgenin yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanmaktadır.

3. Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılı başvuru ücretleri ve revizyon ücretleri belirlenmiştir. Bu kapsamda tüm bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için başvuru aşamasında;

a- 5 Milyon TL'ye kadar olan yatırımlar için 2-000-TL

b- 5-25 Milyon TL olan yatırımlar için 5.000-TL

c- 25 Milyon üzeri yatırımlar için 10.000-TL

d- Tüm revizyonlar için işlem başına 500-TL

bakanlığa ödenmek üzere e-tahsilat sistemi üzerinden ödenecektir.

4. Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında OSB/EB sınırları içerisinde yapılacak yatırımlar için bir alt bölge desteği uygulanmaktadır. Ayrıca, alt bölge desteğinden yararlanacak ilçelerde yapılacak yatırım da benzer biçime bir alt bölge desteğinden yararlanacaktır. Eğer söz konusu yatırım hem OSB hem de belirtilen ilçelerde ise iki alt bölge desteğinden yararlanabilecektir. Bu nedenle yatırım yeri seçiminin dikkatle yapılması gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında hem başvuru hem de reviyon işlemleri ücretli hale getirilmiştir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan bu ücretler bakanlık e-tahsilat sistemi üzerinden doğrudan Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına ödenmektedir. Buna göre 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgesi almak ya da revizyon işlemlerini yapmak isteyen tüm yatırımcılar aşağıda belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür.

A. 5 Milyon TL ve daha düşük toplam sabit yatırım tutarına sahip yatırımlar: 2.000-TL

B. 5 - 25 Milyon TL arası toplam sabit yatırım tutarına sahip olan yatırımlar: 5.000-TL

C. 25 Milyon TL ve üzeri toplam sabit yatırım tutarına sahip yatırımlar: 10.000-TL

Başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir. Başvuru işlemi ancak bu ücretin ödenmesinden sonra tamamlanabilmektedir. Ayrıca, önceden alınmış dahi olsa belge kapsamında yapılması planlanan tüm revizyon işlemleri için mutlaka 500-TL tutarındaki 2022 yılı için belirlenen bedelin yine aynı sistem üzerinden döner sermaye işletmesi hesabına ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen işlem ücretleri tamamen bakanlıkça belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Ödemeler doğrudan bakanlık sistemi aracılığıyla bakanlık hesabına yapılmaktadır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

 

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi 2022 yılında da esas teşkil edecek bölgeler 6 tanedir. Bunlardan 1. bölge Ankara, İstanbul ve İzmir gibi sosyo ekonomik göstergeler açısından en gelişmiş olan şehirlerden oluşmaktadır. Öte yandan, 6. bölge ise sosyo ekonomik olarak en az gelişmiş bölgedir ve bu nedenle daha fazla desteklenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi (2022) kapsamında uygulanan destekler 1. bölgede en az olmakla birlikte 6. bölgede en yüksek orandadır. Bu kapsamda yeniden düzenlenen güncel Yatırım Teşvik Belgesi Bölgeler Haritası aşağıdaki gibidir.

Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2022 TÜM UYGULAMALAR İÇİN ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK