Yatırım Teşvik Belgesi 2020

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2020

"Yatırım Teşvik Belgesi 2020" Bu yıl içerisinde belge başvurusu nasıl yapılır, nasıl kullanılır ve diğer teşvik uygulamaları nasıl yürütülür gibi konularda genel bilgilerin yer aldığı sayfamızdır. Bu sayfada 2020 yılında yapılan birçok uygulama değişikliği bulunmaktadır. Gerek mevzuat açısından gerekse uygulama açısından önemli değişikliklerin yapıldığı bir yıldır. Bu kapsamda, mevzuatta çok büyük değişiklikler yapılmıştır. Bunların en başında yatırım teşvik bölgelerinde yapılan değişiklik gelmektedir. Bölgelerde yalnızca il bazında değil, ilçe bazında da değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda bir ile bağlı olan iki ilçe arasında destek yoğunlukarı arasında ciddi farklar görülmesi muhtemeldir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve kullanılmasıyla ilgili 2020 yılında yapılan tüm değişiklikler başlıklar halinde aşağıda detaylarıyla aktarılmıştır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2020

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılı ile ilgili mevzuat özellikle son yıllarda hızla değişmektedir. 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili başvuru ve diğer işlemlere dair detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca 2020 yılında yürürlükte olan mevzuat, uygulama usul ve esasları, devlet destekleri, destek unsurları, yatırım teşvik belge türleri, yatırım teşvik bölgeleri gibi tüm konularda 2020 yılında uygulanan hükümler ve Yatırım Teşvik Belgesi 2020 ile ilgili duyurular yer almaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi 2020 sayfasında; şu anda içinde bulunduğumuz 2020 yılında yaşanan tüm gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, başvuru usul ve esasları, teşvik sistemini değiştiren uygulamalar ve E-TUYS değişiklikleri, yeni yayımlanan ve yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatları gibi konularda 2020 yılında uygulanan tüm bilgiler yer almaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemiz sınırları içerisinde yerli veya yabancı sermaye farkı gözetilmeksizin, gerçek kişi, şahıs işletmesi veya her çeşit tüzel kişilik ile beraber belediyeler, dernekler, vakıflar, odalar, kooperatifler gibi her çeşit oluşumun yararlanabileceği çok sayıda devlet desteğinin sistematik bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılında da yoğun bir biçimde düzenlenmekte ve bu belgeler kapsamında yatırımlar büyük oranda teşvik edilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde tasarrufların yatırıma dönüşmesini hızlandırmak ve desteklemek amacıyla düzenlenir. Yatırımcıların gerek yatırım döneminde gerekse işletme döneminde ihtiyaç duyabileceği çok farklı ve özellikli destek unsurlarından ibarettir. Örneğin, finansman ihtiyacına yardımcı olmak için faiz ya da kar payı desteği veya istihdam yoğun sektörlerde işletme üzerindeki istihdam yükünü hafifletmek amacıyla Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği gibi birçok destek uygulanmaktadır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

2020 Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için E-TUYS sisteminin kullanılması şarttır. Günümüzde teşviklerden yararlanmanın yolu E-TUYS sisteminden geçmektedir. Yatırım projesi hazırlandığında, bir fizibilite veya ön fizibilite çalışması neticesind yatırım kararı verilmişse ilk aşama tamamlanmıştır. Bunun ardından teşvik ve devlet destekleri olanakları araştırılmalıdır ve mümkünse proje buna göre yapılandırılmalıdır. Doğru planlanan bir yatırım neticesinde daha yüksek oranda destek almak mümkündür. Bu nedenle, Yatırım Teşvik Belgesi imkanlarının mutlaka yatırımların planlama aşamasında dikkate alınması tavsiye edilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için hem E-TUYS sisteminde projenin uygun yapılması hem de gereken bilgi ve belgeler ile projenin desteklenmesi gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları 2020 yılında E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapmak isteyen bir yatırımcı E-TUYS üzerinden elektronik imzası ile başvuru yapabilecek veya yetkilendirilen kişi ya da kurumlar aracılığıyla başvurusunu tamamlayarak Yatırım Teşvik Belgesini alabilecektir.

>> E-TUYS ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.

2020 yılında yeni bir Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapmak isteyen yatırımcılar E-TUYS sistemi üzerinden başvurularını yaparak Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi alacaklardır.

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılında yapılacak diğer işlemler için (liste değişiklikleri, belge revize işlemleri, finansal kiralama işlemleri, satış izni, ihraç izni ve devir gibi tüm işlemler) fiziksel olarak basılı Yatırım Teşvik Belgesi olan yatırımılar aynı şekilde ıslak imzalı, elektronik belgesi olan yatırımcılar ise elektronik imzalı olarak tüm işlemlerini yürüteceklerdir.

2020 yılında yatırım tamamlama vizesi başvurusu yapacak olan bir yatırımcı için iki durum söz konusudur. Bunlar;

1- 02/07/2018 tarihinden önce fiziksel ortamda düzenlenmiş yani basılı bir Yatırım Teşvik Belgesi olan yatırımcılar yine fiziksel olarak yani tüm belgeler ıslak imzalı ve basılı olarak hazırlanmış dosyalar ile yatırım tamamlama vizesi ve ekspertiz işlemleriyle ilgili başvurularını yapacaktır. Bu durumda 2020 yılında da Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili başvurular fiziksel olarak devam edecektir.

2- 02/07/2018 tarihinde E-TUYS sistemine geçişten sonra elektronik ortamda başvuru yaparak belgesini alan yatırımcılar için tamamlama vizesi işlemleri ve ekspertiz işlemleri yine elektronik ortamda yapılacaktır. Bu durumda 2020 yılında da Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları 2020 yılında da özetle; tüm işlemler için E-TUYS öncesinde düzenlenen belgeler yine fiziksel ortamda, elektronik ortamda düzenlenen belgeler ise yine E-TUYS sistemi zerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır 2020 sorusu sorulduğunda; 02/07/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren E-TUYS sistemi sonrasında olduğu gibi 2020 yılında da tüm teşvik belge başvuruları ve teşvik uygulamaları elektronik ortamda yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır sorusu sorulduğunda;

1- E-TUYS Yetkilendirme işleminin bakanlıkça yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirme başvurusu evraklarının fiiki olarak bakanlığa (posta yoluyla) iletilmesi ve yetkilendirme işleminin tamamlanması

2- Kullanıcıların başvuru evraklarında yer alan ve bakanlığa beyan edilen e-posta adreslerine yetkilendirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına dair teyit e-postasının ulaşması

3- Yetkilendirilen kullanıcının E-TUYS sistemi üzerinden yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi yoluyla sisteme yatırımcıya ilişkin güncel bilgilerin girişi

4- Bakanlık tarafından 3. adımda belirtilen ve sisteme girişi yapılan güncel yatırımcı bilgilerinin onaylanması

5- Yetkilendirilen kullanıcı tarafından mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun biçimde E-TUYS sisteminde elektronik imzalı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun yapılması

* Tüm başvurular E-TUYS üzerinden elektronik ortamda değerlendirilir ve Yatırım Teşvik Belgesi yine elektronik ortamda oluşturularak e-posta adresine iletilir. Başvurunun usulüne uygun biçimde yapılmasının ardından fiziksel ortamda ilave bilgi ve belgelerin bakanlığa iletilmesine gerek bulunmamaktadır.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır 2020 yılında da özetle aynı şekilde E-TUYS sisteminin yürürlüğe girişi itibariyle artık tüm başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır.

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR 2020

Kimler Yatırım Teşvik Belgei Alabilir 2020 yılında da bir önceki yıl olduğu haliyle devam etmektedir. Yani kısaca ülkemiz sınırları içerisinde yatırım yapmayı planlayan tüm tüzel ve gerçek kişiler, daha açık ifade etmek gerekirse her çeşit şirket, dernek, vakıf, belediye, kooperatif, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, birlik ile yabancı şirketlerin ülkemizdeki şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilir.

>>> Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir 2020 sorusunun cevabı kısaca; her çeşit tüzel kişilik ve gerçek kişi, kamu veya özel, yerli veya yabancı ayrımı olmaksızın Yatırım Teşvik Belgesi alabilir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ EVRAKLARI

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için gerekli evraklar yatırım türü, konusu, yeri ve tutarına göre değişiklik gösterir. Her teşvik sisteminde dosyanızda bulunması gereken evraklar farklıdır. Ancak yine de standart olarak tüm Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında dosyanızda bulunması gereken evraklar bulunmaktadır. Güncel haliyle Yatırım Teşvik Belgesi Evrakları şu şekildedir;

 1. Dilekçe: Talep edilen Yatırım Teşvik Belgesi hakkında özet bilgileri içeren ve durumu anlatır bir dilekçe hazırlanmalı ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak oluşturulmalıdır.
 2. Beyan ve Taahhüt: Başvuruya esas teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunun, aksinin tespiti halinde ise tüm cezai yaptırımların kabul edildiğinin taahhüt edildiği bir yazıdır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak oluşturulmalıdır.
 3. İmza Sirküleri: Şirketin temsil ve ilzam usulüne ilişkin yetkinin nasıl kullanılacağının belirlendiği bir evraktır, noter onaylı sureti gerekmektedir.
 4. Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapan şirketin kuruluş, varsa unvan değişiklikleri, güncel haberleşme adresi, son sermaye ve ortaklık yapısını gösterir gazetelerin suretidir.
 5. SGK Borcu Yoktur Yazısı: Firmanız adına alınmış, 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borcunuzun bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırılmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya internet üzerinden alınabilen e-borcu yoktur (Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere düzenlenen e-borcu yoktur) yazısı.
 6. Kapasite Raporu: Şirketin iştigal konularına dair üretim hattı, makine parkı ve üretim kapasiteleri gibi temel üretim bilgilerinin yer aldığı bir rapor olup, modernizasyon, tevsi ve ürün çeşitlendirme Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında ibrazı zorunludur.
 7. Çevresel Etki Değerlendirme Kararı ve/veya Yazısı: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II Listelerinde yer alan yatırımlar için yapılacak olan Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında mutlaka Çed Gerekli Değildir veya Çed Olumlu Belgesi ve/veya Yazısının ibrazı gerekmektedir.
 8. OSB Tahsis Yazısı: Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar için talep edilen Yatırım Teşvik Belgeleri için OSB yönetiminden alınacak tahsis yazısının Bakanlığa sunulması gerekmektedir.
 9. Vergi Levhası: Şirketin adres, vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgilerin yer aldığı temel şirket evraklarından Vergi Levhası mutlaka Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında dosyada ye alması gereken evraklardandır.

* Yatırım konusuna göre çeşitli kurumlardan alınacak ilave bilgi ve belgeler, fizibilite raporu veya izinler gerekmekte olup, yatırım konusuna, tutarına, iline ve talep edilen Yatırım Teşvik Belgesi sistemine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ HARİTASI 2020

Yatırım Teşvik Bölgeleri Haritası 2020 yılında da 6 adet bölge başlığı altında farklılaşarak teşvik yoğunluklarının bu bölgelere göre uygulandığı görülmektedir. 2020 Yatırım Teşvik Bölgelerinden 1. Bölge en gelişmiş bölgeleri kapsamakta ve 6. bölgeye doğru ilerledikçe sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi azalmakta, bölgelerarası gelişmişlik farkını en aza indirebilmek amacıyla 6. bölgeye doğru ilerledikçe uygulanan destek oranları artmaktadır. En yüksek destek oranları 6. bölgede uygulanmaktadır.

Yatırım Teşvik Bölgeleri Haritası 2020 için teşvik haritası aşağıdadır;

yatırım teşvik bölgeleri haritası 2020

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ DESTEK UNSURLARI 2020

Yatırım Teşvik Sistemi Destek Unsurları 2020;

- Genel Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılında şu teşvik unsurlarını kapsamaktadır; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği olarak 3 adet destek unsuru içermektedir.

- Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılında şu teşvik unsurlarını içermektedir; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz veya Kar Payı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı ve Yatırım Yeri Tahsisi olmak üzere anılan destek unsurlarını içermektedir.

- Öncelikli Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılında şu destek unsurlarını içermektedir; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz veya Kar Payı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı ve Yatırım Yeri Tahsisi olmak üzere belirtilen destek unsurlarını içermektedir.

- Stratejik Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılıda şu destek mekanizmalarından oluşmaktadır; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz veya Kar Payı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi olmak üzere söz konusu destek unsurlarını içermektedir.

>>> Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi; Genel Yatırım Teşvik Belgesi, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi, Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi ve Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ndan oluşmaktadır. Bir önceki yıl Karar'da yapılan bir değişiklik nedeniyle 2020 yılında Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmemektedir. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi 2020 yılında devam etmekte olup, tüm kriterlerin sağlanması halinde yatırımcılar Proje Bazlı Desteklerden yararlanabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAKANLIK 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Bakanlık Tarafından Verilmektedir şeklinde bir soru sık sık sorulmaktadır. Çünkü birçok kez değişiklik yapılmıştır. Önceden T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen teşvik uygulamaları artık 2020 ve 2021 yıllarında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafıdan yürütülmektedir. Bu nedenle sorunun cevabı da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 ile ilgili işlemlerde yetkili olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; önceden mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı'na bağlıydı ve bu nedenle anılan bakanlık teşvik uygulmalarıyla ilgili yetkili olan kurumdu. Fakat artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kurumdur. Bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılı başvuruları ve teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlık web sitesine kolay erişim için aşağıdaki adrese tıklayabilirsiniz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENECEK YATIRIM PROJELERİ

Yatırım Teşvik Belgesi alınması için mevzuatta uygun şartlarda bir yatırım projesinin sunulması esastır. Yatırım projeleri çok çeşitli olabilir ancak yine de desteklenen projelerin türleri mevzuatta açık bir biçimde ifade edilmiştir. Öncelikle yatırım projesinin detaylarının bilinmesi ve bu kapsamda hangi tür yatırım projesi formatında başvuru oluşturulacağı netleştirilmelidir. Bunu mutlaka konu ile ilgili deneyimi olan ve mevzuat detaylarına tam olarak hakim olan kişilerin oluşturması gerekir. Aksi halde yatırım tamamlama vizesi aşamasında büyük sorunlarla karşılaşılacaktır. Öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında desteklenen yatırım türlerinin bilinmesi gerekir. Yatırım türleri içerisinde yer alan ve Yatırım Teşvik Belgesi 2020 kapsamında desteklenecek olan türleri şu şekildedir;

 1. Komple Yeni Yatırımlar
 2. Tevsi Yatırımlar
 3. Modernizasyon Yatırımları
 4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımları
 5. Entegrasyon Yatırımları
Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek yatırım projeleri

 

KOMPLE YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Bir yatırımcı daha önce kendisi tarafından aynı ürünün üretimine yönelik herhangi bir tesis bulunmadığı durumda, yeni bir ürün veya hizmet üretip sunmak amacıyla bir yatırım kararı verdiğinde söz konusu yatırım Komple Yeni Yatırım olarak adlandırılır. Komple Yeni Yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir. Bu yatırımların en büyük özelliği bir bölgede sıfırdan kapasite oluşturmaları ve büyük miktarda istihdam oluşturmalarıdır. Bu nedenle çok yoğun bir biçimde desteklenmektedir.

TEVSİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Tesvi yatırımlar mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan yatırımlardır. Halihazırda kurulu bir üretim kapasitesi bulunması halinde ve söz konusu kapasitenin artırılması ihtiyacı oluştuğunda gerçekleştirilen yatırımlardır. Tevsi yatırımlar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında genellikle ilave oluşacak kapasite ve ilave istihdam desteklenir.

MODERNİZASYON YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Günümüz teknolojisinin sürekli olarak büyük bir hızla geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, yeni teknolojiler ile donatılmış yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesi çok önemlidir. Bunun için modernizasyon yönlü yatırımların yapılması da kaçınılmazdır. Modernizasyon Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde mevcut bir tesisin modernize edilmesi amacıyla yapılması planlanan yatırımlar desteklenmekte, ülkemiz sanayisinin yüksek katma değerli ve kaliteli ürünler üretmesi teşvik edilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MEVZUATI 2020

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 Mevzuatı: Başvurulari belgenin düzenlenmesi ve teşvik uygulamalarının tamamı için geçerli olan mevzuat aşağıdadır;

1- 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

2- 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 Elektronik ortamda yapılan başvuruların ve belgelerin düzenlenmesi ve E-TUYS ile ilgili mevzuat ise aşağıdaki gibidir;

1- 2018/2 Sayılı Tebliğ: 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1 sayılı Tebliğ)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2- 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Yatırımların Proje Bazlı Teşviki 2020 ve Proje Bazlı Teşvik Sistemi 2020 ile ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir;

1- 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

2- 2019/1 sayılı Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KDV İSTİSNA YAZISI

E-TUYS sistemi üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi onaylandıktan sonra ilk iş olarak KDV İstisna Yazısı alınmalıdır. Onaylanan Yerli ve/veya İthal Makine Teçhizat Listeleri ile birlikte artık KDV İstisnasından yararlanarak makine ve teçhizat alınması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Belge No, Belge Tarihleri ve Belge İd bilgilerini kullanarak KDV İstisna Yazısı alınacaktır. Makine satıcıları ise Yatırım Teşvik Belgesine istinaden KDV tahsil etmeyecek ve faturalarını KDV'siz keseceklerdir.

 

2020 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DUYURULAR

2020 Yatırım Teşvik Belgesi ve Teşvik Uygulamaları ile ilgili duyurular özet halinde aşağıda yer almaktadır.

1- İmalat Sanayiine yönelik yatırımlarda ek teşvik (KDV iadesi uygulaması) 2020 ve 2021 yıllarında da devam edecektir. 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 2020 ve 2021 yıllarında imalat sanayisine yönelik yapılacak yatırımlarda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bina inşaat yatırımları KDV iadesinden yararlanabilecektir. 2020 İmalat Sanayiine Yönelik Bina İnşaat Harcamalarında KDV İadesine ilişkin detaylar için tıklayın.

2- Yatırıma Katkı Oranı; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılabilecek vergi indirimi ile ilgili önemli bir unsurdur. Yatırıma Katkı Oranı ile vergi indirimi üst sınırı hesaplanır. 2020 yılında Yatırıma Katkı Oranı 15 ilave puan uygulaması devam edecektir. Bu sayede Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan yatırımcılar vergi indirmi açısında 15 puanlık ilave bir destekten yararlanmaktadır ve vergi indirimi daha avantajlı bir hal almaktadır. 2020 Yatırıma Katkı Oranı ile ilgili detaylar için tıklayın.

3- Vergi İndirimi Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcıların (bölgesel desteklerden yararlanılıyor olması halinde) yararlanabileceği önemli bi destek unsurudur. 2020 yılında Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcıların daha fazla desteklenebilmesi amacıyla vergi indirimi yüzde yüz oranında uygulanacak olup, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak oran da yüzde yüz olacaktır. Vergi İndirimi 2020 ile ilgili detaylar için tıklayın.

4- Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tebliği 28/12/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 2020 yılında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. 2020 Proje Bazlı Teşvik Tebliği ile ilgili detaylar için tıklayın.

5- 2020 yılında açıklanan ilk Yatırım Teşvik Belgesi istatistikleri belli oldu. Bu kapsamda; 2019 yılı Aralık ayında 788 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği 10/02/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanmıştır. Bu belgeler kapsamında; Aralık ayında 788 adet belge düzenlenmiş ve bu belgeler kapsamında yaklaşık 20 milyar Türk Lirası (19.099.528.003-TL) tutarında sbit yatırım tutarı (tam olarak: 19 milyar 99 milyon 528 bin 3 TL) öngörülmüştür. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde ise toplam 27 bin 103 kişiye (27.103 kişi) istihdam imkanı yaratılabilmesi planlanmaktadır. T.C: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen destekler ve yatırım teşvikleri sayesinde ülkemizde yer alan yatırımların hızlanması ve üretim kapasitesi artışına büyük katkı sağlanmaktadır. Tüm liste için tıklayın.

6- 2020 yılında açıklanan iptal edilen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin istatistikler de belli oldu. Benzer biçimde 2019 yılı Aralık ayında iptal edilen belge sayısı da 40 adet olarak 10/02/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İptal edilen belgeler kapsamında öngörülen yatırım tutarı 841 milyon 739 bin 650 Türk Lirası (841.739.650-TL) olup, öngörülen istihdam ise bin 338 (1.338) kişiolarak açıklanmıştır. Ne yazık ki bu yatırımlar gerçekleşme fırsatı bulamadığından belgeleri de iptal edilmiş ve ekonomiye bu oranda katkı sağlanamamıştır. İptal edilen belgeler listesi için tıklayın.

7- 2020 yılında açıklanan üçüncü istatistik ise tamamlama vizesi yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili olup bu değerler de 10/02/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tamamlama vizesi yapılan belgeler kapsamında gerçekleşen yatırım ve gerçekleşen istihdam değerleri sırasıyla 3 milyar 796 milyon 63 bin 723 Türk Lirası(3.796.063.723-TL) ve istihdam ise 12 bin 7 (12.007) kişidir. Bu oranda yatırım ve istihdamın gerçekleştiği anlamına ulaşılabilmektedir. Ayrıca; belgeler kapsamında ithalatı yapılan makine teçhizat 561 milyon ABD Doları tutarında olup, bu makine teçhizat ile ülkemizde katma değer oluşturulması amaçlanmaktadır. Tamamlama vizesi yapılan belgelerin listesi için tıklayın.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemlerde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetler belgenin alınması aşamasından, yatırım dönemi son bulup kapanış yapılmasına kadar süre boyunca tüm işlemleri kapsamaktadır. Hatta kapanış sonrasında satış izni ve ihraç izni gibi çeşitli işlemler de yapılabilmektedir. Bölgesel sistemde yer alan faaliyet zorunluluğu nedeniyle aslında yatırımcıların yükümlülükleri kapanış sonrası da devam etmektedir. Bu nedenle danışmanlık hizmetlerinin devamı da gerekebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bazı noktalar bulunmaktadır. Bunların en başında elbette hizmeti sunacak tarafın yetkinliği gelmektedir. Bu işlemler gerek mevzuat hükümlerine gerekse uygulamalara tam hakimiyet gerektirmektedir. Bu hizmetleri yalnızca sistem üzerinden evrak girişi olarak algılamak ve bu şekilde uygulamak büyük sorunlara yol açmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında öngörü üzerinden yapılmış bir projedir ve gerçek değerler içermez. Henüz tamamen tahmin olarak yapılandırılmıştır. Ancak yatırım döneminde işler tamamen farklı ilerlemektedir. Bu nedenle aslında belgenin alınması kolaydır fakat kullanılması zordur. Hem desteklerden tam yararlanmak hem de sorunların önlenmesi zordur. Bu nedenle özellikle bu konuyla ilgili danışmanlık faaliyetlerinin kapsamı ve niteliği dikkatle incelenmelidir.

Teşvik Danışmanlığı ile ilgili bir başka husus da ücretlendirme ve hizmetin kapsamı ile bu ücretlerin açıklıkla yatırımcıya bildirilmesidir. Hangi işlemlerin yapılması gerektiği, başvuru ücretleri, bakanlık tarafından alınan ya da kaldırılan ücretler gibi konular mutlaka şeffaflıkla yatırımcı ile paylaşılmamalıdır. Daha sonra yatırım boyunca sorunlarla karşılaşıldığında istenmeyen büyük ödemelerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemlere ilişkin ücret ve harçlar mevzuatta yer almaktadır. Ancak danışmanlık bedelleri hizmetin kapsamı ile sınırlıdır. Bu sınırların iyi çizilmesi ve karşılıklı paylaşılması gerekmektedir.

Merkez Müşavirlik bu hizmetlerin tamamını güven ilişkisi içerisinde yürütmektedir. Öncelikle sözle ifade edilen unsurların tamamı sözleşme ile taahhüt altına alınmaktadır. Dolayısıyla kötü bir sürpriz ile karşılaşma olasılığınız ortadan kalkmaktadır. Tüm işlemlerin mevzuat uyumu tarafımızca kontrol edilir. Mevzuat güncellemeleri düzenli takip edilir. Gereken işlemlerin tamamı vaktinde yapılır. Doğru fiyat politikası ile yatırımcıların hizmetine sunulur. Tarafımızca tüm hizmetler değil yalnızca yatırım teşvik ve devlet destekleri danışmanlığı hizmeti sunulur.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 2020

Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılında da başvuru ve diğer tüm iş ve işlemler ile yatırım tamamlama vizesi (ekspertiz) işlemlerinde en hızlı ve en doğru sonuçları almanızı teminen Merkez Müşavirlik sizin adınıza tüm teşvk uygulamalarını düzenli takip eder ve sonuçlandırır. Merkez Müşavirlik Yatırım Teşvik Belgeleri için profesyonel hizmet sunan bir danışmanlık şirketidir. Yatırım Teşvik Belgeleri ve Uygulamaları ilgi ilgili detaylı bilgi almak yatırımların tüm aşamalarında bize danışabilirsiniz.

© Merkez Müşavirlik. Bu sayfa "Yatırım Teşvik Belgesi" ile ilgili güncel bilgiler sunmak amacıyla mevzuat hükümlerine dayalı olarak Merkez Müşavirlik tarafından oluşturulmuştur. Merkez Müşavirlik bir Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Şirketidir. Bu sayfada ve web sitesinin genelinde yer alan tüm bilgi ve görseller yalnızca bu sayfada kullanılmak amacıyla oluşturulmuş olup, izinsiz alıntı yapılması, kullanılması halinde yasal işlem yapma hakkı Merkez Müşavirlik lehine saklıdır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE DEVLET DESTEKLERİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

MERKEZ MÜŞAVİRLİK