VERGİ İNDİRİMİ 2020

  |   Duyurular  |   2020 Duyuruları
Vergi İndirimi 2020

VERGİ İNDİRİMİNİN YÜZDE YÜZ ORANINDA UYGULANMASI 2020

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan Vergi İndirimi bölgelere göre farklı oranlarda uygulanmaktadır. Yatırım Teşvik Haritasında yer alan bilgilere göre Türkiye'deki tüm yatırım bölgeleri birden altıya kadar farklı destek yoğunluklarına sahip bölgelere ayrılarak bu bölgesel farklılıklar esas alınarak teşvik belgeleri düzenlenmektedir.

Bölgesel yatırım teşvik belgeleri, stratejik yatırım teşik belgeleri, öncelikli yatırım teşvik belgeleri ve büyük ölçekli yatırım teşvik belgelerinde Vergi İndirimi destek unsurundan yararlanılmaktadır. Yani bu yatırım teşvik belgelerine sahip olan yatırımcılar Vergi İndirimi destek unsurundan yararlanabilmektedir. 30/12/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırıma katkı oranına 15 ilave puan eklenmesine ilişkin düzenleme 2020 yılında da uygulanmaya başlamıştır. Aynı Karar ile Vergi indirimi de 2020 yılında ilave teşviklerden yararlanacaktır.

Vergi İndirimi 2020 yılında nasıl uygulanacak ?

2012/3305 sayılı Karar veya daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinden bölgesel, stratejik ve büyük ölçekli sistemde düzenlenen belgelerde yer alan Vergi İndirimi 2020 yılındaki destek unsuru (hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi için) tüm bölgelerde yüzde yüz oranında (%100), yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlara uygulanacak oranı da aynı şekilde yüzde yüz (%100) oranında uygulanacaktır.

Vergi İndirimi 2020 yılı düzenlemeleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ise; öncelikle yatırım harcamaları yapılmadan önce yatırım teşvik belgesi sahibi olmak veya başvuru yapmış olmak, yatırım teşvik belgesinde vergi indirimi destek unsurunun bulunması, yatırım harcamalarının 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasıda gerçekleştirilmiş olması ve yatırımın imalat sanayiine yönelik bir yatırım (US-97 Kodu. 15-37) olması şartları getirilmiştir.

Vergi İndirimi 2020 Düzenlemesine İlişkin 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı içeriği aşağıda yer almaktadır.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1950

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulanma süreleri hakkında ekl Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29/12/2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/12/2019 TARİHLİ VE 1950 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

MADDE 2- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Karar'a ait Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayın.

Vergi İndirimi 2020 uygulaması ile ilgili detaylı bilgi almak, yatırıma katkı oranı ve vergi indiriminin hangi oranda yatırım döneminde kullanılması gerektiğine kadar doğru ve önemli bir çalışmanın yapılması ve kararın verilmesi için bize danışabilirsiniz, 2019 yılında benzer biçimde ilave yatırıma katkı oranı 15 puan ve vergi indiriminin yüzde yüz oranında uygulanması ile yatırım döneminde vergi indiriminin yüzde yüz oranında uygulamasına ilişkin düzenleme yürürlükte olduğu gibi, 2020 yılında da uygulanmaktadır.