TEŞVİK SATIŞ VE İHRAÇ İZNİ İŞLEMLERİ: TEŞVİK KAPSAMINDAKİ MAKİNE TEÇHİZATIN SATIŞ VE İHRAÇ İZİNLERİNİ KOLAYCA ALMAK İÇİN.

Teşvikli makine teçhizatın satış ve ihraç izni

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı ya da ihraç edilmesi için temin tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Fakat yatırım süres, boyunca çeşitli nedenlerle bazı makinelerin satılması ya da ihraç edilmesi gerekmektedir. Böyle bir ihtiyaç olması halinde kesinlikle makinelerin doğrudan satılmaması ya da ihraç edilmemesi gerekmektedir. Mutlaka öncesinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Makinelerin Satış İhraç İzinleri alınmalıdır. Aksi halde yararlanılan tüm destekler müeyyide ve yasal faizleriyle birlikte geri alınmaktadır.

Teşvikli Makinelerin Satış İzni işlemlerinin yapılabilmesi için yatırım konusu ve yatırım türünün bilinmesi gerekmektedir. Satışı talep edilecek makinelerin yatırım bütünlüğünü bozup bozmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu makinelerin satış ihtiyacının gerekçeleri ve yerine yeni makinelerin konulup konulmayacağı gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir.

Teşvikli Makinelerin Satış İzni

TEŞVİKLİ MAKİNE TEÇHİZAT SATIŞ İZNİ NASIL ALINIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yerli ya da ithal makine teçhizatın bir bütün olarak yatırımcı aktiflerinde ve yatırım yerinde 5 yıl süreyle bulunması, izin alınmadan kesinlikle satılmaması gerekmektedir. Ancak bu izni almak için dikkat edilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Tüm makineler için her koşulda satış izni verilmesi mümkün olmayabilir. Bunun için satış izni alınması talep edilecek makine teçhizat ile yatırımın ve makinelerin bir bütün olarak incelenmesi gerekmektedir.

Teşvik sistemi kapsamında yapılacak yatırımların mutlaka mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Teşvikli temin edilen makine teçhizat ile ilgili mevzuat hükümlerinde söz konusu makinelerin temin tarihi itibariyl en az 5 yıl süreyle yatırımcı tarafından satılmaması ya da ihraç edilmemesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm nedeniyle teşvik kapsamında temin edilmiş ithal veya yerli teşvikli makineler satış ihraç izni alınmadan kesinlikle satılamaz. İzinsiz satılan makine teçhizata uygulanan teşvikler müeyyide ve yasal faizleriyle geri alınır.

Bu makinelerin KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarından yararlanarak temin edildiği ve yatırım teşvik belgesi kapsamında onaylanmış olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle söz konusu makinelerin bazılarının ihtiyaç halinde satışı veya ihracı için izin alınması için gerekli işlemlerin titizlikle yapılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Teşvikli Makinelerin İhraç İzni

TEŞVİKLİ MAKİNE TEÇHİZAT İHRAÇ İZNİ NASIL ALINIR ?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında tamin edilen makine teçhizatın yurtdışına satılması gerekmesi halinde mutlaka bakanlıktan teşvikli makineler için ihraç izni alınması gerekmektedir. Ancak mahrece iade işlemi yapılması gerekirse ilgili gümrük idaresi aracılığıyla yapılmaktadır. Yine de teşvik uygulamaları açısından olası bir aksilik olmaması için gerekli işlemin de yapılması faydalı olacaktır. Teşvikli makine teçhizatı ihraç izni işlemlerinin yapılabilmesi için tütüm makine parkı detaylı incelenmelidir.TEŞVİKLİ MAKİNELERE SATIŞ VE İHRAÇ İZNİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞIN.