YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL KALDIRMA: İPTAL EDİLEN BELGELERİN İPTAL İŞLEMİNİN KALDIRILMASI VE CEZALARIN SİLİNMESİ İÇİN.

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma, çeşitli nedenlerle iptal edilen belgelerin iptal işleminin ve tahsil edilecek olan cezaların durdurulması için yapılan bir işlemdi. Yatırım Teşvik Belgesi; ülkemizde yapılan yatırımlara devlet yardımlarının uygulanabilmesi için düzenlenmektedir. Bu belge kapsamındaki yatırımlar mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Yatırım teşvik belgesinin kullanımı ve kapanışı aşamalarında uyulması gereken birçok hüküm bulunmaktadır. Bu hükümlerin tamamı 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma ancak mevzuat hükümlerine göre belirli koşullar altında yapılabilmektedir. Her iptal edilen belge için bu işlemin yapılması mümkün değildir. Bunun için öncelikle belgenin neden iptal edildiği ve yatırımın hangi aşamada olduğu iyice analiz edilmelidir. Bunların ardından mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak bir husus varsa yatırım teşvik belgesinin iptal kaldırma işlemi için başvuru yapılır. Bu başvuru sırasında gerekli evrakların tam olarak listelenmesi doğru değildir. Çünkü işlemin gerekçesine göre ve teşvik belgesi iptal kaldırma işlemine esas teşkil edecek mevzuat hükümlerine göre farklı bilgi ve belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin İptal Kaldırma İşlemi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ NASIL KALDIRILIR ?

Yatırım Teşvik Belgesinin İptalinin Kaldırılması için daha önce de belirtildiği üzere iptal işleminin gerekçesinin anlaşılması önemlidir. Bunun anlaşılabilmesi için yatırım teşvik belgesi, makine teçhizat listeleri, varsa temin edilen makine teçhizatlara ilişkin bilgiler ve bakanlığın yatırımcıya göndermiş olduğu resmi yazının birer sureti gerekmektedir. Bu bilgiler çerçevesince mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak bir işlem varsa, önceden iptal kaldırma yapılmış yatırım teşvik belgeleri arasında emsal varsa bunlardan da yararlanarak müracaat hemen yapılmalı ve sonuçlanana kadar gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması için mutlaka takip edilmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi müeyyideli veya müeyyidesiz şekilde iptal edilebilmektedir. Müeyyide uygulanması halinde yararlanılan tüm teşvikler bir kat müeyyide uygulanarak ve yasal faizleri eklenerek tahsil edilir. Bu durumda oldukça yüksek miktarlarda ödeme yapılması gerekmektedir. Böyle bir durumda öncelikle vergi daireleri ve gümrük idareleri yararlanılan desteklerin geri alınması hususunda işlem başlatmaktadır. İptal edilen bir belge kapsamında herhangi bir yatırım yapılmışsa mutlaka bu aşamaya gelinmeden yapılacak işlemlerin araştırmasına başlanmalıdır. Çünkü yeniden ekspertiz yapılması gerektiğinde bu işlem oldukça fazla zaman almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma işlemi oldukça zor ve zaman alan bir süreçtir. Mevzuat hükümlerine göre durumun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekiyorsa konuyla ilgili olan diğer kurumlarla da müzakere edilmesi gerekmektedir. Bu durum neticesinde çoğu kez bu işlemin tamamlanabilmesi için yeniden ekspertiz yapılması da gerekmektedir. Böyle bir durumda ekspertizin de belirli bir zaman alacağı düşünülerek, mutlaka hızlı hareket edilmeli ve derhal gerekli işlemlere başlanmalıdır. Tahsil edilmiş olan cezaların iptali ve iadesi söz konusu olmayacağı için henüz cezaların tahsilatı gerçekleşmeden yatırım teşvik belgesinin iptali kaldırılmalıdır.

Teşvik Belgesinin İptalinin Kaldırılması

TEŞVİK BELGESİ İPTAL KALDIRMA İLE CEZALARIN SİLİNMESİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında çok sayıda teşvik ve destek unsuru bulunmaktadır. Bunların kullanımı ve yararlanma sırasında bazı mevzuat hükümlerine kasten veya bilmeden uyulmaması halinde bu desteklerin tamamı müeyyide uygulanarak ve yasal faizleriyle birlikte geri alınmaktadır. Ancak yatırım teşvik belgesinin iptal kaldırma işleminin yapılabilecek olması durumunda tahsil edilmemiş olan cezaların iptal edilmesi mümkündür. Öte yandan tahsilatı yapılmış olan cezaların silinmesi veya yeniden yatırımcıya iade edilmesi gibi bir uygulama bulunmaktadır. Bu nedenle yatırım teşvik belgesinin iptal kaldırma işlemi için zamanlama çok önemli bir husustur.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL KALDIRMA İÇİN BİZE ULAŞIN.