TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM TEŞVİKLERİ: YATIRIMLARINIZDA TEŞVİK BELGENİZİ KOLAYCA VE EKSİKSİZ ALMAK İÇİN.

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Teşvikleri

Tarım ve Hayvancılık Yatırım Teşvikleri, ülkelerin kalkınması için birincil önceliğe sahiptir. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin bir ülkede kendine yeterli düzeyde olması çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedele tüm ülkeler genellikle tarım, tarımsal sanayi ve hayvancılık yatırımları yüksek oranda desteklemektedir. Benzer biçimde ülkemizde de bu sektörlerde yapılması planlanan yatırımlar için yüksek miktarda destek uygulanmaktadır. Doğrudan tarlada tarımsal üretim yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenmemekle birlikte örtü altında tarımsal üretim (serada bitkisel yetiştiricilik) desteklenmekte ve tarımsal ürünlere dayalı sanayi dalları desteklenmektedir.

Desteklerin miktarı ve yoğunluğu fazla olmasına karşın, tarım ve hayvancılık yatırımları hem planlaması hem de gerçekleştirilmesi oldukça zor yatırımlardır. Bu nedenle söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında bakanlık oldukça titiz bir inceleme yapmaktadır. Tarım ve hayvancılık yatırımlarında teşviklerden yararlanabilmek için özellikle daha hassas ve titiz bir çalışmanın yapılması ve gerçek belgelerle desteklenerek yatırım projesinin bakanlığa sunulması gerekmektedir.

Tarım Yatırım Teşvikleri

TARIM VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Tarım Yatırım Teşvikleri; tarım ve tarım sanayi sektörlerinde yapılan yatırımlar için uygulanmaktadır. Bu yatırımlar temel olarak; seracılık, sebze ve meyve işleme, sebze ve meyve suyu, bitkisel yağlar, zeytin ve zeytin yağı, bitkisel gıda takviyeleri, süt, süt tozu, peynir, peynir altı suyu tozu, diğer süt mamülleri, kek, pasta, bisküvi, unlu mamuller, fırıncılık, çikolata, şekerleme, tuz rafinasyonu, rafine şeker üretimi, dondurma ve diğer gıda ürünlerinin üretimi gibi tarıma dayalı sanayileri kapsamaktadır. Ayrıca, ağaç ensütrisi, kereste, mobilya, kapı, pencere, doğrama, ahşap panel, parke, mdf, ldf, hdf, osb gibi levha ve yongalar üretimi de tarım yatırım teşvikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Kısaca özetlendiğinde, tarımsal hammaddelere dayalı sanayi dalları yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Yatırımları genellikle büyük alanlara ihtiyaç duyulan yatırımlardır. Bu nedenle özellikle entegre hayvancılık yatırımları için yatırım yeri tahsisi destek unsuru büyük önem taşımaktadır. Entegre hayvancılık yatırımları ve tarım yatırımlarının teşviki için 49 yıllığına çok uygun şartlarda Hazine arazilerinin tahsisinin yapılması imkanı bulunmaktadır. Bu yatırımların belirli ölçeğin üzerinde karlı duruma gelmesi nedeniyle küçük ölçekli üretim yapılması pek olası değildir. Büyük ölçekli üretim için ise çok geniş arazi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle teşvik sistemi bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

Tarım ve hayvancılık yatırımlarının hem yapılabilirlik hem de işletilebilirlik durumu oldukça karışıktır. Bu nedenle çok iyi projelendirilmesi ereken yatırımlardır. Ancak bu şekilde hazırlanan projelerin neticesinde yatırım teşvik belgesi alınması ve devamında yatırım yeri tahsisi yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Özensiz hazırlanmış projeler ile yapılan başvurular neticesinde ya yatırım teşvik belgesi hiç alınamamaktadır ya da alınsa dahi devamında yatırım yeri tahsisinin yapılması mümkün olmamaktadır.

Hayvancılık Yatırım Teşvikleri

HAYVANCILIK YATIRIM TEŞVİKLERİ

Hayvancılık Yatırım Teşvikleri ise entegre hayvancılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Daha açık bir ifadeyle, et yönlü büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kesimhane, süt yönlü büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı hayvan yetiştiriciliği, mandıra işletmesi, damızlık büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı hayvan yetiştiriciliği, et işleme tesisleri, entegre yem fabrikaları (belirli bölgelerde yapılan yem fabrikaları için entegrasyon şartı aranmaksızın münhasıran desteklenmektedir), yumurta tavukçuluğu, yumurta tasnif ve paketleme, kanatlı eti, et işleme, donuk et mamulleri gibi hayvancılığa dayalı üretim dallarını kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar hayvancılık yatırım teşvikleri kapsamında desteklenmektedir.TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM TEŞVİKLERİ İÇİN BİZE ULAŞIN.