MADENCİLİK YATIRIM TEŞVİKLERİ: MADENCİLİK, MERMER VE KÖMÜR YATIRIMLARINDA TEŞVİKLERDEN EN YÜKSEK ORANDA YARARLANMAK İÇİN.

Madencilik Sektör Yatırım Teşvikleri

Madencilik, dünyanın tüm ülkelerinde gerek endüstriyel gerekse enerji hammaddelerinin karşılanması nedeniyle çok önemli konumlandırılmış ve stratejik bir sektördür. Kendine yeten ve güçlü bir madencilik sanayisi ülkenin diğer endüstri kollarının da gelişimini hızlandırmaktadır. Bu kapsamda madencilik yatırımlarına uygulanan teşvikler de oldukça yoğundur. Madencilik yatırım teşviklerinden yararlanmak için sektöre uygun biçimde analiz ve proje uygulaması yapılmaktadır. Maden projesinin makine teçhizat seçimi ve kapasiteleri oldukça önemli bir konudur. Detaylı mühendislik çalışmaları ve fizibilite etüdü yapılmadan planlanan bir madencilik yatırımı düşünülmesi mümkün değildir. Bu nedenle iyi hazırlık yapılmadan başvurulmuş bir madencilik yatırımı için teşvik belgesi alınması da mümkün değildir.

Madencilik yatırım teşvikleri; metal madenleri, endüstriyel mineraller, mermer, traverten, granit ve diğer doğal taşlar, açık ocaklar, yeraltı işletmeleri, kömür madenleri, tuz madenciliği, taş ocakları, kum ve çakıl ocakçılığı gibi faaliyetler ile cevher zenginleştirme, kömür yıkama, lavvar tesisleri ile mermer ve doğal taş fabrikalarına uygulanan teşvikleri ve diğer devlet desteklerini kapsamaktadır.

Madencilik Yatırım Teşvikleri

MADENCİLİK YATIRIM TEŞVİKLERİ

Madencilik Yatırım Teşvikleri; mevzuatta her alan hükümlere ve koşullara uygun olmak kaydıyla öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. Yani madencilik faaliyetleri nere yapılırsa yapılsın 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Madencilik faaliyetleri doğal kaynakların ve maden varlığının bulunduğu yerde yapılmak zorundadır. Bu nedenle yatırım yeri seçimi gibi bir seçenek söz konusu değildir.

Madenciliğin önemli bir bölümü de enerji hammaddelerinden oluşmaktadır. Bunların en başında da kömür madenciliği gelmektedir. Kömür madenciliği yatırım teşvikleri de benzer şekilde öncelikli yatırım teşvik sistemi dahilindedir. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar nerede olursa olsun 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Kömür damarlarının bulunuğu yerde yapılması zorunlu olan üretim nedeniyle yatırım yeri planlaması söz konusu olmamaktadır.

İnşaat sektörü, çimento üretimi, taş yünü ve doğal yalıtım malzemeleri üretimi ve diğer çeşitli sektörlere hammadde sağlayan kalker ocakları, kireç ocakları, taş ocakları, kum ve kil ocakları ile konkasör tesisleri de çeşitli yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.

Mermer ve doğal taş madencilik yatırımları teşvikleri de benzerdir. Ülkemizin çok büyük bir doğal taş potansiyeli bulunmaktadır. Neredeyse tüm bölgelerin doğal taş rezervleri ve ocakları bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan mermer, traverten ve granit gibi doğal taşların üretimi ve işlenmesine yönelik fabrika yatırımları teşvik sistemi kapsamında öncelikli olarak desteklenmektedir.

Mermer Madenciliği Yatırım Teşvikleri

MERMER YATIRIM TEŞVİKLERİ

Mermer, traverten ve granit gibi doğal taş ocakları ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır. Bu doğal taş varlığının olduğu yerlerde kurulan işletmelerin yakınlarında doğal taş işleme fabrikaları da kurulmaktadır. Bu nedenle tüm bölgelerde doğal taş işleme fabrikaları da bulunmaktadır. Bu kapsamda mermer yatırımları da tüm bölgelerde öncelikli teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir. Mermer yatırımları için de bölge seçimi gibi bir seçenek mümkün değildir.

 

MADENCİLİK YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN BİZE ULAŞIN.