KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALATI: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALATINI HIZLA YAPMAK İÇİN.

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilecek makineler yerli veya ithal olabilmektedir. Yerli makinelerin mutlaka sıfır ve kullanılmamış olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluk ithal makine teçhizat için geçerli değildir. Dolayısıyla kullanılmış makine ve teçhizat ithalatı yapılmasına imkan vardır. Bunun da ötesinde kullanılmış komple tesis ithalatı yapılması ve bu işlemin yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak yapılması olasılığı bulunmaktadır.

Kullanılmış Komple Tesis olarak teşvik belgesi kapsamında yapılan ekspertiz neticesinde uygun görülen bir tesisin münferit izin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Normal şartlarda kullanılmış makine ve teçhizatın ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Ancak kullanılmış komple tesis ithalatında izin alınmasına da gerek yoktur.

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı Nasıl Yapılır

KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALATI NASIL YAPILIR ?

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı yapılabilmesi için yatırım projesine alınmış bir Yatırım Teşvik Belgesi bulunması gerekmektedir. Bunun ardından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte bakanlığa başvuru yapılır ve makinelerin kullanılmış komple tesis niteliğine sahip olup olmadığının kararı bakanlık tarafından verilir. Ön incelemenin ardından yerinde ekspertiz yapılır ve uygun görülür ise izin verilir.

Yatırım yapılması için öncelikle makine ve teçhizat yatırım planının belirlenmesi gerekmektedir. Makine ve teçhizatın yatırım maliyeti de oldukça yüksektir. Özellikle bazı sektörlerde makinelerin ve teçhizatın yatırım maliyeti çok yüksek ve geri dönüş periyodu oldukça uzundur. Bu yatırımlar genellikle kullanılmış makine temin etmeyi tercih edebilmektedir. Kullanılmış münferit makine ithalatı yapılması yerine iyi durumda bir kullanılmış komple tesis çok avantajlı koşullarda ithal edilebilmektedir.

Kullanılmış komple tesis niteliğinde ithal edilecek bir tesisin sıfır kurulacak olan bir tesise oranla yatırım maliyeti yarısı kadar hatta 3'te 1'i kadar düşük oranlarda olabilmektedir. Üstelik yatırım teşvik belgesi kapsamında münferit ithalat izni alınmasına da gerek kalmadan, gürmük vergisi muafiyeti destek unsurundan da yararlanarak ithalat yapılması mümkün olmaktadır.

Kullanılmış Komple Tesis Başvurusu Nereye Yapılır

KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

Kullanılmış Komple Tesis İthalatı için gerekli başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Bu bakanlık birimlerinden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır ve bu birim tarafından değerlendirme yapılır. Uygun görülürse yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi ve tesisin belge kapsamına alınması da bu birim tarafından sonuçlandırılır.


TEŞVİK BELGESİNE HEMEN BAŞVURUN