MERKEZ MÜŞAVİRLİK; DENEYİMLİ KADROSU VE GÜÇLÜ ALTYAPISIYLA TÜM TEŞVİK UYGULAMALARINDA vE YATIRIMLARIN HER AŞAMASINDA DAİMA YANINIZDADIR.

Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

YENİ TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI

Yatırımlarınızda uygulanabilecek en yüksek oranlarda desteklerden faydalanabilmeniz için gerekli tüm çalışmalar ve hazırlıklar sizin yerinize deneyimli kadrosu ile Merkez Müşavirlik tarafından tamamlanır. Yatırımın tüm aşamalarında Merkez Müşavirlik sizin için gerekli işlemleri takip eder, en kısa sürede sonuçlandırır. Ayrıca mevzuatta yapılacak değişiklerden lehinize olanları sürekli takip eder.

TAMAMLAMA VİZESİ

Teşvikli yatırımlar tamamlandıktan sonra zamanında tamamlama vizesi müracaatı yapılmalıdır. Aksi durumlarda teşvik belgesi iptal edilebilir, bir çok ilave ceza ve müeyyide uygulanabilir. Bu nedenle teşvik belgenizin yatırım süresinin düzenli takibini yapıyoruz ve gerekli zamanlarda süre uzatımı ve gerekli zamanlarda tamamlama vizesi işlemlerini sizin adınıza eksiksiz olarak tamamlıyoruz.

TEK PENCERE SİSTEMİ BAŞVURULARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, Tek Pencere Sistemine geçişi tamamlanmıştır. İthal Makine teçhizat listelerinin başvurularının Tek Pencere Sisteminden yapılması gerekmektedir. Bu başvurular sırasında bir çok kriterin doğru girilmesi gerekir aksi durumlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Tek pencere başvurularınız için bize danışabilirsiniz.

TEŞVİK BELGE REVİZESİ İŞLEMLERİ

Teşvik belgenizin çeşitli nedenlerle revize edilmesi gerekebilir. Çeşitli özel şartların yerin getirilmesi, yatırım tutarı ya da finansman bölümlerinin revizesi, özel şartların revizesi, bölgesel teşvik uygulamalarında yatırıma başlama ve böylece daha yüksek destek oranlarından yararlanma, süre uzatımı için belge revizesi gibi bir çok durumda belge revizelerini tamamlıyoruz.

MAKİNE TEÇHİZAT LİSTE REVİZESİ İŞLEMLERİ

Yerli ve ithal makine teçhizat listeleri kapsamında teşvikli olarak alınabilecek bazı makine teçhizat bazı durumlarda teşviksiz alınabilmektedir. Merkez Müşavirlik hangi makinelerin teşvikli alınabileceğini sizin için araştırır ve listelerinizi buna göre en doğru biçimde düzenler. İthal listelerin tek pencere sistemi üzerinden müracaatını yapar ve yerli liste revizelerini de sizin için kısa sürede sonuçlandırır.

SATIŞ İZNİ İŞLEMLERİ

Teşvikli satın alınan makine teçhizatın özellikle kamyon ve çekici gibi araçların bazı durumlarda satışı gerekebilir. Ancak bunun için öncelikle satış izni alınmalıdır. Aksi halde belge iptali ve çeşitli cezalar uygulanabilir. Gerek yatırım sürecinde gerekse yatırım tamamlandıktan sonra bazı makineler için satış izni alınabilir. Satış izinleri ile ilgili bilgi için hemen bize danışabilirsiniz.

İHRAÇ İZNİ İŞLEMLERİ

Bazı durumlarda teşvikli alınan ithal makine teçhizatın ihracına izin alınması gerekmektedir. Örneğin makine teçhizatın istenen özelliklerde olmaması ya da üretim hattı ile tam uyum içinde çalışmaması gibi durumlarda ihracı ya da iadesi gerekebilir. Bu durumda Merkez Müşavirlik sizin için en doğru çözümü araştırır ve hızla sonuçlandırır. Teşvikli makine teçhizatın ihracı için hemen bizi arayın.

DEVİR İŞLEMLERİ

Bazı yatırımların çeşitli nedenlerde devredilmesi gerekir. Bir yatırımın tümüyle devredilmesi, teşvik belgei kapsamında alınan bir kısım makine teçhizatın başka bir teşvikli yatırımcıya devredilmesi gibi durumlar oluşabilir. Her çeşit devir işlemi için öncelikle Bakanlıktan izin alınması gerekir. Bunun için detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Yanlış yapılacak işlemler cez uygulanmasına neden olabilir.

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınması planlanan makine teçhizatın özkaynaklar yerine finansal kiralama ya da leaing yoluyla satın alınmasını tercih edebilirsiniz. Bu durumda gerekli çalışma, başvuru ve işlemlerin takibi sizin adınıza tarafımızca yapılmaktadır. Bazı durumlarda müracaatın çok hızlı sonuçlandırılması gerekir, böyle zamanlarda da Merkez Müşavirlik yanınızdadır.

İPTAL KALDIRMA İŞLEMLERİ

Eski tarihli ya da yeni tarihli tüm iptal edilmiş teşvik belgelerini sizin adınıza araştırıp iptal gerekçelerini öğrenebilir ardından bu iptalin kaldırılmasını ve ödenmemiş borçların ve cezaların silinmesini talep edebilirsiniz. Deneyim ve uzmanlık gerektiren bu işlemlerin tümü sizin için tarafımızca yapılabilmekte ve pek çok durumda iptal kaldırılarak ödemek zorunda olduğunuz cezalar silinebilmektedir.

KULLANILMIŞ MAKİNE TEÇHİZAT İTHALİ

Teşvik belgesi kapsamında sıfır makine teçhizat alınabileceği gibi kullanılmış makine teçhizat da teşvikli olarak satın alınabilmektedir. Bunun için Bakanlıktan ayrıca izin alınması gerekir. Kullanılmış makine teçhizat ithaline ilişkin izin ve teşvik işlemleri için bizi arayın.

KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALİ

Kullanılmış makine teçhizatı münferit ithal etmek yerine komple tesis ithal edilmesi gerektiğinde, tesisin bulunduğu ülkede yapılacak inceleme ardından izin verilebilir. Kullanılmış komple tesis ithal etmeden önce mutlaka Merkez Müşavirlik ile iletişime geçin.

TURİZM YATIRIM TEŞVİKLERİ

Turizm tesisleriyle ilgili yatırımlarda uygulanan teşvikler ve devlet desteklerinden yararlanılabilmesi için farklı prosedürler bulunmaktadır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yeri tahsisi talep ediliyor ise bu durumda öncelikle ön tahsis işlemi yapılmalı ve ardından Turizm Yatırımı Belgesi alınmalıdır. Bunların ardından yatırım teşvik belgesi alınarak yatırım tamamlandığında Turizm İşletme Belgesi alınmalıdır.

TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIM TEŞVİKLERİ

Tarım ve hayvancılık yatırımlarının teşviki için belirli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri sağlamayan hayvancılık yatırımları entegre yatırım özelliğini taşıyor olsa dahi desteklenmez. Özellikle entegre hayvancılık yatırımları için önemli bir destek unsuru olan yatırım yeri tahsisi için projenin çok hassas bir biçimde hazırlanması ve bakanlığa sunulmalı gerekmektedir.

ENERJİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Enerji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla uygulanan devlet desteklerinden faydalanmak için öncelikle enerji sektörüne özel çeşitli izin ve lisanslar bulunmaktadır. Bunlar tamamlanmadan ve doğru bir biçimde başvuruya eklenmeden yapılacak müracaatlar sonucunda belge alınması mümkün değildir. Bu nedenle enerji sektörüne özel hazırlanacak projelerin bakanlığa sunulması gerekmektedir.

MADENCİLİK YATIRIM TEŞVİKLERİ

Madencilik yatırımları ülkenin hammadde ve enerji ihtiyacının karşılanması için oldukça önemlidir. Ülkemizin madencilik faaliyetleri oldukça gelişmiş seviyededir. Madencilik, teşvikleri özel çalışmalar gerektiren ve yoğun olarak desteklenen yatırımlardır. Madencilik yatırımları için teşviklerden en yüksek oranda yararlanmak için mutlaka projenin doğru bilgi ve belgeler ile hazırlanması şarttır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için özel olarak oluşturulmuş bir destek mekanizması bulunmaktadır. Hazine arazileri yatırımlar için 49 yıllığına çok düşük yıllık bedellerle tahsis edilebilmektedir. Bunun için düzgün hazırlanmış bir proje, yatırım teşvik belgesi ve hem teşvik için hem de yatırım yeri tahsisi için hazırlanacak özellikli bir proje dosyasının bulunması gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım süresi özellikli yatırımlar haricindeki tüm yatırımlar için 3 yıl (36 ay) süre için düzenlenmektedir. Talep edilmesi halinde ise 1.5 yıl (18 ay) daha süre uzatımı yapılması imkanı bulunmaktadır. Yatırım projelerinin bu süreler göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. İhtiyaç olması halinde yatırım teşvik belge süre uzatımı işlemi tarafımızca hızla sonuçlandırılmaktadır.BİZE ULAŞIN