E-TUYS: ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE SİSTEMİ

E-TUYS Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi

E-TUYS NEDİR / NE DEMEKTİR ?

E-TUYS; Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi demektir. 02/07/2018 tarihi itibariyle tüm teşvik uygulamalarına ilişkin başvurular elektronik ortamda yapılacaktır ve bakanlıkça yine elektronik ortamda cevaplanacaktır. Bu sayede tüm işlemler güvenli, hızlı ve etkin biçimde yürütülebilecektir. E-TUYS Nedir ya da E-TUYS Ne Demektir sorularının cevabı ise Yatırım Teşvik Belgesi alımından, yatırım teşvik ile ilgili tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesine imkan veren ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce geliştirilmiş olan elektronik sistemdir. Daha önce de belirtildiği gibi E-TUYS; Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sisteminin kısa adıdır ve teşvik uygulamaları için artık bu sistem kullanılacaktır.

* E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi aynı zamanda; ETUYS veya E TUYS şeklinde de kısaltılmakta olup, 2018 yılı itibariyle (2020 yılı için de geçerlidir.) Yatırım Teşvik Belgesi başvurularının elektronik ortamda yapılabildiği uygulamanın eş anlamlı isimleridir. Her biri aynı anlamda ve aynı sistemin kısaltmaları olmakla birlikte doğru yazım biçimi aralarında tire (-) işareti bulunan, E-TUYS biçiminde yazımıdır. Sistem üzerinden alınan elektronik Yatırım Teşvik Belgelerinin her biri daha önce fiziksel olarak yapılan başvurular sonucunda basılı olarak düzenlenen belgeler ile tamamen aynı özelliklerde olup, tek fark elektronik imza ile tüm bilgi ve belgelerin elektronik ortamda sunulmasıdır. Aynı şekilde tüm başvurular da elektronik ortamda değerlendirilmekte ve e-teşvik belgesi düzenlenmektedir. E-TUYS ile ilgili her adım ve her konu sayfamızda detaylı biçimde açıklanmıştır. Yine de tüm sorularınız için bize danışabilirsiniz.

 

E-TUYS İLE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK

E-TUYS; sistemi sayesinde günümüzde T.C. Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne online yani web tabanlı uygulama üzerinden elektronik imza ya da nitelikli elektronik sertifika ile başvuru yapmak ve yatırım teşvik belgenizi almak mümkündür. Önceden fiziksel olarak başvurmak gerekirken artık E-TUYS sayesinde yatırım teşvik belgenizi elektronik ortamda almak yani artık e-teşvik belgesi almak devlet desteklerinden ve yatırım teşviklerinden yararlanmak için yeterlidir. E-TUYS sisteminde yetkili kişiler işlem yapabilmektedir. Bunun için öncelikle yetkilendirme adımlarını takip etmek gerekir. E-TUYS yetkilendirme işlemleri ile ilgili web sitemizde detaylı bilgi mevcuttur. E-TUYS sisteminden mevzuata uygun biçimde başvuru yapılarak eksiksiz ve doğru bir müracaat ile teşvik belgeniz ya da e-teşvik belgeniz E-TUYS sistemi üzerinden düzenlenir ve en kısa sürede kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilir veya tüm aşamaları sizin adınıza sonuçlandırabilmemiz için bizi çözüm ortağınız olarak tercih edebilirsiniz. E-TUYS ile tüm teşvik uygulamalarında Merkez Müşavirlik güvenilir çözüm ortağınız.

Elektronik ortamda başvuru yapmadan önce; geçerli ve süresi devam eden bir elektronik imza ya da nitelikli elektronik sertifikanız olmalıdır ve bu sertifikayı nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise elektronik imzaların, ıslak imza ile eşdeğer olduğu ve elektronik imza ile yapılan başvurudan da tam olarak sorumlu olduğunuzu hatırlamaktır. Ardından yetkilendirme işlemi yapılmalıdır. Elektronik ortamda başvurunuzu yapabilmek için bu konuda yetkilendirilmiş olmanız gerekir. En son aşama olarak başvurunuzu eksiksiz ve doğru bir biçimde yapabilir ve belgenizi alabilirsiniz.

E-TUYS Sistemi

 

E-TUYS SİSTEMİNE GEÇİŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (önceden Ekonomi Bakanlığı) tarafından yürütülen E-TUYS sistemi kullanıma açıldı. 02/07/2018 tarihi itibariyle teşvik uygulamaları ile ilgili işlemler E-TUYS sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle söz konusu tarih itibariyle tüm teşvik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi gerekmektedir. Nitelikli elektronik imza ile birlikte yetkilendirilen kişi ya da kuruluşlar yatırımcılar adına e-tuys süreçlerini yönetebilecektir. Artık tamamen E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yürütülen teşvik uygulamaları ve yatırım teşvik belgenizi elektronik ortamda almak için E-TUYS üzerinden başvuru yapılır ve tüm süreç elektronik olarak E-TUYS üzerinden yürütülür.

 

E-TUYS YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi 02/07/2018 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak teşvik belgesi ve yabancı sermaye ile ilgili işlemler E-TUYS sistemi üzerinden yetkilendirilen kişi ya da kişilerce yürütülebilecektir. Bu tarihten daha önce teşvik belgesi alarak kullanmaya başlayan yatırımcıların E-TUYS sistemi üzerinden müracaat etmelerine gerek olmadığı gibi aksine eski usul üzerinden işlemlerini yürütmeye devam edeceklerdir. Teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.

 

E-TUYS SİSTEMİNİN KAPSAMI

E-TUYS Sisteminin kapsamı ilk başta 02/07/2018 tarihinden sonra yapılacak yatırım teşvik belgesi başvurularına istinaden düzenlenecek belgelerin E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesidir. Ancak daha önceki tarihlerde düzenlenmiş teşvik belgelerinin de E-TUYS Sistemi üzerine taşınarak teşvik belgesi ve teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemlerin E-TUYS sistemi üzerinden yürütülmesi kararı verilmiştir. Artık tüm teşvik uygulamaları ve teşvik belgesi işlemlerinin E-TUYS üzerinden hatasız ve hızlı bir biçimde yürütülmesi gerkemektedir. E-TUYS sistemi hem işlemlere doğruluk ve hız getirmekte hem de basılı malzeme tüketimini en aza indirmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus E-TUYS sistemi üzerindeki işlemlerin zamanında ve doğru yapılması gerektiğidir. Sorumluluk artık büyük ölçüde başvuru sahibine ait olurken, başvuruların en doğru biçimde yapılması olası zararların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

E-TUYS sistemi yatırım teşvik belgesi müracaatından başlayarak, liste değişikliği işlemleri, belge revize işlemleri yani unvan değişikliği, firma bilgileri değişikliği gibi her çeşit değişiklik, süre uzatımı işlemleri, teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine teçhizatın satış izni ya da devir işlemleri, finansal kiralama işlemleri, belge iptali işlemleri ve tamamlama vizesi gibi tüm işlemler E-TUYS sistemi üzerinden elektronik olarak tamamlanmaktadır.

Kısaca özetlediğimizde; E-TUYS sisteminin kapsamı geçiş döneminde yalnızca 02/07/2018 tarihinden sonraki müracaatlara istinaden düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgelerini dahil ederken, günümüzde tam olarak E-TUYS sistemine geçilmesinin ardından artık tüm teşvik belgesi işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda; genel, bölgesel, stratejik, öncelikli ve hatta proje bazlı teşvik sistemleri ile ilgili tüm işlemleri elektronik ortamda yürütmek gerekmektedir.

 

E-TUYS SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ

E-TUYS sistemi daha hızlı ve daha etkin bir teşvik uygulama süreci getirmektedir. Bu sistem sayesinde kağıt kullanımı çok büyük ölçüde azalmaktadır. Bu sistem sayesinde çok daha hızlı ve pratik biçimde teşvik uygulamalarının yürütülmesi sağlanacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken eksiksiz ve tam başvurular ile doğru bilgilerin sisteme doğru zamanda girilmesidir. Bu sistem ile güncel bilgilerin sisteme girişi ve tüm bu bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Aksi halde bazı desteklerden yararlanılamaması durumuyla bile karşılaşılabilecektir.

Diğer bir durum ise yatırım ile ilgili bilgilerin sisteme doğru girilmesidir. E-TUYS sistemi US-97: Ulusal Sınıflandırma sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu da başvurularda yetkinliğin önemini artırmaktadır. Olası yanlışlıklar nedeniyle bölgesel desteklerden yararlanabilecek bir yatırım genel sistemden yararlanabileceği gibi, genel sistemden yararlanması gereken bir yatırım sehven bölgesel desteklerden yararlanabilmekte ve bu durum sonucunda yatırımcılar büyük cezalar ödemek durumunda kalabilmektedir. Merkez Müşavirlik deneyimleri ve uzmanlık derecesi ile E-TUYS işlemlerinin tamamında daima en doğru ve eksiksiz işlemleri yapmayı %100 garanti etmekte ve sürecin tüm sorumluluğunu almaktadır. Bu sayede yatırımcıların zarar görmesi engellenmektedir.

 

E-TUYS İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-TUYS sisteminin kullanılmaya başlanması ile birlikte hem hız ve kolaylıklar hem de büyük zorluklar ve dikkat edilmesi gereken pek çok husus gündeme gelmektedir. Artık başvuruların nitelikli elektronik sertifika ile veya elektronik imza ile yetkilendirilmiş kişi ya da kişilerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E-TUYS sistemine eksik veya yanlış bilgi girilmemelidir ve mutlaka ürün bilgisi, destek unsurları, entegrasyon koşulları gibi kritik bilgiler doğru girilmelidir. E-TUYS sistemiyle ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli diğer bir husus ise yerli ve ithal makine teçhizat listelerinin doğru biçimde oluşturulması ve talep edilen destek unsurlarının makine teçhizatın muhteviyatı ile uygun biçimde seçilmesi gerekmektedir. E-TUYS sistemi başvuruların hazırlanması ile ilgili yetkilendirilmiş olan kişilere çok daha büyük sorumluluklar getirmektedir. Bu nedenle başvuruların çok büyük hassasiyet ve titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca başvuruları yapan yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşların sorumluluğu taşıması büyük önem arz etmektedir.

E-TUYS ile ilgili önemli bir başka nokta ise gerçekleşme değerlerinin düzenli olarak sistemi doğru biçimde ve uygun fomatta girilmesidir. Sistemin güncelliği ve doğruluğu E-TUYS ile getirilmiş en büyük önceliklerden biridir. Yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar mutlaka gerçekleşme değerleri ve bilgilerin güncelliği konusunda azami hassasiyeti göstermelidir. Aksi durumlarda çeşitli yaptırımlar ile karşılaşılması muhtemeldir. Hata yapmamak için konunun uzmanı, deneyimli ve mevuzatı derinlemesine bilen kişilerin görüşünün alınması çok önemlidir. Üstelik bu görüşlerin her adımda alınmasında çok büyük fayda vardır. Bu nedenle mevzuatı derinlemesine bilen ve yıllardır bu konuda kurumsal faaliyetler yürüten Merkez Müşavirlik E-TUYS uygulamaları ile ilgili tüm adımlarda %100 güvence politikasını benimsemiş ve bu önemli sürecin tüm sorumluluğunu üstlenerek yatırımcıların olası aksiliklerle karşılaşmasının önüne geçilmesini amaçlamıştır. Olası başvuru hatalarının önüne geçmek için lütfen tüm uygulamalarla ilgili yatırımların hangi aşamasında olursanız olun uzmanlarımız ile iletişim kurun, işlerinizi hatasız hale getirin ve kolaylaştırın.

 

E-TUYS YETKİLENDİRME

E-TUYS kapsamıda yatırımcıların başvurularını ve diğer tüm işlemleri yetkilendirilen kişi ya da kuruluşlar yürütebilecektir. Bu kişi ya da kuruluşların E-TUYS işlemlerini yapabilmeleri için 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" adlı Tebliğ'de belirtilen usuller çerçevesince yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu yetkilendirme için gerekli evraklar şu şekildedir;

- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

- Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

* Önemli bir uyarı: Firmanızın ya da şirketinizin yetkilisi olmanız veya gerçek kişi olarak kendi adınıza başvuru yapıyor olmanız, E-TUYS sisteminde yetkili olduğunuz ve doğrudan işlem yapabileceğiniz anlamına gelmez. Yetkilendirme işlemleriyle ilgili anlatılan adımları izleyerek sistemdeki yetkilendirmeyi tamamlamanız ve daha sonra yetkilisi olarak sistemde tanımlandığınız kişi ya da firmalar adına başvuru yapmanız gerekmektedir. Bunun dışında farklı bir işlem mekanizması mümkün bulunmamaktadır.

Merkez Müşavirlik olarak yetkilendirilerek sizin adınıza tüm adımları %100 garantili olarak en doğru ve eksiksiz biçimde ve en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve her aşamada doğru işlemleri yapmayı taahhüt ediyoruz. Yetkilendirme işleminin ardından tüm işlemler sizin adınıza yürütülebilecektir. Tamamlanan tüm işlemlerin raporları tarafınıza periyodik olarak sunulmaktadır.

>>> E-TUYS Yetkilendirme işlemleri için tıklayın.

 

E-TUYS AZİLNAME

E-TUYS sistemine yapılacak yetkilendirme işlemi kadar azil işlemi de önemlidir. Yetkilendirilen bir kişi ya da kuruluş ile çeşitli nedenlerle iş ilişkisi son bulabilir. Bu durumda verilen yetkinin de mutlaka azledilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme işleminde olduğu gibi azil işleminde de noter onaylı düzenlenecek bir azilname hazırlanmalıdır. Bu azilnamenin ıslak imzalı aslı ile birlikte, imza sirküleri ya da imza beyannamesi aslı, söz konusu yetki azil durumunu kısaca anlatan bir dilekçe ekinde bakanlığa sunulmalıdır. E-TUYS yetkisinin azli için gerekli olan evrakları kısaca özetlemek gerekirse;

1- Noter onaylı azilname

2- İmza Sirküleri/Beyannamesi

3- Azil dilekçesi

 

E-TUYS İLE İLGİLİ İŞLEMLER

E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi ile yeni teşvik belgesi müracaatı, teşvik belgesi revize işlemleri, makine ve teçhizat listesi değişikliği işlemleri, süre uzatımı, satış ve ihraç izinleri, devir, kiralama, finansal kiralama gibi tüm işlemler yürütülmektedir. E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve düzenli kontrol edilmesi gerekir. Adınıza yürütülen tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından periyodik olarak size raporlandığından emin olun. Aksi durumlarda çeşitli olumsuzluklar ile karşı karşıya kalınabilecektir.

Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve hatta Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemleri ile ilgili tüm başvuruların E-TUYS ile yapılması gerekmektedir. Bu konuda bahsedilen başvuru yalnızca yeni belge almak değil, belgenizin süresi devam ederken yapılması gereken Yerli ve/veya İthal Makine Teçhizat Liste revize işlemleri, süre uzatımı ve belge revize işlemleri, finansal kiralama ya da leasing ile ilgili tüm İşlemler, belgede kayıtlı bilgilerin güncellenmesi, belgede kayıtlı özel şartların tevsik edilmesi ve belgeniz vize edilmesi, devir, satış izni ve ihraç izni ile ilgili işlemler, tamamlama vizesi işlemleri ve ekspertizle ilgili başvurular başta olmak üzere teşvik uygulamalarıyla ilgili tüm iş ve işlemler için başvuruların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Kısaca teşvik uygulamaları ile ilgili tüm işlemler artık E-TUYS elektronik sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülecektir. Tüm işlemleriniz için hızlı ve güvenilir çözümler için Merkez Müşavirlik ile görüşün. Daha önce olduğu gibi E-TUYS işlemlerinde de güvenilir çözüm ortağınız Merkez Müşavirlik.

 

E-TUYS SİSTEMİNE GİRİŞ

E-TUYS sistemine giriş yapabilmek için Bakanlık web sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları ile ilgili kısmı kullanarak yalnızca Bakanlık resmi web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir. E-TUYS sistemine giriş ile ilgili detaylı bilgi ile dikkat edilmesi gereken hususlar için aşağıdaki linke tıklayarak ilgili sayfayı detaylı biçimde incelemenizi tavsiye ederiz.

>>> E-TUYS Giriş

 

E-TUYS YETKİLENDİRİLEN KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Yatırımcıların Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerindeki tüm işlemlerin yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme ile işlemler daha hızlı ve daha güvenli biçimde yürütülebilmektedir. 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilme yapılmasının ardından yetkilendirilmiş kişi ya da yetkilendirilmiş kuruluşlar veya akredite kişi ya da akredite kuruluşlar sizin adınıza tüm teşvik işlemlerini yürütebilecektir.

Merkez Müşavirlik olarak size sunduğumuz en önemli hizmet; E-TUYS uygulamaları ile ilgili işlemlerin tamamında ve tüm aşamalarda yetkilendirilmiş kuruluş ya da yetkilendirilmiş kişi olarak adınıza yürüttüğümüz tüm işlemlerin doğruluğunu %100 garanti etmemiz ve tüm adımları size periyodik olarak raporlamamızdır. Bu sayede adınıza yürütülen tüm işlemleri tam olarak kontrol etmeniz mümkündür. Bu sayede olası aksaklıkların da önüne geçilmiş olmaktadır.

Uyarı: Teşvik uygulamaları ile ilgili işlemlerin tamamında elektronik sisteme geçilmesi ile birlikte başvuruyu yapanın sorumlulukları çok daha fazla artmaktadır. Eksik veya yanlış yapılacak başvurularda yatırımcılar çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle doğru başvuru yapılması ve sürecin yatırım sonuna kadar sürekli takip edilmesi için doğru kişilerin yetkilendirilmesi yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca önemli bir hatırlatma ise firmanın yetkilisi olmanız ya da doğrudan kendi adınıza belge başvurusu yapıyor olmanız sistemde yetkili olduğunuz ve doğrudan işlem yapabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Usulüne uygun biçimde yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.

 

E-TUYS YASAL MEVZUAT

E-TUYS: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sisteminin dayandığı yasal mevzuat;

a- 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

b- 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

c- 2018/2 Sayılı Tebliğ: 10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1 sayılı Tebliğ)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

d- 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

* E-TUYS Mevzuatı 2020 yılında; yukarıda belirtilen (a, b, c ve d maddelerinde yer alan) mevzuat hükümlerine tabidir. E-TUYS Mevzuatı 2020 için ilgili sayfalar incelenmelidir. Yatırım teşvik Belgesi ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ bulunmasına karşın, sistem üzerinden düzenlenen e-belgelerin tamamı 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ hükümlerine bağlı olup, teşviklerden tam anlamıyla yararlanabilmek için söz konusu teşvik mevzuatlarının tam anlamıyla bilinmesi ve güncel gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi şarttır.

 

E-TUYS DİLEKÇE

E-TUYS yetkilendirme ve azilname işlemleri için bakanlığa müracaatlarda kullanılacak dilekçe örneği web sayfamızda bulunmaktadır. Yatırımcı adına işlem yapma yetkisinin verilmesi ya da verilen yetkinin azledilmesi çeşitli usullere göre yapılacak başvurular sonucunda yapılır. Bunun için ilk adım dilekçenin oluşturulmasıdır. Hem yetkilendirme hem de azilname ile ilgili E-TUYS Dilekçe ile ilgili bilgiler, hangi durumlarda kullanılır ve örneğine ulaşmak için E-TUYS Dilekçe sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

 

E-TUYS REHBER

E-TUYS Rehber ya da Kullanım Kılavuzu; bu uygulamanın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili detaylı bilgileri içeren bir rehberdir. E-TUYS yetkilendirme işleminden başlayarak adım adım izlenmesi gereken yol anlatılmaktadır. Yetkilendirmenin ardından E-TUYS Rehberinde yer alan biçimde ve yine uygulama üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. E-TUYS başvuru adımları ve dikkat edilmesi gereken tüm hususlar E-TUYS Rehberinde yer almaktadır. Başvuru yapmadan önce mutlaka bu rehberi detaylı biçimde incelenmelidir, aksi durumda başvurunuz reddedilebilir.

Konuyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan yapılacak başvurular neticesinde karşılaşılabilecek bir başka olumsuz sonuç ise başvurunun yanlış değerlendirilmesidir. Yanlış bilgi sunulması sonucunda yanlış değerlendirilebilecek yatırımlar neticesinde yararlanmanız gereken bazı desteklerden yararlanamayabilir ya da düşük oranlarda uygulanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun tam tersinin olması da mümkündür. Yani aslında verilmemesi gereken bir destekten yararlanmak çok büyük bir sorundur. Bu durumda tamamlama vizesi aşamasında mutlaka bu destek cezası ve yasal faizleriyle birlikte geri alınacaktır. Bu nedenle başvuruların ve yatırım teşvik sürecinin çok iyi yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

E-TUYS YTB SORGULAMA VE MAKİNE DOĞRULAMA

E-TUYS sisteminin getirdiği önemli iki konu da Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Sorgulama ve Makine Doğrulama işlemleridir. Bu işlemler artık Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili uygulamalar açısından çok büyük önem taşımaktadır. Önceden basılı belgeler paylaşılır ve gerek makine teçhizat listesi gerekse belgenin aslı kontrol edilirdir. Artık elektronik ortamda düzenlenen belgeler ve ekinde yer alan elektronik listelerin yine elektronik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bakanlık sorgulama ekranları oluşturmuştur. Bu ekranlar yardımıyla hem E-TUYS aracılığıyla alınan yatırım teşvik belgelerinin sorgulaması yapılmakta hem de bu belgelerin ekinde yer alan makine teçhizat listeleri paylaşılmaktadır. Bu listelerde yer alan her kalemin ilgili satıcı tarafından doğrulanması ve bu bilgilere göre faturaların kesilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerle ilgili olarak ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere 2 farklı sorgulama ya da doğrulama ekranı bulunmaktadır. Bu nedenle ihtyacınız olması halinde kullanabilmek için konuyla ilgili sayfalarımızda yer alan detaylı bilgileri incelemenizi tavsiye ederiz. Aşağıda yer alan linkleri kullanarak ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz.

E-TUYS YTB Sorgulama için tıklayın.

E-TUYS Makine Doğrulama için tıklayın.

 

E-TUYS İLETİŞİM

E-TUYS sistemi ile ilgili iletişim bilgileri Bakanlık web sayfasında yayımlanmıştır. E-TUYS Uygulaması ile ilgili Yardım Telefonları ve Elektronik Posta Adresi şu şekilde belirtilmiştir. E-TUYS Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabacı Sermaye Bilgi Sistemi İletişim / E-TUYS ile ilgili tüm sorularınızda İletişim :

E-TUYS Merkez Müşavrlik Yardım Hattı Telefon Numaralarından;

veya

E-TUYS İLETİŞİM için e-posta adresimiz; info@merkezmusavirlik.com adresine e-posta göndererek;

veya 

E-TUYS Bakanlık Yardım Hattı Elektronik Posta Adresi:

     etuys@sanayi.gov.tr adresine e-posta göndererek iletişim kurabilirsiniz.

Bakanlık yoğunluk durumu da dikkate alındığında, Merkez Müşavirlik iletişim kanalları üzerinden E-TUYS ile ilgili iletişim kurduğunuzda size özel uygulamalar ile daha detaylı ve yatırımınıza özgü çalışmalar tarafımızca yapılmaktadır. E-TUYS Telefon ve E-TUYS İletişim ihtiyaçlarınızda öncelikle bize ulaşın. Tüm Teşvik Uygulamaları ve E-TUYS Uygulamalarında size destek veriyoruz.

E-TUYS İletişimi ve diğer tüm uygulamalarla ilgili Merkez Müşavirlik ile iletişim kurun sizin adınıza tüm işlemleri biz tamamlayalım.

 

E-TUYS İLE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK

E-TUYS kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri daha önce düzenlenen fiziksel teşvik belgelerinden farklı değildir. 2012/3305 sayılı yürürlükteki yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili mevzuat ile öngörülen tüm destekler ve teşvikler E-TUYS kapsamında düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri aracılığıyla kullanılabilmektedir. E-TUYS artık yatırım teşvik belgesi ve ilgili tüm teşvik uygulamalarının yürütüldüğü platformdur. Bu nedenle artık teşvik uygulamaları ile ilgili gerekli tüm işlemlerin E-TUYS üzerinden yapılması gerekmektedir.

E-TUYS aracılığıyla alınan yatırım teşvik belgeleri önceden olduğu gibi kullanılmaya ve tüm desteklerden yararlanmaya devam etme hakkı vermektedir. Bu nedenle E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almak, aslında eski usul ile belge almak ile aynıdır.

 

E-TUYS Sisteminde Yatırım Teşvik Belgesi Almak

 

E-TUYS KDV İSTİSNA YAZISI

E-TUYS sistemi VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Programı) ile tam olarak entegre edilmiş olduğundan KDV İstisna ya da KDV Muafiyet yazısı alınması için herhangi bir belge götürülmesine gerek yoktur. Tamamen elektronik ortamda onaylanan yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listelerinde yer alan makineler için KDV İstisna yazısı alınması için de işlemlerin tamamı elektronik ortamda yürütülmektedir. Başta ihtisas vergi daireleri olmak üzere tüm vergi daireleri günümüzde bu elektronik sistem ile entegre olarak şekilde çalışma usulüne geçmiştir. Bu nedenle herhangi bir fiziksel belge ihtiyacı bulunmadan söz konusu yazınızı alabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine de konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve elektronik sistem aracılığıyla bu yazının nasıl alınacağına dair detayları incelemek isterseniz ilgili sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

 

E-TUYS SİSTEMİNE GEÇİŞTEN ÖNCE ALINAN TEŞVİK BELGELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

E-TUYS Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemine 02/07/2018 tarihi itibariyle geçiş tamamlandı ve bu tarihten sonraki başvuruların tamamı E-TUYS üzerinden yapıldı. Yeni yatırım teşvik belge başvuru yapıldığı gibi E-TUYS üzerinden devir, satış, liste değişikliği, unvan değişikliği gibi tüm revize işlemleri ile tamamlama vizesi işlemleri de sisteme entegre edildi. Bu tarih öncesinde alınan Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili tüm işlemlerin nasıl yürütüleceği önemli bir sorudur ve pek çok Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcı tarafından sorulmaktadır. E-TUYS sistemine geçiş tarihi olan 02/07/2018 tarihi öncesinde düzenlenen tüm Yatırım Teşvik Belgelerinin, E-TUYS öncesinde yürütüldüğü biçimde tüm teşvik uygulamaları yürütülmektedir. Yani bu tarih öncesinde alınan belgelerle ilgili tüm işlemler fiziksel ortamda başvuru yapılarak ve bu şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Kısaca; 02/07/2018 E-TUYS sistemie geçiş tarihi öncesinde alınan Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili tüm işlemlerin yine aynı şekilde fiziksel ortamda (kağıda basılı olarak) başvurulması ve değerlendirilmesi gerekmekte, bu tarih sonrasında yapılan tüm işlemlerin ise E-TUYS sistemi üzerinden başurulması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

E-TUYS KAPSAMI

E-TUYS sisteminde yürütülecek işlemlerin kapsamı; 02/07/2018 tarihi ve sonrasında yapılacak tüm başvurular için; yeni yatırım teşvik belgesi başvurusu, yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği, ithal makine ve teçhizat listesi değişikliği, belge revize işlemleri (unvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği, firma birleşmeleri gibi işlemler ile belgede kayıtlı bilgilerin güncellenmesi gibi tüm işlemler), finansal kiralama işlemleri, süre uzatımı, satış izni, ihraç izni, mahrece iade işlemleri, kiralama işlemleri ve devir ile ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır. E-TUYS ile yapılacak bir başka önemli işlem de yatırım tamamlama vizesi ya da belgenin kapanış işlemleridir. Tamamlama vizesi işlemleri de artık E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

E-TUYS YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ

E-TUYS sistemi kapsamında yapılacak yatırım tamamlama vizesi işlemleri için tüm belgelerin yine E-TUYS sistemi üzerinde hazırlanarak başvurunun elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. E-TUYS Tamamlama Vizesi işlemleri için de daha önce yapıldığı gibi yerinde inceleme ya da ekspertiz işlemi yapılmaktadır. Ekspertiz işlemini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü uzmanları gerçekleştirmektedir. Başvuru ve değerlendirme işlemleri ise E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

E-TUYS Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri için tüm adımların tarafımızca eksiksiz olarak tamamlanması için Merkez Müşavirlik ile iletişim kurabilirsiniz.

 

E-TUYS 2020

E-TUYS 2020 yılında da kullanılmaya devam etmektedir. 2020 yılında E-TUYS sistemi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından işletilmekte, teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler, yatırım teşvik belgelerinin düzelenmesi, E-teşvik belgesi başvuruları E-TUYS yani Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi araılığıyla yapılmaktadır. E-TUYS 2020 yılında yine teşvik başvurularının yapılması için kullanılacaktır. E-TUYS 2020 yılında 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre teşvik belgelerinin başvuruları alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. 2020 yılında E-TUYS ve tüm Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemlerde bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Ayrıca; Yatırım Teşvik Belgesi 2020 yılı güncel bilgiler ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK %100 GÜVEN GARANTİSİ

E-TUYS kapsamında yapılacak yatırımlarda olası aksiliklerin geri dönüşü olmayan sonuçları olabilmektedir. Bu nedenle Merkez Müşavirlik, tüm işlemleri sizin için eksiksiz ve tam olarak doğru yapmayı taahhüt eder. Böylece ilk günden olası aksiliklerin önüne geçilmiş olur ve yatırımınız %100 Güvence altında olur. Ayrıca adınıza yürütülen tüm faaliyetler periyodik olarak raporlanmaktadır.

 

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TUYS UYGULAMALARI İÇİN BİZE DANIŞIN

MERKEZ MÜŞAVİRLİK