E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu yetkilendirme aşamasında yatırımcı adına iş ve işlemleri yürütecek olan kişinin bilgilerinin detaylı bir biçimde sunulduğu formdur. Bu formda, yatırımcının adı ya da unvanı, vergi numarası, adresi ve e-posta adresi bulunmaktadır. Yatırımcı bilgilerine ilave olarak yetkilendirilecek kişinin adı, adresi, telefon ve elektronik posta gibi iletişim bilgileri, TC kimlik numarası gibi bilgileri yer almaktadır. Günümüzde, E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu şirket yetkilisi ya da yetkililerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenmekte, belgenin orijinal sureti taranarak, şirket KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinden Bakanlık KEP adresine elektronik imzalı olarak iletilmektedir.

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU NEDİR ?

E-TUYS sisteminde yatırımcılar adına teşvik belgesi müracaat yapılabilmesi için gerekli fiziksel evraklardan bir tanesidir. Kullanıcı Yetkilendirme Formu, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. Bu sayede yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar yatırımcılar adına yasal olarak yetkili sayılır ve teşvik uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yatırımcılar adına yürütebilir. E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu, mevzuatta da yer almakta olup, içermesi gereken bilgiler ve bir örneği Bakanlıkça hazırlanmıştır. Bu örneğine uygun biçimde yetkilendirme yapılması büyük önem taşımaktadır. E-TUYS ile ilgili işlemlerin başlatılabilmesi için öncelikle E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunun doldurulması gerekmektedir.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMUNU KİM DÜZENLER

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunu; teşvik uygulamalarından yararlanmak isteyen diğer bir deyişle yatırım teşvik belgesi almak isteyen ve yatırımcılara tanınan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından doldurulması gerekmektedir. Gerçek kişiler için doğrudan kişinin kendisi tarafından imzalanması gerekirken, tüzel kişilikler için imza sirkülerindeki yetki kullanım şeklinde göre münferit veya müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak düzelenir. Kullanıcı Yetkilendirme Formu kaşeli ve ıslak imzalı olarak yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce hazırlanır ve yetkilendirme için gerekli diğer evraklarla birlikte Bakanlığa sunulur. Uygun görülmesi halinde E-TUYS Yetkilendirmesi bu şekilde tamamlanmış olur. Bu adımdan sonra yetkilendirilmiş kişi ya da kişiler, yatırımcı adına gerekli işlemleri nitelikli elektronik sertifika ile sürdürebilmektedir.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMUNUN YASAL DAYANAKLARI

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunun gerekliliğinin yasal dayanağı nedir sorusuna bakıldığında; 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği'nin Madde 5: Yetkilendirme Başvurusu kısmında "Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kulllanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgeler" tanımlanmıştır. Burada belirtilen bilgi ve belgeler arasında E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu da yer almakta olup, yukarıda belirtilen usulde ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırlanarak E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu aslının, anılan Tebliğ'in ilgili Maddesinde belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU SÜRESİ

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirm Formunda belirtilen sürenin gerekli olması halinde uzatılması veya süresinden önce iptal edilmesi mümkündür. Yetki süresinin uzatılması anılan Tebliğ'in Madde 7'de belirtilen usul ve esaslara uygun biçimde Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi neticesinde gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde E-TUYS Kulanıcı Yetkilendirme Formunda belirtilen sürenin dolmasından daha önce yetkilendirmenin iptali için yine aynı Tebliğ'in Madde 8'de belirtilen usul ve esaslara uygun biçimde Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yetkilendirme, yetkilendirme süresinin uzatılması veya yetkilendirmenin iptali gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca gerekmesi halinde yine Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi suretiyle yetkinin askıya alınması da mümkün olmaktadır.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirm Formuyla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus konunun uzmanı, teşvik başvurularını eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirebilecek kişi ya da kuruluşlar adına Kullanıcı Yetkilendirme Formu doldurulmalı ve işinin uzmanı, güvenilir kişilere yetkilendirme yapılmalıdır. Kullanıcı Yetkilendirme Formu ile ilgili önemli bir husus da şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlayıp, formun ıslak imzalı aslı Bakanlığa sunulmalıdır. Burada İmza Sirkülerinde belirtilen yetki kullanım şekline dikkat edilmeli, müşterek veya münferit imza kullanım yetkisi olması halinde uygun olan biçimde şirket kaşesi üzerine imza atılmalı ve formun ıslak imzalı aslı Bakanlığa sunulmalıdır.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU İÇERİĞİ

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunun içeriği temel olarak temsil edilen yatırımcının, şirketin veya şubenin adı, unvanı, Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası, Adresi ve E-posta adresi bilgileri ile Yetkilendirilecek Kişinin Adı, Soyadı, Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, İş Adresi, E-posta Adresi, İş Telefonu ve Cep Telefonu bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir ve yatırımcıyı, şirketi ve/veya şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunun Bakanlık tarafından hazırlanmış bir örneği şu şekildedir;

E-Tuys Kullanıcı Yetkilendirme Formu

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunun Bakanlıkça hazırlanmış elektronik bir kopyasına ulaşmak istemeniz halinde; aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU OLMADAN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ ?

E-TUYS ile elektronik ortamda yatırım teşvik belgesi almak için E-TUYS için belirlenmiş başuru adımlarının izlenmesi zorunludur. Bu adımların en başında yetkiledirme işlemleri gelmektedir. E-TUYS sisteminde başvuru yapabilmek için yetkiledirmenin usulüne uygun biçimde yapılmış olması çok önemlidir. Yetkilendirmenin birinci basamağında da E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu gelmektedir. Bu yetkilendirme formu doldurulmalıdır. E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu kısa ve özet bilgiler içeren doldurulması kolay fakat bir o kadar da dikkatli olunması gereken bir formdur. Bu işlem yatırım teşvik belgesi ile ilgili diğer tüm basamakların temeli olacağı için hatasız olması oldukça önemlidir. E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formunu eksiksiz ve doğru biçimde doldurarak diğer başuru adımları izleyiniz.

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu ile ilgili ilave sorularınız ya da yatırım herhangi bir aşamasında teşvik uygulamaları ile ilgili tüm sorularınız için bize danışabilirsiniz.

 

E-TUYS KULLANICI YETKİLENDİRME FORMU 2020

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu 2020 yılında herhangi bir uygulama değişikliği bulunmamakla birlikte, bu sayfada yer alan E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu örneğini kullanarak yetkilendirme işlemlerini tamamlamak mümkündür.

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TUYS GİRİŞİ İÇİN BİZE DANIŞIN

MERKEZ MÜŞAVİRLİK