E-TUYS Firma Tanımlama

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA

E-TUYS Firma Tanımlama işlemi teşvikle ilgili işlemlere henüz başlamadan tamamlanması ve onaylanması gereken bir işlemdir. Bu işlemin yapılmasının sebebi sisteme yatırımcı firmanın bilgilerinin tanıtılmasıdır. Bunun için gerekli olan aslında firmaya ait temel bilgilerdir. Bu bilgiler firma unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgiler ile sermaye yapısı, sermaye tutarı, iştigal konuları, ortaklık durumu ve ortaklara ilişkin kişisel bilgiler gibi birçok detaylı bilgiyi içermektedir. Bu bilgiler için genellikle vergi levhası, Türkye Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri gibi belgelere başvurulur ve bu işlem için onaya sunulan bilgiler belirtilen evraklar ile belgelenmektedir. Gerekli hallerde bakanlık tarafından ilave bilgi ve belge de talep edilebilmektedir.

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA NEDİR ?

E-TUYS Firma Tanımlama, yetkilendirme işleminin ardından yapılması gereken ikinci adımdır. Bu adım da aslında oldukça önemlidir. Firmaya ilişkin temel bilgilerin tamamının bu adımda sisteme girilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Birçok kurum ile entegre çalışan bu sisteme yanlış yüklenecek bilgiler neticesinde birçok kurum karşısında olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalmak olasıdır. Bu nedenle E-TUYS Firma Tanımlama işlemleri de titizlikle yapılması gereken işlemlerdir. Bu işlemlerin tam olarak yapılabilmesi için firmaya ait çeşitli bilgilerin alınması ve incelenmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında gerekli olanlar süzülerek sisteme girişi yapılabilecektir.

Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde destekleyici belgeler ile birlikte onaya sunulmalıdır. Bakanlık tarafından onaylanması halinde firmanın sistemde tanımlama işlemi de tamamlanmış olmaktadır.

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA NEDEN ÖNEMLİDİR ?

E-TUYS Firma Tanımlama aslında ilk bakışta sistemin en basit ve önemsiz aşaması olarak algılanmaktadır. E-TUYS sistemi vergi daireleri, gümrük idareleri gibi birçok kurum ile entegre çalışmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bir yatırımcı bu kurumlar ile yakın ilişki içerisinde olmak zorundadır. Temel işlemlerin en başında yer alan firma bilgilerinin doğru bir biçimde entegre sisteme işlenmesi aşamasında olası bir aksilik olması durumunda ileri aşamalarda birçok olumsuzluk yaşanabilecektir. Bunların en başında ithal temin edilecek makine teçhizatın gümrük idaresinde kalması söz konusu olabilecektir. Bu durumda yararlanılacak teşvikten belki daha yüksek miktarlarda günlük ücret ödenmesi bile olası bir durumdur.

Bu nedenlerle E-TUYS Firma Tanımlama işleminin de sisteme ve bu konuya hakim olan kişiler tarafından aynı titizlikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması ile ilgili hiçbir adımı diğerinden daha önemsiz görmemek ve aynı titizlikle tüm çalışmayı bir bütün olarak tamamlamak gerekir.

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA NASIL YAPILIR ?

E-TUYS Firma Tanımlama işleminin yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirmenin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yetkilendirme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından sisteme giriş yapılması için gereken altyapı hazırlanmış olur. E-devlet sistemi üzerinden TC Kimlik No ve Şifre kullanılarak ya da elektronik imza kullanımıyla sisteme giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra ilk karşılaşılan ekran zaten Firma Tanımlama kısmıdır. Bu kısım firmanın vergi levhası ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgiler ışığında eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Daha sonra bu bilgilerin tamamı sistemin tam entegrasyona sahip olması nedeniyle vergisel işlemler için doğrudan vergi dairelerince görülmektedir. Benzer şekilde gümrük idarelerince de paylaşılan bu sistem üzerinden yapılan işlemler doğrudan gümrükler tarafından da görülmektedir.

E-TUYS Firma Tanımlama Ekranı

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA İÇERİĞİ NEDİR

E-TUYS Firma Tanımlama yapılırken karşılaşılan ilk ekranda firmanın unvanı, adresi, iletişim bilgileri ile yetkilisinin adı ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Bu bilgilerin girilmesinin ardından açılan ikinci ekranda firma ortakları ve sermayesine ilişkin bilgiler girilir.

Firmanın ortakları gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Her iki koşulda da gerekli bilgilerin tamamı girilmelidir. Ortakların gerçek kişi olması halinde sistemde ortak tipi olarak gerçek kişi seçilmeli ve T.C. Kimlik Numarası ile işleme devam edilmelidir. Öte yandan, firmanın ortakları arasında tüzel kişi olması halinde ise ortak tipi olarak tüzel kişi seçilmeli ve buna göre vergi dairesi ve vergi numarası ile işleme devam edilmelidir. Burada girilecek bilgilerin doğruluğunun da önemli olduğu unutulmamalıdır.

Firma tanımlamanın içerik açısından bir başka bileşeni de sermaye miktarının tam olarak girilmesidir. Bazı durumlarda daha önce E-TUYS sisteminde belge almış firmaların eski bilgileri sistemde kayıtlı olabilmektedir. Özellikle bu durumda güncelleme yapılmadan işleme hızlıca devam edilmek istenmesi büyük bir yanlışlıktır.

İçerikle ilgili bir başka örnek iste vergi dairesi değişen bir firmanın bu bilgisinin güncellenmemesinden kaynaklanabilecek aksiliklerdir. Yanlış bir vergi dairesi bilgisinin sistemde kalması halinde KDV İstisnası ile makine teçhizat temini konusunda veya Kurumlar Vergisi İndiriminin kullanımında büyük sorunlar yaşanabilecektir. Bu nedenle E-TUYS Firma Tanımlama ekranı kapsamlı bilgiler içermektedir ve mutlaka en doğru bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Sistemde zaten firma bilgilerinin bulunması halinde ise tüm bilgiler dikkatle incelenmeli ve gerekli hallerde geçerliliğini yitirmiş olan bilgilerin tamamı güncellenmelidir.

 

E-TUYS FİRMA TANIMLAMA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-TUYS Firma Tanımlama işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler kısaca şu şekildedir;

1- Firma ile ilgili bilgilerin tamamının eksiksiz olarak dolrudulması,

2- Mutlaka güncel ve geçerli belgelerde yer alan bilgilere göre giriş yapılması,

3- Sistemde halihazırda bulunan tüm bilgilerin kontrol edilmesi,

4- Geçerliliğini ya da güncelliğini yitirmiş olan bilgilerin güncellenmesi,

5- Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra bilgilerde değişiklik olması halinde yeniden bu ekrana dönülerek bilgilerin güncel tutulması

hususlarına yatırım süresi boyunca dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK E-TUYS FİRMA TANIMLAMA

E-TUYS Firma Tanımlama işlemi Merkez Müşavirlik hizmetlerinin bir parçası olarak tüm yatırımcılara sunulmaktadır. Uzmanlarımız gerekli bilgi ve belgeleri yatırımcılardan alarak eksiksiz olarak sistemie girişini ve tanımlamasını yapmaktadır. Bu sayede yatırımcılar sistemin entegre olduğu tüm kuruluşlar nezdinde güvenle işlemlerini yapabilmektedir.

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TUYS BAŞVURULARI İÇİN BİZE DANIŞIN

MERKEZ MÜŞAVİRLİK