ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (E-TUYS)

ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Elektronik Yatırım Teşvik Belgeleri; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesiyle ilgili Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) kullanılmaya başlandı. 02/07/2018 tarihinden itibaren yapılacak tüm teşvik belgesi müracaatları ve diğer teşvik uygulamaları ile ilgili diğer tüm işlemler E-TUYS üzerinden yapılacaktır. Bu sistem üzerinden onaylanacak ithal ve yerli makine teçhizat listeleri ile birlikte tüm destek unsurları E-TUYS üzerinden uygulanacaktır. E-TUYS üzerinden başvurularak alınan tüm teşvik belgelerine de Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi ya da E-Yatırım Teşvik Belgesi ya da E-Belge denebilmektedir.

 

ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE SİSTEMİ (E-TUYS)

Elektronik Yatırım Teşvik Belgeleri ya da E-Teşvik Belgeleri günümüzde Yatırım Teşvikleri ile ilgili tüm uygulamaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlamayı amaçlayan web tabanlı yeni uygulanmaya başlayan E-TUYS sisteminde düzenlenen belgelerdir.. 02/07/2018 tarihi itibariyle yapılacak tüm müracaatların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Basılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi yerine sistem üzerinden destekler ve teşvik mekanizmaları doğrudan uygulanmaya başlayacaktır. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) yatırımcıların tüm teşvik uygulamalarının yürütüleceği web tabanlı sistemin adıdır. 02/07/2018 tarihinden sonra düzenlenen tüm belgeler e-Teşvik Belgesidir.

 

E-TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI

E-Teşvik Belgeleri yani E-TUYS kapsamıda yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda alınacak E-Yatırım Teşvik Belgeleri de tüm destek unsurlarını içermektedir. Bu destek unsurları yatırımın özelliklerine göre; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi gibi Genel Teşvik Sistemi, Bölgesel Teşvik Sistemi, Öncelikli Yatırım Teşvik Sistemi, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Sistemi, Stratejik Yatırım Teşvik Sistemi dahilinde öngörülen destek unsurlarından yararlanılabilmektedir. E-TUYS üzerinden yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlar da yatırımcılar adına teşvik belgesi müracaatı ve teşvik uygulamaları ile ilgili tüm işlemleri yürütebilmektedir. Bunun için yetkilendirilmiş kişilerin nitelikli elektronik imza sertifikasına sahip olması ve 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımların Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" adlı Tebliğ'de belirtilen usuller çerçevesince yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Kısaca; normal şartlarda Yatırım Teşvik Belgenizde öngörülen destek unsurları E-Teşvik Belgeleri için de aynı şekilde yatırımların karakteristik özelliklerine göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

 

E-TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

E-Teşvik Belgeleri ile birlikte artık elektronik sistemin uygulanmaya başlaması neticesinde tüm başvuruların hatasız ve eksik bir biçimde yapılması bir zorunluluk olmuştur. Başvuruların tüm aşamalarında yatırımcı bilgilerinden, yatırım ile ilgili bilgiler, US-97 (Ulusal Sınıflandırma Sistemi) kodlarından uygun olanın en doğru şekilde seçilmesi, makine ve teçhizat listelerinin doğru GTİP ve doğru destek unsurlarını içerecek şekilde düzenlenmesi ve elektronik ortamda alım sürecinin takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Yatırımcı ve yatırım ile ilgili tüm değişikliklerin zamanında sisteme girişinin yapılması ve Bakanlığa bildirilmesi, makine ve teçhizatların temin edilenlerin düzenli olarak sisteme girişinin yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Aksi halde çeşitli destek unsurlarından yararlanamayacağınız gibi, olası aksiliklerde teşvik belgesinin iptaline ve tüm desteklerin cezaları ve yasal faizleri ile birlikte geri ödenmesine kadar gidebilecek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmeniz de söz konusudur.

Bu nedenle konuya tam hakim olan kişi ve kuruluşları yetkilendirerek E-TUYS işlemlerinizin doğru şekilde yürüdüğünde emin olun. Merkez Müşavirlik; E-Tuys Uygulamalarının tamamında tüm işlemlerin eksiksiz ve doğru yapıldığını %100 garanti eder.

 

YETKİLENDİRİLEN KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Yatırımcıların Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi (E-TUYS) üzerindeki tüm teşvik uygulamaları ile ilgili işlemlerini yatırımcı adına yürütmeye yetkili olan kişilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. E-Teşvik Belgesi alımı için yapılması gereken yetkilendirme işleminde gerekli evraklar;

1- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

2- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

3- Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

4- Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Önemli Bilgi: Yetkilendirme bir ya da birden çok kişi için yapılabilmektedir !

Önemli Uyarı: Yatırım Teşvik Belgesi ve teşvik uygulamaları ile ilgili işlemlerin tamamında elektronik sisteme geçilmesi ile birlikte başvuruyu yapanın sorumlulukları çok daha fazla artmaktadır. Eksik veya yanlış yapılacak başvurularda yatırımcılar çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle doğru başvuru yapılması ve sürecin yatırım sonuna kadar sürekli takip edilmesi için doğru kişilerin yetkilendirilmesi yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır.

 

E-TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU

E-Teşvik Belgeleri başvurusu yetkilendirilmiş (bir önceki başlıkta detaylı biçimde anlatıldığı şekilde) kişi ya da kişiler tarafından elektronik ortamda yapılabilmektedir. E-Teşvik Belgesi başvurusu yapabilmek için öncelikle gerekli olan donanım Nitelikli Elektronik Sertifika yani elektronik imzadır. Elektronik imza kullanılarak yetkilendirilmiş kişi ya da kişiler E-TUYS sistemine giriş yaparak E-Teşvik Belgesi ya da Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilirler.

 

E-TEŞVİK BELGESİ SORGULAMA

E-Teşvik Belgelerinin çeşitli durumlarda bazı kişilere, kurum ya da kuruluşlara ibrazı gerekmektedir. Örneğin teşvikli olarak temin edilecek makine teçhizatın satıcı firmalarıyla paylaşılması gerektiğinde ya da finansal kiralama şirketleri bu belgeye ait bilgilere ulaşma ihtiyacı duyduklarında ya da vergi dairesi gibi resmi kurumlarca bu bilgiye ihtiyaç duyulduğunda; E-Teşvik Belgesinin sorgulanması gerektiğinde yine elektronik ortamda bu sorgulama işlemi yapılabilmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bakanlık portalında faaliyette olan E-Teşvik Belge Sorgulama ekranı kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Sorgu işlemini yapmak için resmi web sitesinin adresi aşağıda yer alan linkte bulunmaktadır.

E-Teşvik Belge Sorgulamak için lütfen buraya tıklayın.

 

E-TEŞVİK MAKİNE DOĞRULAMA

E-Teşvik Belgeleri kapsamında onaylanan makine teçhizat listelerinde yer alan makine teçhizatın bilgilerinin doğrulanmasının gerektiği durumlarda bu işlem yapılabilmektedir. Yine E-Teşvik Belgesi sorgulamasının yapıldığı biçimde E-Teşvik Makine Doğrulama da yapılabilmektedir. Belge kapsamında KDV istisnasından yararlanarak temin edilecek makine teçhizata ilişkin satış işlemlerini yapacak olan firmalar E-Teşvik Makine Doğrulama işlemi sayesinde söz konusu bilgilere ulaşabilmektedir. E-Teşvik Makine Doğrulama için resmi web sitesinin adresi aşağıda yer alan linkte verilmiştir.

E-Teşvik Makine Doğrulama için lütfen buraya tıklayın.

 

E-TEŞVİK BAKANLIK

E-Teşvik Belgeleri düzenlenmesi ve teşvik uygulamaları ile ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yetkili olan kurum T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. E-Teşvik Belgeleri bu bakanlık tarafından düzenlenmekte ve diğer tüm iş ve işlemler de bu bakanlık yetkisinde yürütülmektedir. E-Teşvik konularında yetkili olan kurum:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

E-TEŞVİK BELGESİ 2020

E-TEŞVİK BELGESİ 2020 yılında bir önceki yıl olduğu yine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve tüm 2020 yılında da E-Teşvik Belge Başvuruları yine E-TUYS sistemi üzerinden yürütülmeye devam edecektir. 2020 yılında E-Teşvik Belgeleri 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 sayılı söz konusu Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Tebliğ kapsamında düzenlenecek ve tüm E-Teşvik Uygulamaları yürütülmeye devam edecektir. E-Teşvik Belgesi 2020 kapsamında yararlanılabilecek destek unsurları; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz/Kar Payı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteğidir. E-Teşvik Belgesi 2020 yılında sağladığı avantajlar yine daha öncekiler gibi yatırım yeri tahsisi yapılması, finansman noktasında faiz ya da kar payı desteği uygulanması, makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti, yatırım tamamlandığında ve kara geçildiğinde vergi indirimi, istihdama yönelik Sgk Prim destekleri uygulanmaktadır.

E-Teşvik Belgesi 2020 yılında da yatırımlarda oldukça önemli bir fayda sağlayacak ve mevzuatta belirtilen hükümlere bağlı kalmak kaydıyla tüm yatırımcıların asgari şartları sağlamaları halinde en yüksek oranlarda desteklerden ve teşviklerden yararlanmaları günümüz rekabetçi ekonomik koşulları altında çok büyük önem taşımaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemler hakkında 2020 yılında getirilen tüm değişiklikler ve en güncel bilgilere ulaşmak için lütfen aşağıda yer alan linke tıklayın.

>>> Yatırım Teşvik Belgesi 2020

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK %100 GÜVEN GARANTİSİ

E-Teşvik Belge sistemi kapsamında yapılacak yatırımlarda olası aksiliklerin geri dönüşü olmayan sonuçları olabilmektedir. Bu nedenle Merkez Müşavirlik, tüm işlemleri sizin için eksiksiz ve tam olarak en doğru biçimde yapmayı taahhüt eder. Böylece ilk günden olası aksiliklerin önüne geçilmiş olur ve yatırımınız %100 Güvence altında olur. E-Teşvik Belgenizi hemen almak için bizi arayabilirsiniz.

 

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TEŞVİK UYGULAMaLARI İÇİN BİZE DANIŞIN

Merkez MÜŞAVİRLİK