2021 yılı mart ayı yatırım teşvik belge istatistikleri

2021 Yılı Mart Ayı Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

27/04/2021 tarihli ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile 2021 yılı Mart ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen tüm Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkiler bilgiler açıklanmıştır. Ülkemizde, 2021 yılının Mart ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sayısı, firma bilgileri, yatırım tutarları ve destek unsurları gibi bilgiler ile yatırım dönemi sonunda yapılan ekspertiz neticesinde tamamlama vizesi yapılan veya çeşitli nedenlerle iptal edilen Yatırım Teşvik Belgelerine yer verilmiştir.

DETAYLAR
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Tebliğ Değişikliği

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Tebliğinde Değişiklik

27/04/2021 tarihli ve 31467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Hamle Programı olarak da adlandırılan teşvik programının uygulanmasına ilişkin birçok hususta önemli değişiklikler yapılmıştır. Katma değerli ve ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik oluşturulan bu programdan yararlananların dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

DETAYLAR
2021 yılı mart ayı yatırım teşvik belge istatistikleri

2021 Yılı Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belge İstatistikleri

31/03/2021 tarihli ve 31440 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile 2021 yılı Şubat ayı içerisinde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili bilgiler, belge alan firma bilgileri, yatırım tutarı, istihdam sayıları, ithal ve yerli makine teçhizat listeleri ve diğer bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, 2021 yılı Şubat ayı içerisinde çeşitli nedenlerle iptal edilen ve yatırım tamamlama vizesi yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri açıklanmıştır. 2021 yılı Şubat ayı Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerini inceleyebilirsiniz.

DETAYLAR
E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

E-TUYS Sistemi bilindiği üzere günümüzde Yatırım Teşvik Belgesi alınması için kullanılması şart olan sistemdir. E-TUYS sisteminde başvuru yapılabilmesi için öncelikle E-TUYS Yetkilendirme adı verilen bir işlemin yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması ile ilgili usul ve esaslar ise E-TUYS Yetkilendirme Tebliğinde belirlenmiştir. Bu tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Değişikliği neticesinde yetkilendirme işlemlerinde yayımı tarihinde yürürlüğe giren bazı düzenlemeler yapılmıştır.

DETAYLAR
2021 yılı ocak ayı yatırım teşvik belge istatistikleri

2021 Yılı Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belge İstatistikleri

28/02/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile 2021 yılı Ocak ayına ait Yatırım Tşevik Belge istatistikleri açıklanmıştır. Bu kapsamda öncelikle 2021 yılı Ocak ayı içerisinde düzenlenen belgelere ilişkin önemli bilgiler, belge alan firmalar, toplam sabit yatırım tutarı, öngörülen ilave istihdam gibi birçok önemli veri açıklanmıştır. Bunları yanında, iptal edilen belgeler ve tamamlama vizesi yapılan belgeler de belirtilen Tebliğler kapsamında açıklanmaktadır.

DETAYLAR
Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. şirketine Proje Bazlı Devlet Yardımları Kararı

Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketine Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi

Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. adlı firma, 06/02/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/02/2021 tarihli ve 3514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamına alındı. Konya ilinde yapılması planlanan yaklaşık 831 milyon TL tutarındaki silah ve silah sistemleri üretimi yatırımı için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kararı verildi. Belirtilen şirketin yatırımı için %100 oranında vergi indirimi, SGK prim destekleri ve diğer birçok destek uygulanmıştır.

DETAYLAR
Trbor Bor Teknolojileri A.Ş. şirketine Proje Bazlı Devlet Yardımları Kararı

Trbor Bor Teknolojileri Anonim Şirketine Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi

Balıkesir ilinde yapılması planlanan bor karbür üretim tesisi yatırımı için Trbor Bor Teknolojileri A.Ş. adı firmaya Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. 03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/02/2021 tarihli ve 3482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anılan firma için proje bazlı teşvikler uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, 592 milyon TL tutarındaki yatırım için %100 oranında vergi indirimi, SGK primi ve enerji desteği gibi birçok önemli teşvik uygulanacaktır.

DETAYLAR
2020 yılı aralık ayı yatırım teşvik belge istatistikleri

2020 Yılı Aralık Ayı Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

28/01/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile 2020 yılının Aralık ayına dair düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen Yatırım Teşvik Belgeleri ve söz konusu belgelere ilişkin birçok karakteristik yatırım bilgilerine yer verilmiştir. Her ay düzenlenen, iptal edilen ve tamamlama vizesi yapılan belgeler yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, yayımlanan 3 adet yeni Tebliğ ile birlikte 2020 Aralık yatırım ve teşvik verileri de açıklanmıştır.

DETAYLAR
2020 yılı kasım ayı yatırım teşvik belge istatistikleri

2020 Yılı Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2020 yılı Kasım ayında düzenlenen yeni Yatırım Teşvik Belgeleri ve bu belgelerde yer alan yatırım verilerine ilişkin çeşitli detaylar 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 adet Tebliğ ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu bilgiler ışığında her ay düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri, tamamlama vizesi yapılan belgeler ve birçok nedenle iptal edilen belgeler paylaşılmaktadır. Ayrıca, bu bilgilerle ülkemizde yapılması planlanan yatırımlar ve öngörülen ilave istihdam ile ilgili önemli bilgiler edinilmiş olmaktadır.

DETAYLAR
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar'da Değişiklik Yapıldı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17/12/2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 16/12/2020 tarihli ve 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da önemli değişiklikler yapılmıştır. AR-GE ve Çevre Yatırımları, öncelikli yatırım konuları, ferro-krom üretimine yönelik bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlar ve cep telefonu üretimine yönelik yarı demonte haldeki aksam ve parçalara dair çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

DETAYLAR
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketine Proje Bazlı Devlet Yardımları Kararı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketine Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. adlı firma, 04/12/2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/12/2020 tarihli ve 3273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemine dahil edilmiştir. Kocaeli ilinde yapılacak olan 20 milyar TL tutarındaki yeni nesil ticari araç ve batarya üretim projesinde 3000 kişilik ilave istihdam öngörülmekte ve 200 kişilik nitelikli personel istihdamı beklenmektedir. Yatırıma katkı oranı %100 olarak uygulanmakta ve çok sayıda önemli teşvik verilmektedir.

DETAYLAR